U migrantski kamp Vučjak na hrvatskoj granici ponovno dostavljaju hranu i vodu: Lokalne vlasti traže da se migrante preseli

U migrantski kamp Vučjak na hrvatskoj granici ponovno dostavljaju hranu i vodu: Lokalne vlasti traže da se migrante preseli

Od sutra će Crveni križ USK ponovno izbjeglicama i migrantima na Vučjaku kod Bihaća dopremati dva kuhana obroka dnevno. Objavljeno je to nakon jutrošnje sjednice Štaba Civilne zaštite USK na kojoj je usvojena Odluka o rješavanju trenutačne situacije na Vučjaku, prenosi Federalna.ba.

Usvajanjem Odluke o rješavanju trenutačne situacije na Vučjaku Civilna je zaštita USK osigurala financirane za nesmetanu dopremu pitke vode i odvoz smeća s Vučjaka. Crveni križ pozdravlja te mjere, jer se time olakšava djelovanje njihovih volontera na lokaciji privremenoga prihvatnog kampa, najavljuje

„Da, Crveni križ će vjerojatno od sutra, ukoliko se sve u kontinuitetu nastavi, prijeći dalje na kuhanu hranu i opsluživati ljude s kuhanim obrocima s obzirom da je hladno vrijeme, znači da im što više pomognemo kad je u pitanju ova humana misija. Još jednom zahvaljujem svima onima koji su se izdigli iznad svega ovog i pokazali nivo humanosti kad je u pitanju zaštita i građana i migranata na prostoru Vučjaka“, rekao je Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa USK.

Nakon odluke Gradske uprave Bihaća da obustavi financiranje komunalnih usluga na Vučjaku, uvjeti boravka izbjeglica i migranata u tom privremenom kampu drastično su se pogoršali, prijeteći da prerastu u humanitarnu katastrofu. Od jučer vozila bihaćkih javnih poduzeća Komrad i Vodovod financira Civilna zaštita USK.

„Pošto je situacija takva mi smo išli s manjim iznosom do sedam tisuća kako bismo mogli ići na direktni sporazum s javnim poduzećima. Ukoliko je veći iznos to je naravno drugi postupak, treba nam više vremena za provođenje. Evo ovo je iznos koji nam omogućuje u narednih 30 dana da osiguramo kontinuirano snabdijevanje vodom i odvoz smeća s područja Vučjaka“, pojašnjava Dževad Livaković, ravnatelj Uprave Civilne zaštite USK.

Inače, lokaciju privremenog kampa Vučjak odradilo je početkom ljeta Ministarstvo sigurnosti BiH na prijedlog Grada Bihaća. EU i UN nikad nisu dali suglasnost na tu lokaciju, pa vlasti USK pozivaju Ministarstvo sigurnosti BiH i Službu za poslove sa strancima da ljudima s Vučjaka konačno pruže humaniji smještaj, u postojećim kampovima izvan USK.

Foto: N1