Predsjednica Časnog suda zagrebačkog HDZ-a: “Uskoke i hajduke” se izbacuje mimo procedure

Predsjednica Časnog suda zagrebačkog HDZ-a: “Uskoke i hajduke” se izbacuje mimo procedure

Zbog tzv. afere Viber i WhatsApp zbog koje je izbačeno osam članova iz HDZ-a zbog “govora mržnje” pismom predsjedniku stranke obratila se predsjednica Časnog suda GO HDZ-a Zagreb Željka Žokalj. Kaže da ne može sudjelovati u tome da se bez provođenja postupaka i poštivanja procedura donose odluke o stegovnim postupcima za osam članova, javlja N1.

Osam članova ekspresno je izbačeno nakon što su, kažu u HDZ-u, u WhatsApp, Viber i grupama na Facebooku širili govor mržnje, prijetili ili pozivali da se glasa za druge kandidate, a ne za HDZ-ovu predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović.

Pismo predsjednice Časnog suda prenosimo u cijelosti:

“Smatram da kao predsjednica Časnog suda GO HDZ-a Grada Zagreba imam dužnost i obvezu upoznati Predsjednika HDZ-a kao i druge imenovane dužnosnike stranke te članove Časnog suda GO HDZ-a Grada Zagreba o stegovnim postupcima pokrenutim protiv osam članova GO HDZ-a Grada Zagreba radi teže povrede obveze člana HDZ-a.

Odlukom Predsjedništva HDZ-a  koja je stupila na snagu danom donošenja, imenovan je Časni sud GO HDZ-a Grada Zagreba u sastavu: Željka Žokalj, predsjednica te Ivan Samac, Domagoj Vukušić, Zdravka Ramljak i Zeljko Stura, članovi.

Odluka o imenovanju potpisana je od strane Predsjednika HDZ-a, a na moje traženje preslika iste predana mi je 14. studenoga 2019. godine. Osobno nikad nisam primila navedenu Odluku i sve donedavno nisam ni bila upoznata o dužnosti u Časnom sudu GO HDZ-a kao neovisnom tijelu stranke. Prema navodima svih članova Časnog suda GO HDZ-a zaključeno je da nitko od imenovanih nije primio Odluku o imenovanju od 7. prosinca 2017. godine.

Držim potrebnim istaknuti da sam i prije prosinca 2017. godine bila predsjednica Časnog suda GO HDZ-a Grada Zagreba. Ovo navodim iz razloga što su se i krajem 2014. godine i nadalje vodili stegovni postupci protiv članova HDZ-a Grada Zagreba radi povreda članskih obveza, a sukladno Statutu HDZ-a koji je tada bio na snazi i Postupovniku o radu časnih sudova HDZ-a.

U svim tada provedenim stegovnim postupcima u prvom stupnju pod mojim presjedanjem poštivale su se propisane procedure i bez obzira od kojeg je stranačkog tijela uz obrazloženje dolazila inicijativa i odluka za pokretanje stegovnog postupka protiv člana HDZ-a, svaki član protiv kojeg je bio pokrenut stegovni postupak imao je položaj stranke, imao je mogućnost iznošenja obrane, štovise mogao je angažirati odvjetnika tijekom cijelog stegovnog postupka koji je morao biti član HDZ-a.

Vijeće Časnog suda utvrđivalo je činjenice što su ih stranke iznijele i izvodili su se dokazi. Ono što je bila obveza za mene kao predsjednicu vijeća Časnog suda i moja odgovornost jeste da se tijekom stegovnog postupka čuva ugled stranke u postupku (osoba protiv koje se provodi stegovni postupak), članova vijeća Časnog suda i HDZ-a. Poštivali su se rokovi propisani Postupovnikom o radu časnih sudova HDZ-a.

