Obersnelova blagajna je prazna: Rijeka će tražiti pomoć od države

Obersnelova blagajna je prazna: Rijeka će tražiti pomoć od države

Gradonačelnik Vojko Obersnel donio je odluku da će Grad Rijeka koristiti sredstva beskamatnog zajma iz državnog proračuna kako bi se umanjile negativne posljedice epidemije koronavirusa zbog kojih bi gradska blagajna mogla ostati bez i do 100 milijuna kuna. U ovom trenutku se na Korzu 16 još uvijek računa koliko će biti manji prihodi od poreza, ali jasno je da će bez pomoći države biti ugrožena likvidnost i stabilnost riječkoga proračuna, javlja Novi list.

– S obzirom na utjecaj epidemije koronavirusa (COVID-19) na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske donijela je set ekonomskih mjera za pomoć gospodarstvu, kako bi se olakšao problem nelikvidnosti onim gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti.

Na prihode proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najznačajniji utjecaj imat će mjera kojom je gospodarstvenicima omogućena odgoda plaćanja i/ili obročna otplata te oslobođenje od plaćanja poreza i prireza na dohodak, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak.

Stoga su za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, a sve s ciljem zadržavanja održivosti financiranja na cijelom području Republike Hrvatske tijekom razdoblja trajanja epidemije koronavirusa te radi izbjegavanja nastupanja štetnih posljedica u pogledu izvršavanja poslova, funkcija i programa u 2020. godini, donesene izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Tim izmjenama omogućena je pravna osnova za isplatu sredstava beskamatnog zajma lokalnoj samoupravi, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a najviše do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa, čijeg je plaćanja porezni obveznik oslobođen, odnosno čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, kao i do visine izvršenog povrata preplaćenog poreza na dohodak u provedbi posebnog postupka – pojašnjavaju u Gradu Rijeci.

Ministar financija donio je naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koji je stupio na snagu 16. travnja 2020. godine.

– Naputkom je propisan način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija. Naputak se primjenjuje na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, kojima su uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak, smanjeni prihodi – istaknuli su u Gradu Rijeci.

Foto: Miljenko Klepac/Hina

Facebook Comments