RIJEČ STRUČNJAKA: Što korisnici A1 mogu učiniti ako žele raskinuti ugovor zbog ukidanja N1?

RIJEČ STRUČNJAKA: Što korisnici A1 mogu učiniti ako žele raskinuti ugovor zbog ukidanja N1?

Marina Ljubić Karanović, viša stručnjakinja za pravne poslove HAKOM-a, za N1 je pojasnila koje korake gledatelji N1 televizije mogu poduzeti ako žele raskinuti ugovor s A1 koji je od danas ukinuo N1 televiziju na svojoj platformi.

“Izmjene programskih paketa, uvjeta korištenja i cijena operatora su uobičajena pojava. Operatori imaju pravo mijenjati uvjete, ali korisnici ne smiju biti zakinuti”, kazala je Marina Ljubić Karanović.

Ovdje se radi o specifičnim uslugama TV sadržaja, što ne pogađa sve korisnike jednako, dodala je.

“Pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade nije automatsko, odnosno svaki korisnik koji je pogođen izmjenama – tako da gleda kanale koji su uklonjeni, javlja se A1 i objašnjava zašto je za njega to nepovoljnije i traži raskid ugovora bez naknade.

Operator može tražiti privolu korisnika da se u sustavu pogleda da je ta izmjena zaista za njega nepovoljnija, tj. da provjeri je li korisnik zaista gledao kanale za koje kaže da su mu važni”, pojasnila je Marina Ljubić Karanović.

Ne postoji neka posebna mjera, vremenska ili bilo koja druga, koja određuje koliko je nekome određeni program važan.

“Svi možemo gledati neki kanal i samo vikendom, jednu emisiju. Sve se uzima u obzir. Ako nisu zadovoljni odlukom A1, mogu se javiti HAKOM-u. Mi smo treća instanca koja može riješiti spor”, kazala je Ljubić Karanović.

Na korisnicima je izbor hoće li birati neku drugu ponudu A1, kao kompenzaciju za gašenje N1, ili ustrajati na raskidu ugovora.

“Dokazivanje gledanja određenog programa služi tome da se ne bi zlorabila institucija raskidanja pretplate.

Mi kao korisnici kada sklapamo ugovor korištenja usluga na određeno vrijeme, po nižoj cijeni, preuzimamo neke obveze na sebe – da ćemo ostati u tom pretplatničkom odnosu. Ako je za nas nešto što se ukida beznačajno, raskidanje ugovora je nekorektno”, rekla je Marina Ljubić Karanović.

Kazala je kako vjeruje da će svatko kome je to nešto značajno dobiti taj raskid.

“Korisnici se uvijek, ako ne dobiju zadovoljavajući odgovor, mogu javiti HAKOM-u. Kod javljanja operateru, takvo se pitanje rješava pisanim putem. Prvi je korak tražiti od operatora odgovor, a ako ne znaju kako ide procedura, mogu se javiti HAKOM-u. Na našoj stranici imaju napisane upute što mogu učiniti, postaviti pitanja, kao i na Facebooku.

Mi smo regulator, štitimo korisnike u izvansudskom rješavanju spora, i možemo donijeti obvezujuću odluku za korisnika i operatora. Taj postupak je besplatan”, rekla je Marina Ljubić Karanović.

Na slici: Ppredsjednik Uprave  A1 Hrvatska Jiri Dvorjanèansky