Velika pobjeda Thompsona: Može slobodno koristiti uzvik “Za dom spremni”

Velika pobjeda Thompsona: Može slobodno koristiti uzvik “Za dom spremni”

Visoki prekršajni sud napokon je, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, odlučivao o slučaju Marka Perkovića Thompsona, odnosno o njegovu uzviku “Za dom spremni” na početku popularne nacionalne budnice “Bojna Čavoglave”.

Iako je taj sud donio već pet pravomoćnih presuda u kojima je presudio da uzvik “Za dom spremni” predstavlja nezakonito ponašanje, u Thompsonovu slučaju vijeće je, kako doznaje Jutarnji list, presudilo – da zakon nije prekršen.

Ta presuda, međutim, još nije odaslana sa suda i još nije konačna jer je zaustavljena u evidenciji sudske prakse – posebnom sudskom odjelu koji analizira svaku novodonesenu presudu i utvrđuje je li ona sukladna prethodnim presudama toga suda koje su se ticale istog pitanja, ali i presudama europskog suda u Strasbourgu i Suda EU čija su stajališta za hrvatske sudove također obvezujuća. Kao najviši sud u prekršajnoj grani sudovanja, Visoki prekršajni sud nadležan je i za ujednačavanje sudske prakse u Hrvatskoj.

Glasnogovornica Visokog prekršajnog suda Gordana Korotaj, međutim, na naše pitanje o tome u kojoj je fazi predmet Marka Perkovića Thompsona i je li točno da ga je tročlano vijeće toga suda oslobodilo, odgovorila kratko: “Presuda u slučaju Marka Perkovića nije odaslana sa suda i sve dok se to ne dogodi ne mogu vam davati nikakve informacije o tome predmetu”.

U slučajevima kad Odjel evidencije sudske prakse zbog neusklađenosti s ranijim presudama zaustavi novodonesenu presudu, a takvi slučajevi u sudskoj praski nisu česti, saziva se opća sjednica sudskog odjela u čiju nadležnost pripada i sporna presuda. U ovom slučaju to je odjel za prekršaje javnog reda i mira Visokog prekršajnog suda, a mogući su različiti raspleti.

Taj odjel koji ukupno ima devet sudaca raspravit će o spornoj presudi i o njezinoj utemeljenosti zauzeti stajalište. Ako većina sudaca toga odjela zauzme stajalište da je tročlano sudsko vijeće u slučaju Thompson pogriješilo i donijelo presudu suprotnu dosadašnjoj praksi Visokog prekršajnog suda o pozdravu “Za dom spremni” predmet će se vratiti istom vijeću na ponovno odlučivanje. Sudsko je vijeće u tom je slučaju dužno uzeti u obzir argumente koje je zauzela većina sudaca njihova odjela.

Foto: Mario Strmotić/Hina