Inovacije i inovativnost– preko poduzetništva pokreću nacionalno, ali i svjetsko gospodarstvo

Inovacije i inovativnost– preko poduzetništva pokreću nacionalno, ali i svjetsko gospodarstvo

Današnji svijet i ekonomski razvoj nezamisliv je bez inovacija i ljudi koji na njima rade u tišini i na neki način daleko od očiju javnosti, ali u konačnici rezultatima njihovog rada smo svakodnevno okruženi i njihove inovacije koristimo. Kako bi se potaklo inovatorstvo i Hrvatska zajednica inovatora je vrlo agilna te je i ove godine objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za godišnju nagradu „Inovacija godine“  za komercijaliziranu inovaciju u 2021. godini.

Nagrada se dodjeljuje kao priznanje za unaprjeđivanje i promicanje inovativnog promišljanja i inovatorstva u funkciji podizanja inovativnosti i gospodarske konkurentnosti Republike Hrvatske, a može se dodijeliti u 4 kategorije: Inovaciji inovatora pojedinca ili tima (fizičke osobe); Inovaciji inovatora pojedinca ili tima unutar malog gospodarskog subjekta (start-up, mikro i mala poduzeća do 50 zaposlenih); Inovaciji inovatora pojedinca ili tima unutar srednjeg ili velikog gospodarskog subjekta (poduzeća s više od 50 zaposlenih) i Inovaciji inovatora pojedinca ili tima unutar javne ustanove (fakulteti, istraživačko razvojni instituti i sl.).

Svaka država pa tako i Hrvatska podržava inovativne projekte, jer ekonomski razvoj neostvariv je bez inovacija i poduzetništva. Europski istraživački prostor i Europski prostor obrazovanja surađivat će na postizanju nove razine ambicije u kojoj se obrazovanje, istraživanje i inovacije usmjeravaju u istom smjeru kako bi se poduprlo znanje kao temelj demokratskih, otpornih i uključivih društava. To je ključno da bi Europa u stvaranju pravednijeg i održivijeg svijeta ostala globalno konkurentna i inovativna, a istodobno vjerna svojim zajedničkim vrijednostima. Kako su poduzeća u privatnom vlasništvu jedan od glavnih pokretača gospodarstva, otvaranjem radnih mjesta te rastom proizvodnje i potrošnje, može se reći da inovacije preko poduzetništva pokreću nacionalno, ali i svjetsko gospodarstvo.

Prvo udruženje inovatora u Hrvatskoj na nacionalnoj razini osnovano je u Zagrebu 1. listopada 1957. godine pod nazivom Sekcija pronalazača Hrvatske pod okriljem Narodne tehnike Hrvatske, koja je osnovana u Zagrebu 1946. godine i koja je preteča današnje Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK).Hrvatska zajednica tehničke kulture krovna je organizacija Hrvatske zajednice inovatora (HZI). Hrvatska zajednica inovatora objedinjuje 20 udruga, 7 pravnih subjekata (trgovačka društva) te 80 inovatora pojedinaca. Okuplja više od 1.500 članova.

Kako navode u Hrvatskoj zajednici inovatora težište čak i organiziranog rada u inovacijskoj djelatnosti danas se u Hrvatskoj premjestilo na nezavisne inovatore, s težnjom da se njihova djela po mogućnosti stručno obrade i komercijaliziraju, te da se razvitkom inovacijskih projekata da stimulacija razvitku poduzetništva. – Zbog toga Strategija razvitka temeljena na novim proizvodima zahtjeva izgradnju posebnog sustava koji bi omogućio funkcioniranje osnovnih elemenata, a to su podsustavi financiranja (posebno rizičnog dijela izrade prototipova), angažiranja i organiziranja ljudi s vizijom (eksperata, inovatora, poduzetnika i sličnih), zasnivanje novih organizacijskih formi za serijsku proizvodnju, te izgradnju sustava pravne zaštite autorstva u zemlji i svijetu, navode te dodaju kako je njihova misija promocija inovacija, inovatora i inovacijskog stvaralaštva kroz sajmove, izložbe, konferencije i dr.. Također i organiziranje i povezivanje inovacijske djelatnosti na lokalnim razinama u trgovačkim društvima i akademskoj zajednici kao i osnivanje udruga inovatora. Važna je i suradnja s državnim tijelima i institucijama na stvaranju nacionalnog inovacijskog sustava te se treba voditi briga o kreativnim i inventivnim mladim ljudima u procesu obrazovanja putem aktivnosti u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture.

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu.

Foto: HZI