Banke su bile gramzive: Svih 55 tisuća “konvertiranih švicaraca” ima pravo na povrat preplaćenih kamata

Banke su bile gramzive:  Svih 55 tisuća “konvertiranih švicaraca” ima pravo na  povrat preplaćenih kamata

Vrhovni sud konačno je donio odluku koju čeka 55 tisuća dužnika s konvertiranim kreditima u CHF – i oni imaju pravo na povrat preplaćenih kamata! Premda odluka još nije službeno objavljena, Udruga Franak objavila je kako je u slučaju broj Rev-2868/2018, koji je bio na reviziji, a u kojem se odlučivalo o pravu potrošača koji je kredit konvertirao na tužbu protiv banke i povrat nezakonito naplaćenih kamata, Vrhovni sud donio presudu u korist dužnika. Slučaj je vodila odvjetnica Particia Đurić, a klijent je član Udruge Franak.

Vrhovni sud utvrdio je kako činjenica da je potrošač sklopio dodatak ugovoru o kreditu i proveo konverziju u euro ne znači da je time izgubio pravni interes utvrđivanja jesu li pojedine odredbe ugovora o kreditu ništetne. – Ništetnost nastupa po samom zakonu i nastaje od trenutka sklapanja pravnog posla, pri čemu ništetan ugovor ne postaje valjan ni kad uzrok ništetnosti naknadno nestane, osim u izuzetnim uvjetima koje propisuje čl. 326. st. 2. ZOO, a koji u predmetnom slučaju nisu ispunjeni – stoji u obrazloženju suda, piše Večernji list.