HAZU: Znanje i primjena znanja za održivo i konkurentno hrvatsko društvo i gospodarstvo

HAZU: Znanje i primjena znanja za održivo i konkurentno hrvatsko društvo i gospodarstvo

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti donijela je odluku o prihvaćanju izjave „Važnost znanja i primjene znanja za provedenu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine“. Kako navode u Akademiji znanje i obrazovanje obuhvaćeni su u Strategiji strateškim ciljem Obrazovani i zaposleni ljudi, a poznato je da o uspješnom ostvarenju tog cilja ovise svi strateški razvojni smjerovi.

Među njima su održivo i konkurentno gospodarstvo i društvo, jačanje otpornosti na krize, zelena i digitalna tranzicija i ravnomjeran regionalni razvoj.

-Strategija prepoznaje globalni i europski kontekst, posebice njegove sastavnice poput tehnološke promjene i rastuće uloge umjetne inteligencije, zatim starenje stanovništva i nepovoljni demografski trendovi u Europi, klimatske promjene i održivo korištenje resursa i rastuća urbanizacija i očuvanje kvalitete života kao i sigurnosni izazovi, stoji u Akademijinoj Izjavi te se navodi kako na ovaj način kroz izjave upućene  državnim tijelima, institucijama i javnosti Akademija globalni i europski kontekst povezuje s hrvatskim.

-O djelovanju u području umjetne inteligencije, za koju je pripremljen zajednički europski okvir, govori Akademijin dokument Europska izjava o suradnji u području umjetne inteligencije,  kako usklađeno djelovati u Hrvatskoj  sa sljedećim ciljevima: poticanje razvoja tehnoloških i industrijskih kapaciteta i primjene umjetne inteligencije u svim područjima gospodarstva kako u privatnom tako i u javnom sektoru te priprema društva za socioekonomske promjene uzrokovane umjetnom inteligencijom i  osiguranje odgovarajućeg etičkog i pravnog okvira za primjenu umjetne inteligencije. Akademijina Izjava o klimatskim promjenama  upozorava na uzroke i posljedice klimatskih promjena i način na koji reagirati u Hrvatskoj. Pritom je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti spremna pomoći u izradi potrebnih dokumenata te u realizaciji projekata koji će biti posvećeni klimatskim promjenama – bez obzira na to je li riječ o istraživanju, ublažavanju ili prilagodbi, navodi se.

Nadalje Izjava HAZU-u o demografskoj krizi u Hrvatskoj ponovno skreće pozornost društva na krajnje zabrinjavajuće demografske trendove u Hrvatskoj. Zaustavljanje daljnjeg pada broja stanovnika zahtijeva sustavan i dugoročan pristup, što uključuje niz međusobno usklađenih demografskih mjera u okviru ukupne razvojne politike. Dugoročnost i sigurnost demografskih mjera podrazumijeva njihovo provođenje neovisno o promjenama nositelja političke vlasti.

Iz HAZU-a upozoravaju da će se u neposrednoj budućnosti pojaviti velika opasnost od dodatnog odljeva mlade intelektualne i kreativne elite, te stoga zajednica mora sustavno skrbiti o tome da se najsposobnijim pojedincima omogući ostvarenje njihovih sposobnosti na dobrobit našega gospodarstva i društva u cjelini. Ta je pojava već dulje vrijeme prisutna u našem društvu i može postati kobna za njega, napominju.

-U strateškom cilju Obrazovani i zaposleni ljudi znanje je postavljeno kao vrijednosna usmjerenost hrvatskog društva, a obrazovanje kao najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane, stoga je ono društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom. Temelj trajno održive budućnosti jest u sustavu odgoja i obrazovanja koji će svakom djetetu pružiti sustavno obrazovanje, stjecanje temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, stjecanje strukovnih i visokoobrazovnih kvalifikacija u kvalitetnim odgojno-obrazovnim ustanovama te omogućiti zaposlenima karijerne puteve u skladu s potrebama gospodarstva i tržišta rada te osobnim sklonostima i sposobnostima-.

S obzirom na to da su preporuke u Izjavi Akademije iz 2011. godine podudarne s onima iz državne Strategije, tom se novom izjavom ukazuje na neke od prepoznatih koraka usmjerenih na ostvarenje tih strateških ciljeva, s težištem na unaprjeđenju znanja i vještina svih učenika u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i građana obuhvaćenih cjeloživotnim obrazovanjem. Detaljnije razmatranje i razrada predloženih koraka s relevantnim nositeljima obrazovne djelatnosti trebalo bi rezultirati konkretnim projektima s jasno definiranim nositeljima i rokovima za njihovo ostvarenje, pri čemu bi projekte trebalo oblikovati na takav način da se njihova provedba može financirati europskim sredstvima.

-Znanje i primjena znanja, i s njima povezane vještine i stavovi, odrednica su i cilj odgoja i obrazovanja i ujedno temeljna pretpostavka ostvarivanja strateških smjerova. U ovoj se izjavi, ukazujući na važnost znanja i primjene znanja za provedbu Strategije, predlaže pokretanje projektnih aktivnosti u osnovnom i srednjem obrazovanju te cjeloživotnom obrazovanju odraslih, smatraju u HAZU-u. 

Foto: HAZU

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu