Anja Šimpraga dobila savjetnicu: Evo o kome je riječ

Anja Šimpraga dobila savjetnicu: Evo o kome je riječ

Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu postala je posebna savjetnica Anji Šimpragi, potpredsjednici Vlade iz redova srpske manjine.

Kako je navedeno u Vladinim dokumentima bit će savjetnica za “poslove podrške potpredsjednici Vlade vezane uz analizu zakonodavnog okvira u pogledu nacionalnih manjina i ljudskih prava na nacionalnoj i razini EU te savjetodavne poslove vezane uz nacionalno i europsko antidiskriminacijsko pravo i međunarodnopravne aspekte ravnopravnosti spolova i suzbijanja diskriminacije”, javljaju Novosti.

Snježana Vasiljević na Pravnom fakultetu u Zagrebu predaje Europsko javno pravo, Pravo EU, Institucije i pravni sustav EU te Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije. Na FPZ-u predaje Pravo EU i upravljanje europskim projektima. Diplomirala je i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala na Cambridgeu.

Zanimljivo je da je Snježana Vasiljević svojedobno bila kandidatkinja za potpredsjednicu Vlade iz redova srpske zajednice, ali je na kraju na tu pozicuju došla Anji Šimpragi.

Foto: Hina