Svjedočanstvo prijatelja: Pustolov Željko Malnar radio za komunističku tajnu službu

Svjedočanstvo prijatelja: Pustolov Željko Malnar radio za komunističku tajnu službu

Dr. Borna Bebek, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, bio je  suputnik  Željka Malnara na brojnim putovanjima. U podužem  intervjuu za 100 posto otkrio je da je Malnar  surađivao s jugoslavenskom tajnom  službom te da je sudjelovao u spašavanju američkih diplomata za vrijeme talačke krize u Teheranu.

“Svuda nas je pratila i politika, osobito u epizodi spašavanja američkih diplomata iz Irana nakon revolucije. Uloga Jugoslavije u cijeloj toj stvari još uvijek je službena tajna. Američki film Argo iz 2012. koji govori o tom događaju, nije snimljen bas sasvim tako kako se događalo. Ti Kanađani su manje – više izmišljeni tako da je bilo puno drukčije nego na filmu”, kazao  je Bebek i tako potvrdio uključenost Željka Malnara u delikatne operacije jugoslavenske tajne službe u Aziji, no nije  htio otkriti detalje.

 

Foto: You Tube