Sudac Kolakušić na “optuženičkoj klupi”: Koristio nezakonita sredstva za financiranje svoje kampanje?

Sudac Kolakušić na “optuženičkoj klupi”: Koristio nezakonita sredstva za financiranje svoje kampanje?

Državno izborno povjerenstvo objavilo je izvješće o nadzoru poštovanja izbornog zakona tijekom izbora za Europski parlament. Od 33 izborna sudionika, 29 je u cijelosti poštovalo odredbe zakona. U prekršaju je bio Mislav Kolakušić, Milan Bandić je sredstva grada Zagreba koristio za vlastitu promidžbu a Gordana Marasa ističu kao “posebno ustrajnog” u kršenju izbornog zakona, prenosi N1.

Kolakušić koristio sredstva udruge

Državno izborno povjerenstvo utvrdilo je da je za izbornu promidžbu koristio nedopušten oblik financiranja jer je koristio sredstva od strane udruge ANTIKORUPCIJA-Platforma za borbu protiv korupcije.

DIP je utvrdio da je Mislav Kolakušić više promo pultova njegove udruge ANTIKORUPCIJA koristio i za izbornu promidžbu pa je od njega traženo da dostavi dokumentaciju kojom bi potkrijepio svoje tvrdnje da je on vlasnik navedenih promo pultova. Nije dostavio dokumentaciju iz koje je vidljivo da je on vlasnik promo pultova.

DIP je uvidom u stranicu na Facebooku Građani za Mislava Kolakušića utvrdio da su na njoj, između ostalog, objavljeni i sponzorirani politički oglasi, u konkretnom slučaju oglasi koje se odnose na podršku izbornom sudioniku Mislavu Kolakušiću, nositelju kandidacijske liste grupe birača, a koji su postavljeni za vrijeme trajanja izborne promidžbe.

Isto tako, utvrđeno je da je na navedenoj stranici na Facebooku u rubrici Info naznačena adresa mrežne stranice http://www.antikorupcija.hr/. Uvidom u naznačenu mrežnu stranicu utvrđeno je da se radi o mrežnoj stranici udruge ANTIKORUPCIJA-Platforma za borbu protiv korupcije.

Slijedom navedenoga, a u skladu s člankom 46. stavkom 1. podstavkom 6. i stavkom 4. istoga članka Zakona o financiranju, izborni sudionik je koristio sredstva iz nedopuštenih izvora te o povratu istih u Državni proračun nije obavijestio DIP.

Milan Bandić koristio gradska sredstva za izbornu promidžbu

Državno izborno povjerenstvo tražilo je dostavu podataka i očitovanje Grada Zagreba vezano uz oglašavanje plakatima s porukama i logom Grada Zagreba kao i podatke vezane uz Glasilo Grada Zagreba “#Zagreb” koje se dijelilo građanima u vrijeme izborne promidžbe.

Zagreb se očitovao tvrdeći da su tijela Grada Zagreba dužna informirati javnost o poslovima iz svoga djelokruga te su je o svome radu dužna izvještavati preko sredstava javnog priopćavanja ili na koji drugi prikladan način.

Međutim, DIP je utvrdio nesrazmjer kada je usporedio broj jumbo plakata ove godine (175) u odnosu na protekle godine (od 20 do 85 plakata). Također su utvrdili da sadržaj ne upućuje isključivo na aktivnosti Grada Zagreba usmjerene svojim sugrađanima, već ima jednu širu poruku za razliku od ranijih godina, te da su plakati isticani ne samo na području Grada Zagreba, već i na području drugih jedinica lokalne samouprave.

Kako je za raspolaganje financijskim sredstvima kojima raspolaže Grad Zagreb, pa tako i sredstvima za predmetno oglašavanje, odgovoran gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, i kako je gradonačelnik Grada Zagreba ujedno i predsjednik izbornog sudionika “BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”, očito je da je predmetno oglašavanje zapravo prikrivena izborna promidžba navedenog izbornog sudionika na način da su za izbornu promidžbu korištena sredstva jedinice lokalne samouprave, smatra DIP.

“Neću to komentirati, imamo ljude koji vode financije u stranci i oni će to komentirati”, kratko je odgovorio Milan Bandić našoj reporterki Ani Mlinarić na pitanje da komentira nepravilnosti oko izborne promidžbe za Europski parlament koje je DIP utvrdio. Izjava nije prošla bez još jedne upadice novinarki.

DIP-u sporne Marasove naljepnice

Državno izborno povjerenstvo utvrdilo je da je SDP povrijedio odredbu članka 37. stavka 4. Zakona o financiranju, na način da je kandidat Gordan Maras, koji je ujedno i zastupnik u Hrvatskome saboru, suprotno zakonskoj zabrani, koristio za izbornu promidžbu uredsku prostoriju državnog tijela, odnosno službenu prostoriju u kojoj se održavaju sjednice Hrvatskog sabora.

Naime, radi se o naljepnicama na poleđini računala koje je Maras koristio u Saboru.

Člankom 37. stavkom 4. Zakona o financiranju, propisano je da je za potrebe izborne promidžbe zabranjeno korištenje uredskih prostorija, službenih vozila i uredske opreme državnih tijela i jedinica samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama.

DIP ističe kako je Maras i nakon obavijesti da to ne smije raditi pokazao izuzetnu upornost u kršenju odredbe članka 37. stavka 4. Zakona o financiranju, a što je vidljivo iz snimki sjednica Hrvatskoga sabora.

Određeno je da stranke i kandidacijske liste grupe birača imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 86.000 kuna po osvojenom mjestu u Europskom parlamentu. SDP je tako ostvario pravo na 344.000 kuna, a zbog Marasa im je taj iznos umanjen za 86.000 kuna.

Za kampanju potrošeno gotovo 17 milijuna kuna

U provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe utvrđeno je da ukupni prihodi svih izbornih sudionika iznose 15.338.806,49 kuna, od toga prihodi od donacija iznose 2.154.309,01 kuna, vlastita sredstva iznose 13.179.252.98 kuna te ostali prihodi iznose 5.244,50 kuna.

U provedbi nadzora financiranja utvrđeno je da ukupni rashodi svih izbornih sudionika iznose 16.887.944,78 kuna.

Donacije za koje nije zaključen ugovor uplaćene su u državni proračun u ukupnom iznosu od 36.295,00 kuna. Donacija primljena nakon završetka izborne promidžbe uplaćena je u državni proračun u iznosu od 5.000,00 kuna.

Donacije primljene iz nedopuštenih izvora uplaćene su u državni proračun, u skladu sa člankom 46. stavkom 4. Zakona o financiranju, u ukupnom iznosu od 30.741,02 kuna.

 

Foto:
Facebook Comments