Besramni Šeks: Nakon trideset godina sjetio se da bi Hrvatsku trebalo graditi kao socijalno pravednu demokratsku državu

Besramni Šeks: Nakon trideset godina sjetio se da bi Hrvatsku trebalo graditi kao socijalno pravednu demokratsku državu

Republika Hrvatska međunarodno je priznata 15. siječnja 1992. godine. Sve države članice tada Europske zajednice priznale su Hrvatsku kao samostalnu državu. Bio je to golemi diplomatski uspjeh naše države i tadašnjeg državnog vrha, ali i svih hrvatskih građana koji su se na referendumu odlučili za neovisnu demokratsku hrvatsku državu.

Svjedok i sudionik tadašnjih sudbonosnih događaja hrvatske države bio je Vladimir Šeks, dugogodišnji saborski zastupnik, predsjednik Hrvatskog sabora i čelnik HDZ-a, koji je o tim zbivanjima danas govorio u HTV-ovoj emisiji Studio 4.

– Na međunarodno priznanje Hrvatske utjecali su brojni čimbenici. U prvom redu bih stavio to međunarodno priznanje u europski kontekst, europski geopolitički okvir. Pad Berlinskog zida, raspad Sovjetskog Saveza, sovjetskog bloka, trzavice i traženje samostalnosti Poljske, Mađarske, baltičkih država, Čehoslovačke. Potom, geopolitički unutarjugoslavenski kontekst i položaj Hrvatske unutar Jugoslavije, rekao je Šeks u emisiji.

Poručio je i kako je politika Slobodana Miloševića najodgovornija za rat i razaranje Jugoslavije.

– Da nije bilo njegove politike, došlo bi do ili mirnog razlaza ili stvaranja jednog saveza suverenih država, kao što se dogodilo kasnije u Sovjetskom savezu, gdje je bila Zajednica Nezavisnih Država, dodao je Šeks.

Šeks je rekao i da bi – gledajući zdravorazumski, da su 1989., odnosno 1990. godine hrvatski građani stavljeni pred izbor da neće biti rata, da će Hrvatska kao dio Jugoslavije postati dio Europske unije i da će se Jugoslavija doista transformirati u savez demokratskih država – sigurno bio izabran taj put, a ne put krvavoga, neizvjesnoga rata.

Kao posebno bitnu istaknuo je ulogu predsjednika Franje Tuđmana te zaključio kako je hrvatski narod u 30 godina ispunio sve svoje strateške nacionalne ciljeve, a da je na budućnosti da se Hrvatska gradi kao socijalno pravedna demokratska država.

Foto: Hina