“Konzervativna” Kolinda obožava liberalnu američku sutkinju: Što je htjela poručiti s majicom?

“Konzervativna” Kolinda obožava liberalnu američku sutkinju: Što je htjela poručiti s majicom?

Serija panela 21 Put Prema Uspjehu završila je danas u Zagrebu jednodnevnom konferencijom LeaderSHE o ulozi žena u društvu kao i važnosti interdisciplinarnosti, uključivosti i prihvaćanje različitosti te poticanja kulture uspjeha. Na konferenciji je sudjelovala i bivša predsjednica Kolinda Grbar-Kitarović koja je razgovarala s našom Anjom Perković.

Bivša predsjednica nosila je majicu na kojoj je citat pokojne sutkinje američkog Vrhovnog suda, Ruth Bader Ginsburg: “Nikad ne podcjenjujte moć djevojke s knjigom.”

Sutkinju Bader Ginsburg često se spominje otkako je američki Vrhovni sud ukinuo povijesnu presudu Roe v. Wade, kojom se jamči pravo na pobačaj. Naime, Vrhovni sud vjerojatno ne bi imao dovoljno glasova za ukidanje povijesne presude, da je ova sutkinja živa, iako je za života često kritizirala spomenuti zakon iz 1973.

Tko je bila Ruth Bader Ginsburg?

Bader Ginsburg preminula je 2020., a presudu Roe v. Wade kritizirala je i prije svoga dolaska u Vrhovni sud, kao i nakon toga. Govorila je da bi bilo bolje zauzeti inkrementalniji pristup legalizaciji pobačaja, a ne presudu koja je poništila desetke državnih zakona protiv njega. Sugerirala je da bi presuda koja štiti prava na pobačaj bila trajnija da se temeljila na klauzuli o jednakoj zaštiti Ustava — drugim riječima, da je bila usredotočena na ravnopravnost spolova, a ne na pravo na privatnost koje su istaknuli suci, piše The Washington Post.

Ginsburg, zapravo, nije smatrala da je presuda Roe v. Wade dobra za utemeljenje prava na abortus i radije bi za to uzela slučaj na kojemu je radila kao odvjetnica za Američku uniju za građanske slobode ranih sedamdesetih.

U tom je slučaju, Ginsburg zastupala kapetanicu zračnih snaga koji je zatrudnjela dok je služila kao medicinska sestra u Vijetnamu. Ginsburg je zapravo zagovarala pravo žene da ne pobaci. Naime, tadašnje je pravilo Zračnih snaga nalagalo da trudnice moraju prekinuti trudnoću ili biti otpuštene iz službe.

Ginsburg je osporila to pravilo u ime žene, Susan Struck, u slučaju nazvanom Struck protiv ministra obrane i izborila odgodu sprječavajući Struckino otpuštanje iz službe dok su sudovi razmatrali slučaj. U prosincu 1972., dvije godine nakon što je Struck rodila bebu i nedugo nakon što je Vrhovni sud pristao saslušati tužbu, vojska je promijenila politiku i dopustila Struck da ostane na dužnosti.

“Ideja je bila da se vlada drži podalje od ovoga”, rekla je Ginsburg o svojoj presudi tijekom gostovanja 2013. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Chicagu. “Voljela bih da je to bio prvi slučaj. Sud bi bolje razumio da je ovo pitanje ženina izbora”, rekla je Ginsburg.

Zašto je kritizirala presudu Roe v. Wade?

Naime, presuda Roe v. Wade, kojom je osporen teksaški zakon koji je zabranjivao pobačaje u svim slučajevima, osim u slučaju da je život majke ugrožen, poništio je sve državne zakone koji su zabranjivali pobačaj i uspostavio ustavno pravo na abortus. Tijekom gostovanja na Pravnom fakultetu, Ginsburg je tvrdila da je sud teksaški zakon trebao smatrati neustavnim i bez tako opsežne presude. To bi, rekla je, dovelo do postupnog popuštanja zabrana pobačaja od države do države i unaprijedilo demokratski proces.

“Moja kritika Roea je da se činilo da je zaustavio zamah na strani promjene”, rekla je, dodavši da je ta odluka “protivnicima dala metu na koju su nemilosrdno ciljali”.

Ginsburg je vjerovala i da je Vrhovni sud pogriješio što se u presudi Roe v. Wade oslonio na pravo na privatnost. Vjerovala je da bi bilo bolje da su tome pristupili prema Klauzuli o jednakoj zaštiti, odnosno ravnopravnosti, koju je snažno zagovarala. Međutim, u vrijeme kad je povijesna presuda usvojena, za Klauzulu se nije moglo naći pet glasova koji bi je podržali, a te su 1973. godine svi suci Vrhovnog suda bili muškarci koji su bili skeptični prema argumentu da bi zakon koji drugačije tretira muškarce i žene jer su biološki različiti, kao u slučaju trudnoće, prekršio jednaku zaštitu, rekao je profesor i bivši dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Chicagu, Geoffrey R. Stone.

Foto: N1