Sve prethodno navela sam iz razloga što je novoimenovani Časni sud HDZ-a Grada Zagreba pozvan ispred gosp. Andrije Mikulića na sastanak 14. studenoga 2019. godine u sjedište GO HDZ-a Grada Zagreba, Gundulićevu 21a, u 19.15. Svi članovi Časnog suda uključujući i mene upoznati su o Odluci o pokretanju stegovnog postupka protiv članova GO HDZ-a Grada Zagreba od 14. studenog 2019. godine o stegovnom postupku protiv osam članova GO HDZ-a i to: Miroslava Borasa, Vedrana Cernya, Ante Jelčića, Vlade Kolaka, Bože Medića, Anite-Slavice Prka Đurašić, Krasnodara Raguža i Ante Šimunovića, zbog osobito teške povrede obveze člana HDZ-a.

Uz Odluku, Časnom sudu predana je i raspoloživa dokumentacija, a koja je bila osnova za pokretanje stegovnih postupaka. Radi se o prepisci navedenih članova HDZ-a u Viber grupi pod nazivom “HDZ zna se”.

Spornim smatram očekivanje, ovdje se ne namjeravam baviti čijim i zašto, da će Časni sud GO HDZ-a istog dana 14. studenog 2019. godine “raspraviti” i donijeti odluku/odluke o osobito teškim povredama članskih obveza iz članka 19. Statuta HDZ-a te da se svima prethodno imenovanim izreče stegovna mjera bezuvjetnog isključenja iz HDZ-a.

S moje strane kao predsjednica zatražila sam Pravilnik o radu časnih sudova (članak 68. st. 1. Statuta HDZ-a). Nitko od prisutnih nije znao da li je Pravilnik donijet i kada. Prema odredbi članka 68. stavak 2. Statuta HDZ-a isti donosi Nacionalni odbor HDZ-a na prijedlog Visokog časnog suda HDZ-a.

Sve prisutne upozorila sam na obvezu provođenja pojedinačnih stegovnih postupaka i poštivanja procedura te detaljno argumentirala da se na ovaj način, ad hoc izvršenjem “zadaće” nanosi šteta samoj stranci.

Statutom HDZ-a Časni sudovi ustrojeni su kao nepristrana i neovisna tijela Stranke. Iznijela sam i obrazloženje zašto se ne može provoditi tzv. skraćeni postupak i donijeti jedna odluka za sve članove protiv kojih je pokrenut stegovni postupak. Pozvala sam se na iskustvo koje sam imala u radu prethodnog saziva Časnog suda GO HDZ-a Grada Zagreba.

Smatram neprihvatljivim da jedna narodna i stožerna državotvorna stranka koja je stvarala samostalnu i neovisnu hrvatsku državu i koja promiče hrvatske nacionalne interese, domoljublje te tradicionalne, demokršćanske i univerzalne humanističke vrijednosti zahtjeva od Časnog suda GO HDZ-a Grada Zagreba da hitno/odmah u jednom danu/večeri, bez provođenja postupaka i poštivanja procedura, donose odluke o stegovnim postupcima za osam (8) članova HDZ-a.

Ako Statut HDZ-a u svojim Temeljnim odredbama kao središte politike HDZ-a promiče čovjeka sa svojim neotuđivim dostojanstvom, pravima i odgovornostima te promiče vrijednosti slobode, demokracije, pravne države, poštivanje temeljnih ljudskih prava, itd., smatram da svaki član stranke protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak ima pravo iznošenja obrane i prilaganja dokaza, a na Časnom sudu je utvrditi sve činjenice, a tek potom donijeti odluku o težini povrede obveze člana HDZ-a i izreći adekvatnu stegovnu mjeru.

Na kraju ističem, u konkretno pokrenutim stegovnim postupcima ne želim sudjelovati na način kako je to zamišljeno. Nije riječ o neposluhu već naprosto takav način protivi se mojem integritetu i dugogodišnjem iskustvu u izradi i primjeni zakona te važnosti poštivanja procedura”, stoji u pismu predsjednice Časnog suda GO HDZ-a Zagreb Željka Žokalj.