Nadbiskup Hranić o slučaju pedofilije u Sotinu: Nije biskupovo da prije sudskog procesa donosi presudu

Nadbiskup Hranić o slučaju pedofilije u Sotinu: Nije biskupovo da prije sudskog procesa donosi presudu

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji je, prema pisanju tjednika Novosti, znao za svećenika pedofila iz vukovarskog nasilja Sotin, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa, danas je održao press konferenciju.

“Svjesni smo sve ozbiljnosti i dubine ozljeda i rana koje nastaju zlostavljanjem i dodatno pogrešnim ponašanjem nas koji smo pozvani reagirati, zaustaviti i spriječiti daljnje nasilje”, rekao je na početku Hranić.

“Crkva i svatko od nas crvkenih ljudi, pa tako i ja, želimo se suočiti sa svakim zlodjelom i slabošću u svojim redovima. Crkva je po svom poslanju i po naravi svjedok Evanđelja, radosne i osloboditeljske vijesti Isusa Krista. I zato kad je u pitanju nasilje nad maloljetnicima, u Crkvi dana više nema mjesta toleranciji, javlja N1.

Susret s prijavom o možebitnom seksualnom zlostavljanju maloljetnika iznova nas čini svjesnima da je zaista riječ o delikatnom području i svi smo dužni pristupiti s velikom ozbiljnošću i odgovornošću”, kazao je.

“Treba razumjeti roditeljske osjećaje i njihovu patnju, no treba voditi računa i o dostojanstvu eventualnog počinitelja. Pristigla prijava je prijava koja uvijek treba biti provjerena i ispitana”, dodao je.

“Svaki put nakon što sam bio upoznat s određenim optužujućim navodima učinio sam sve što je bilo moguće i potrebno pa tako i kad sam primio prijavu na račun bivšega župnika u Sotinu. Sastavio sam odmah zapisnik s majkom koja je u pratnji s kolegicom došla prijaviti nasilje prema svojoj kćerci”, rekao je.

Opisao je i o svom razgovoru sa, sada već pokojnim župnikom.

“U razgovoru mi je dao puno više i puno detaljnijih informacija od majke navodne žrtve. Prema majci, kćerkina psihička bolest je bila posljedica župnikovog ponašanja, a prema župniku majka je molila njegovu pomoć i da razgovara s kćerkom kod koje je već bila prisutna bolest”, rekao je. Kaže da je dobio dobijam da mu župnik otvoreno o svemu govori i ništa ne skriva.

Komentirao je i novinske napise.

“Vidim da me u rujnu 2020. netko od novinara, ili moguće da je bila majka možebitne žrtve, gotovo tri godine nakon što sam slučaj prijavio DORH-u, da su me prijavili u Vatikan za zataškavanje zlodjela i opstrukciju istrage. I tako su novinar i majka navodno oštećene kćerke na svoje ponovno inzistiranje u siječnju 2023. dobili nedavno, 9. ožujka odgovor od apostolskog nuncija u RH da je mjerodavni dikasterij za biskupe potvrdio da sam poslao rezultate istrage dikasteriju za nauk vjere 2018. i ta je nadbiskupija DORH-u iste godina dostavila sve podatke za pokretanje istrage i da je isti dikasterij zaključio da mi se ne može pripisati optužba jer sam pratio sve kanonske norme”, rekao je.

“Da ne postoji sumnja ja ne bih rezultate prethodne istrage slao DORH-u niti kongregaciji. Kako da ja isključim sumnje koje su očito postojale u prijavi, no nije moje, biskupovo, da ja prije podizanja optužnice i sudskog procesa donosim presudu te da nekoga proglašavam krivim. Biskup svakako treba bdijeti nakon primljene prijave i spriječiti novo zlo, no nije dužan, u ovom slučaju, svećenika udaljiti iz službe čim dobije prijavu. To će kao mjeru predostrožnosti odrediti nakon podizanja optužnice, a nje nije bilo”, kazao je Hranić.

“Želim napomenuti da je, koliko mi je poznato, nakon župnikove smrti stala svaka daljnja istraga i proces protiv njega. Podizanje optužnice još uvijek nije pravomoćna presuda i budući da proces nije okončan nije nam poznata krajnja istina. Župnik je umro, a da prethodno nije bio ni osuđen ni oslobođen optužbi”, kazao je Hranić.

“Želim naglasiti da se solidariziramo s potencijalnim žrtvama te suosjećamo s njima i njihovim roditeljima, ponizno ih molimo za oproštenje zbog trauma i rana koje nose, ako ih je uzrokovao svećenik naše nadbiskupije, sada već pokojni. Stidimo se i osuđujemo ponašanje župnika ukoliko je on doista počinio zlo. No budući da je optužnica samo podignuta, da pokojni župnik nije bio pozvan ni na jedno ročište te da nije došlo do pravomoćne presude, moramo reći da nije moralno te još uvijek nemamo pravo ponašati župnika krivima i njega, koji se pokojni više ne može braniti, nazivati pogrdnim imenima. Serijski, seksualni grabežljivac, predator itd. kao što to možemo vidjeti u medijima”, kazao je.

Tvrdi da nikada s oltara nije župnike optuživao za klevetu.

Foto: Hina