Dodijeljene nagrade HAZU-a za znanstvena i umjetnička dostignuća

Dodijeljene nagrade HAZU-a za znanstvena i umjetnička dostignuća

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je Odluku o dodjeli nagrada HAZU-a za najviše znanstvena i umjetnička dostignuća u 2021. godini,  a dobitnicima će nagrade biti uručene u sklopu proslave Dana HAZU 29. travnja.

Za područje društvenih znanosti nagradu je dobila dr. sc. Katarina Horvat za knjigu Kućna služinčad u Zagrebu 1880. – 1914. (Srednja Europa d.o.o., Zagreb, 2021.).  Autorica u knjizi donosi pregled ekonomskih i društvenih promjena u Europi te Hrvatskoj i Slavoniji krajem 19. stoljeća, analizu Zagreba na prijelazu stoljeća, pregled zakonske regulacije kućne služinčadi i kategorizacije služinčadi. U knjizi se prikazuju i socijalni problemi i svakodnevni život posluge, kao i pitanje ženskog obrazovanja i obrazovanja posluge te odnos između posluge i gospodara.

Za područje matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti nagrada je dodijeljena prof. dr. sc. Marceli Hanzer za izuzetne recentne znanstvene doprinose u teoriji reprezentacija klasičnih p-adskih grupa i teoriji automorfnih formi te Langlandsovom programu koji uključuju potpuno određivanje polova degeneriranih Eisensteinovih redova za klasične grupe i one koje dolaze od Jordanovih algebri, potpun i eksplicitan opis theta liftova dualnih parova tipa I klasičnih p-adskih grupa, potpun i eksplicitan opis theta liftova reprezentacija koje imaju Whittakerov model te problema smještavanja reprezentacija s Whittakerovim modelima u standardne module i teoriji R-grupa za metaplektičke grupe; objavljeno u nizu od 6 radova u periodu od 2018. do 2021. u prestižnim međunarodnim časopisima

Dobitnik nagrade za područje prirodnih znanosti je dr. sc. Petra Bajo, koji ju je dobio za  znanstvena istraživanja o paleoklimatskim promjenama tijekom prošlosti na temelju geokemijskih značajki siga, objavljena u 24 znanstvena rada u posljednjih 5 godina te za otkriće uloge orbitalnih parametara Zemlje na razvoj i trajanje prijelaza između hladnijih i toplijih razdoblja (glacijala i interglacijala) u pleistocenu, objavljeno 2020. u znanstvenom časopisu Science.

Za područje medicinskih znanosti nagrađena je prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger za znanstveno dostignuće objavom, 30 znanstvenih članaka u posljednjih 5 godina, koji čine jednu tematsku cjelinu označenu naslovom biologija i patologija pčela

Za područje filoloških znanosti nagradu je dobio prof. dr. sc. Ekrem ČAUŠEVIĆ,  za objavljenu knjigu: Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju (Ibis grafika, Zagreb, 2018.)

Za područje književnosti dobitnik je Ivan LOVRENOVIĆ, za knjigu Putovi su, snovi li su (Fraktura, Zagreb, 2019.). Putovi su, snovi li su izbor je tekstova našeg ponajboljeg putopisca, njegovih promatranja znakova pokraj putova. Poneki su tekstovi objavljeni, a dobar dio objavljuje se prvi put, neki su sačuvani, a mnogu su nestali zajedno sa svime u autorovu stanu na Grbavici 1992. godine. Putevi su, snovi li su sastoji se od četiri dijela, od mnogih proznih zapisa. Ova je knjiga jedinstven uvid u Lovrenovićevu poetiku, u gotovo polustoljetno bilježenje s putovanja i iz snova, knjiga po svemu očaravajuća i jedinstvena.

Na području područje likovnih umjetnosti nagrađen je Milan Bešlić,  za autorstvo izložbi i promociju umjetničkog djela akademika Ede Murtića uz stogodišnjicu njegova rođenja;

Za područje glazbene umjetnosti i muzikologije nagrađen je prof. art. Mladen TARBUK, za skladbu Sinfonia, koja je svoju praizvedbu imala 27. travnja 2017. u okviru Muzičkog biennala, na koncertu Simfonijskog orkestra HRT, pod ravnanjem Pierre-André Valadea.

Za područje tehničkih znanosti dobitnik je prof. dr. sc. Jonatan Lerga,  za djelo Napredni postupci digitalne obrade signala i strojnog učenja, znanstvenu cjelinu s 28 radova, od kojih je 13 objavljeno u časopisima kategorije Q1, 11 u časopisima kategorije Q2, a dr. sc. Lerga prvi je autor pet i drugi autor deset radova.

Prije svečane dodjele nagrada održat će se redovita skupština HAZU-a, prva u fizičkom obliku nakon više od dvije godine. Na skupštini će, uz ostalo, predsjednik HAZU-a akademik Velimir Neidhardt izvijestiti o radu Akademije u proteklom razdoblju, navode iz HAZU-a.

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu.