Demografska katastrofa: Ubrzano starimo kao nacija, već smo među najstarijima u Europi

Demografska katastrofa: Ubrzano starimo kao nacija, već smo među najstarijima u Europi

Državni zavod za statistiku oglasio se priopćenjem u kojem je dana procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske na razini županija od 2014. do 2018., procjena stanovništva sredinom 2018. na razini države prema spolu i pojedinačnim godinama starosti te na razini županija prema spolu i dobnim skupinama, prenosi N1.

Prema procjeni sredinom 2018. Republika Hrvatska imala je 4 087 843 stanovnika, od toga 1 975 052 muškarca i 2 112 791 ženu.

Kontinuirani pad broja stanovnika nastavlja se i u 2018. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 36 688 osoba ili 0,9%.

Smanjenje ukupnog broja stanovnika ostvarile su sve županije, osim Grada Zagreba, u kojem je, u odnosu na procjenu prethodne godine, ostvaren relativni porast od 0,22% i Istarske županije (0,26%). Najveći relativni pad broja stanovnika ostvaren je u Vukovarsko-srijemskoj županiji (3,04%).

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske bio je 51,7%, a udio muškaraca 48,3%. Takav je omjer bio u većini županija. Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Ličko-senjskoj županiji (50,1%), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (53,1%).

Iako višegodišnji niz podataka o broju stanovnika zbog razlike u metodologiji nije neposredno usporediv, može se uočiti nastavak trenda kretanja određenih pokazatelja.

U 2018. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 43,4 godine (muškarci 41,5, žene 45,0), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Spomenuti udio na razini države u 2018. iznosio je 19,6%, dok je na razini županija najmanji bio u Primorsko-goranskoj županiji (16,6%), a najveći u Međimurskoj županiji (22,0%).

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2018. iznosio 41,5%.

Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo bilo je u Šibensko-kninskoj županiji (25,3%) i u Ličko-senjskoj županiji (24,9%), a najmanje u Međimurskoj županiji(18,2%).

U Republici Hrvatskoj 52% stanovništva živjelo je u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (804 507 ili 19,7%) i u Splitsko-dalmatinskoj županiji (448 071 ili 11,0%), dok su najmanje stanovnika imali Požeško-slavonska županija (67 862 ili 1,7%) i Ličko-senjska županija (45 184 ili 1,1%).

Foto: Admir Buljubašić/Hina