Europska muljaža: Obersnel skriva tko je dobio najveće honorare. Najbolje prošla udruga koja je postavila jugoslavensku zastavu

Europska muljaža: Obersnel skriva tko je dobio najveće honorare. Najbolje prošla udruga koja je postavila jugoslavensku zastavu

Rijeka je postala  ponosna prijestolnica  europske kulture, ali njezini čelnici i organizatori ove velike    manifestacije ponašaju se nimalo europski.   Skrivaju   troškove    kao zmija noge, a posebnu su tajnoviti kada treba otkriti imena onih koji su  dobili izdašne honorare.  Nedavno je član Gradskog vijeća Zvonimir Peranić direktorici TD-a Rijeka 2020 Emini Višnić postavio pitanje o specifikaciji financijskih troškova svakoga pojedinoga programa na otvaranju EPK-a.

Peranić je dobio odgovor koji potpisuje riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Specifikacija troškova programa otvaranja EPK-a dostavljena je prema planu nabave i trenutačnoj evidenciji realiziranih ugovora i zaprimljenih računa od strane tvrtke Rijeka 2020. Troškovnik je  napisan vrlo suhopraro i  s namjeroma da više skriva nego što otkriva.

Prema dostavljenom troškovniku, koji je objavljen na stranicama Grada Rijeke, za cjelodnevni program u gradu izdvojeno je 1.112.955 kuna. Od toga je najveću svotu od 125.000 kuna dobila udruga Thorax za projekt »Rijeka, koraci i vrijeme«. Podsjetimo, riječ je o lenti vremena koja je podsjetila na neke od ključnih momenata u povijesti Rijeke, a bili su izloženi i plakati sa zastavama pod kojima je grad nekada bio. Ovaj projekt »živio« je samo na otvorenju i koji dan kasnije.

Za ceremoniju u HNK-u Ivana pl. Zajca utrošeno je 486.416 kuna, od čega za honorare izvođača, scenografiju i druge materijalne troškove, troškove prijema gostiju te dio troškova za autorska prava korištenja za potrebe AV prijenosa i korištenja snimljenog materijala 400.000 kuna.

Za instalacije u luci i na Korzu izdvojeno je 1.368.863 kuna, od čega za najam, montažu i demontažu svjetlosnih i prostornih instalacija 1.060.864 kuna. Tri instalacije »Kaleidoskop« koštale su 227.163 kuna, a montaža i demontaža drvenih ploča za »Kaleidoskop« 27.905 kuna. Troškovi umjetničkog oslikavanja instalacija – kaleidoskopa, iznose 52.930 kuna. I »Kaleidoskopi« nisu »preživjeli« više od kojeg dana nakon svečanog otvorenja.

Programski troškovi sudioničkog dijela središnjeg programa na Molo longu i u akvatoriju iznose 110.163 kuna, od čega je zanimljiva stavka »glazbeni instrumenti – brendirana zvonca za sudjelovanje publike« koja su koštala 60.000 kuna.

Novina Novog list upito je za  komentar  Zvonimira Peranića koji je i tražio navedene podatke:

– Želim napomenuti kako se radi o osvrtu na prvotno pregledane odgovore. S obzirom na protok malo vremena od dostavljanja istih, nisam uspio načiniti detaljnu analizu. Kao i većina postupanja oko odgovaranja Emine Višnić, na kraju postupka dobijete manje odgovora, ali i mnoštvo novih pitanja. Tako je i s odgovorom na pitanje o specifikaciji financijskih troškova svakoga pojedinoga programa na otvaranju EPK-a.

Nije odgovoreno na način da se specificiraju troškovi svakoga pojedinoga popratnoga programa, već su dani iznosi i organizatori koji su ionako već bili poznati. I već ovdje se upitate zašto nije odgovoreno? Skrivaju li se pojedine informacije? Zašto se uvijek kada se postavljaju pitanja o trošenju novca poreznih obveznika, Emina Višnić ponaša kao da nešto skriva? Zašto takvim načinom pobuđuje možebitne sumnje?

Iz odgovora se može naslutiti kako je postojala i drugačija (umjetnička) konstrukcija od one koja se prezentirala javnosti: službeno otvaranje u HNK-u i »Opere industriale« u luci te cjelodnevni popratni program. Uočljivo je da je posebno promišljan »sudionički dio središnjega programa/Molo longo i akvatorij«, a naravno promišljan je i program i razvoj ideja u cjelini što se moglo pretpostaviti.

Međutim, nije jasno zašto medijski nisu komunicirane osobe koje su provodile ta vrhunska i jedinstvena promišljanja, planiranja i savjetovanja? Zašto nisu pohvaljene, istaknute kao autori, kreatori, umjetnici?

Tako je za redateljsku i inspicijentsku pripremu i provedbu »Opere industriale« (uključivši TV prijenos) te kreativnu produkciju glazbenog dijela (redatelj, inspicijent, asistent redatelja, producent, redatelj TV prijenosa, s uključenim materijalnim troškovima) izdvojeno 166.577 kuna.

Pored toga, izrada analitičke studije otvaranja EPK-a iznosi 187.262 kune, suautorstvo ukupnog koncepta programa otvaranja – izrada elemenata dramaturško-redateljskih aspekata programa 128.757 kuna, suautorstvo ukupnog koncepta programa otvaranja – izrada elemenata prostornih i kreativnih tehničkih rješenja 56.700 kuna, a suautorstvo ukupnog koncepta programa otvaranja – idejna razrada koncepta kreativne participacije građana 56.700 kuna.

Nadalje, pomno se promišlja tehnička produkcija. Usluge savjetovanja na području tehničke produkcije su 61.866 kuna, a usluge planiranja i provedbe kreativne i tehničke produkcije 875.000 kuna. Sve ovo iznosi nešto više od 1.500.000 kuna ukupnoga iznosa. Tko su kreatori? Koliko je osoba od njih 1.000 što ih je izvodilo program plaćeno za ove poslove u iznosu od gotovo 20 posto ukupnoga iznosa? Možda dobijem odgovor jer su to sljedeća pitanja koja ću uputiti, zaključuje Peranić

Foto: Na slici riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i direktorica “EPK Rijeka 2020” Emina Višnić

Foto: Damir Senčar/Hina

Facebook Comments