Profesorica odgovorila na mučki napad SDP-a: Podsjećam Partiju da je prošlo doba moralno-političke podobnosti

Profesorica odgovorila na mučki napad SDP-a: Podsjećam Partiju da je prošlo doba  moralno-političke podobnosti

Profesorica Vlatka Vukelić reagirala je na priopćenje SDP-a u kojemu je traži od Sveučilišta u Zagrebu da ne prihvati izbor za dekanicu Hrvatskih studija. SDP optužio profesoricu Vukelić za navodno negiranje ustaških zločina. Odgovor profesorice Vukelić prenosimo u cijelosti.

“Priopćenje od 15. travnja 2023. potpisano od strane v.d. predsjednika SDP-a Zagreb gospodina Branka Kolarića a koje je prenijela Vaša informativna agencija predstavlja nesumnjiv pokušaj utjecaja na institucije Sveučilišta i njihovo odlučivanje u konkretnom postupku potvrde regularno izabrane dekanice Fakulteta hrvatskih studija nametanjem kriterija političko – ideološke podobnosti u odlučivanju Senata Sveučilišta što je protupravno i civilizacijski neprihvatljivo na nekoliko razina.

Prije svega, riječ je o ugrožavanju autonomije sveučilište zajamčene člankom 68. Ustava sredstvima političko – medijskog pritiska u svrhu utjecaja na tijek i ishod postupka pred Senatom Sveučilišta i to metodama javnog linča i neargumentirane političke stigmatizacije legalno izabrane dekanice koja pred stupanje na dužnost čeka formalnu potvrdu Senata Sveučilišta.

Napad na mene kao izabranu dekanicu koji se u svojoj biti iscrpljuje u optužbama za politički krimen zbog političko – ideološki motiviranog nezadovoljstva sadržajem i rezultatima mojega historiografskog znanstvenog rada grubo povrjeđuje ustavno zajamčenu slobodu znanstvenoga stvaralaštva propisanu člankom 69. Ustava.

“Optužnicu” protiv profesorice Vlatek Vukelić je potpisao Branko Kolarić

Potpisnika priopćenja, kao i stranačko – političke strukture koje time reprezentira, treba podsjetiti da je vrijeme odlučivanja o kadrovskoj politici na osnovi kriterija tzv. moralno – političke podobnosti i naloga partijskih komiteta, davno iza nas. „Odbacivanje komunističkog sustava“ kao vrijednosna odrednica izrijekom ugrađena u Izvorišne osnove hrvatskoga Ustava nužno znači i odbacivanje kriterija kadroviranja iz toga sustava koje bi, prema nakanama iz priopćenja gospodina Kolarića, očito opet trebalo aktualizirati i vratiti u „korisnu upotrebu“.

Ujedno je izneseno i niz neistina o mom stručnom i profesionalnom radu, potpuno neutemeljeno i lišeno svakog argumenta. Navodi u tekstu glede moga odnosa spram NDH nisu potkrijepljeni nikakvim argumentima, a ni izravno ni neizravno, niti najudaljenije, ne proizlaze ni iz kojeg rada kojem sam autor.

Ni u jednoj od tema kojima sam se bavila ne obrađujem problematiku bilo kojega režima, niti se izolirano upuštam u njegovu vrijednosnu valorizaciju, već mi je predmet znanstvene analize, uz ostalo, institucionalni okvir pojedinih povijesnih realiteta kao segment ukupnog konteksta određenih povijesnih događaja koji su predmet stručnog istraživanja.

„Optužba“ za revizionizam je potpuno neutemeljena i lišena čak i pokušaja argumentacije, a naglašeno je zlonamjerna i perfidna pa ju s osobitom indignacijom i gnušanjem odbacujem. Dio citata iz priopćenja „u više navrata svojim javnim istupima iskrivila povijesne činjenice vezano za židovske žrtve u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata“ je potpuno izmišljena i nedokaziva konstrukcija koja se svodi na čistu klevetu.

Na kraju, moram upozoriti na zabrinjavajuću činjenicu da predstavnik hrvatske političke, i to parlamentarne, stranke, koja se vezano uz izbore financira hrvatskim javnim novcem, nema saznanja o hrvatskom povijesnom grbu koji je bio u službenoj uporabi kraće vrijeme Odlukom od 29. lipnja 1990. godine, kojom Hrvatski sabor donosi Amandman LXVI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske (NN 28/1990). Ovo razdoblje raskida veza s reliktima komunističkog, pa socijalističkog političkog razdoblja, za mene je razdoblje najvećeg političkog izazova suvremene hrvatske države te mu, kada god jesam u prilici, odajem dužno poštovanje, pa makar i s fotografijom.

Upravo je potonje dokaz opasnosti miješanja „neuke“ politike u pitanja koja meritorno i faktografski ne razumije, a ujedno ih zlorabi u svrhu medijske i političke propagande”, ističe profesorica Vlatka Vukelić.