Hrvatska uopće nema premalo liječnika: Zašto nitko ne želi govoriti o višku bolnica i katastrofalnoj organizaciji

Hrvatska uopće nema premalo liječnika: Zašto nitko ne želi govoriti o višku bolnica i katastrofalnoj organizaciji
Liječnici već nekoliko godina upozoravaju zdravstvene vlasti da je potrebno sveobuhvatno kadrovsko planiranje na duže staze kako bi se spriječilo da pojedine hrvatske regije ostanu bez liječnika. S druge strane, statističkim podacima koji govore o rastu apsolutnog broja liječnika nastoji se pokazati da problem nije toliko alarmantan. Ima li hrvatska dovoljno, premalo ili previše liječnika?
Prema podacima Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite i podacima objavljenim na web-stranici HZJZ-a, u RH je 2018. godine bilo ukupno 15.047 doktora medicine, od kojih je manji broj ili 11% radilo u privatnim klinikama i ordinacijama. U javnom zdravstvu 31. srpnja ove godine radilo je 13.571, a 31. prosinca 2018. godine njih 13.733, iz čega je vidljivo da se u sedam mjeseci broj liječnika u sustavu javnog zdravstva smanjio za 162. Statistički podaci HZJZ-a bilježe rast broja liječnika iz godine u godinu, piše Večernji list. 
Lani je bilo 14.810 doktora, preklani 14.427, u 2013. imali smo ih 13.731, a 2010. bilo je 13.986 liječnika. Raste i broj zdravstvenih radnika srednje stručne spreme, a to su uglavnom medicinske sestre, pa ih je lani bilo 33.538, dok ih je 32.935 bilo 2010. godine. Brojke jednostavno govore da veći broj liječnika i medicinskih sestara sada skrbi o manjem broju pacijenata, jer Hrvatska bilježi i trend iseljavanja. Problem nije jednoznačan pa se, nažalost, nijedna zdravstvena administracija dosad s njim i nije znala nositi.

Svaka naznaka zdravstvene reforme ostala je tek na praznim najavama. Kao prvo Hrvatska ima prevelik broj bolnica od kojih su neke međusobno udaljene manje od 20 kilometara, a svaka ima sve odjele. Uz opći trend napuštanja unutrašnjosti Hrvatske, ona ne privlači ni nove liječnike.

Foto: Denis Cerić/Hina