Oštećena braniteljica i doktorica znanosti komentirala Ćorićevu samovolju: Ljiljana Zmijanović nastavlja borbu

Oštećena braniteljica i doktorica znanosti komentirala Ćorićevu samovolju: Ljiljana Zmijanović nastavlja borbu

Ljiljana Zmijanović u utorak je poručila kako je odluka o ponovnom imenovanju Nelle Slavice kao ravnateljice Nacionalnog parka (NP) Krka donesena na temelju istog činjeničnog stanja, a koje je pravomoćnom presudom poništio Upravni sud u Splitu.

“Ovim danas nisam samo oštećena ja, nego i cijela Hrvatska, jer je riječ o pravomoćnoj presudi Upravnog suda. Dakle, jasno sam rekla da se radi o poremećaju ravnoteže u trodiobi vlasti, te održavanjem, i izazivanjem pravne nesigurnosti”, poručila je Ljiljana Zmijanović, jedna od kandidatkinja u provedenom javnom natječaju za imenovanje ravnateljice NP Krka.

Ministarstvo okoliša donijelo je rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove NP Krka 7. veljače za koju je bila izabrana Nella Slavica. Na tu se odluku Zmijanović žalila jer je ustvrdila kako su joj povrijeđena prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenog hrvatskog branitelja. Tužba je bila usvojena te je Upravni sud poništio odluku i postupak vratio u Ministarstvo, koje nije ponovno raspisalo natječaj, već je proces vratila na točku imenovanja nekog od prethodnih kandidata.

Zmijanović je ujedno, među svih šest kandidatima, jedina doktorica znanosti uz status nezaposlenog hrvatskog branitelja.

“Cijeli je postupak netransparentan, grubo je kršen Zakon o zaštiti prirode i Zakon o općem upravnom postupku. Točno je naglašeno što je institut javnog natječaja, dakle po njemu se ne mogu bodovati kriteriji entuzijazma i dojma, jer nisu relevantni odabiri”, objasnila je Zmijanović.

Dodala je kako u presudi stoji “da nije bilo zapisnika ili bilješki, i da ustvari nitko ne zna što je bilo na intervjuu, koji se jedini i bodovao”. Upozorila je na ignoriranje radnog staža, nagrada, akademskog stupnja obrazovanja, rekavši da je najbitnija stavka bio opći dojam na intervjuu.

Uz Zmijanović, ispred Ministarstva su bila i dva Mostova saborska zastupnika, Miro Bulj i Slaven Dobrović.

“Svi ste svjedoci da pravomoćna presuda Upravnog suda u Splitu kaže da je rješenje o natječaju nezakonito i puno nazakonitnosti. Državni inspektorat je rekao da se krši Zakon o hrvatskim braniteljima, gdje su prava gospođe Zmijanović povrijeđena i po tom zakonu i po ostalim zakonima. Međutim, Ministar Ćorić kaže da to nema nikakve veze, i ponovio je isto rješenje koje je provedeno u natječaju uza sve nazakonitost”, kazao je Bulj.

Bulj je rekao da je u Zakonu obrazloženo da ako su kandidati podjednaki, prednost u tom slučaju ima hrvatski branitelj.

“Nama ništa drugo ne preostaje nego nastaviti se boriti za pravnu državu jer ministar krši pravnu državu. Ja ću osobno, kao član Odbora za branitelje, zatražiti sjednicu Odbora da vidimo što kaže ministar branitelja, i Ministarstvo okoliša po pitanju ovih nezakonitosti i faraonskog ponašanja mininistra Ćorića”, zaključio je Bulj.

Dobrović je ustvrdio kako je problem u tome što Nacionalni park Krka ima velike prihode, koji ju čine takozvanom “zlatnom kokom”, i gdje se upravljanje tim objektom ne “povjerava nikome bez potpune političke kontrole”.

“Oni su našli načina da obrazlože svoju ponovnu odluku i ustraju na tome”, naglasio je Dobrović.

Zmijanović je kazala kako je “došla u Ministarstvo kao stranka u postupku zatražiti Rješenje o imenovanju”, na koje će se referirati i vidjeti koji su joj daljnji postupci.

Nešto kasnije Zmijanović se vratila iz Ministarstva te je poručila kako “Rješenje o imenovanju, po naputku Ministarstva, nije bilo moguće preuzeti”, a naknadno će joj biti poslano poštom.

Foto: N1