Sveučilište u Splitu otvara vrata “novinarstvu 21. stoljeća”

Sveučilište u Splitu otvara vrata “novinarstvu 21. stoljeća”

U vremenu kada razvoj tehnologije dostiže svoje vrhunce i istodobno tako pokreće napredak gotovo svih profesija, radikalno  mijenja i medije i njihov način funkcioniranja i komuniciranja kako osobnog tako i javnog. Promjene u zadnjih trideset godina gotovo su revolucionarne i proces još uvijek traje.

Svaka nova generacija zahtijeva prilagođeni komunikacijski pristup pomno odabranim komunikacijskim kanalom, a kreativna industrija nikada nije bila traženija zbog beskrajne šume informacija na tržištu. Upravo zato znanja o medijima i komunikaciji postala su dio suvremene pismenosti koja se nekoć zadržavala na poznavanju jezika i kulture ponašanja, a danas obuhvaća i umijeće komunikacije preko aplikacija i brojnih medijskih platformi.

Svjesni toga i da već dulji niz godina velik broj potencijalnih studenata iskazuje interes za studijem medija, novinarstva i komunikacije u Splitu tamošnje Sveučilište, nastavljajući progresivni razvoj te kontinuirano osluškujući potrebe za novim akademskim programima, pripremilo je kvalitetan i suvremeni preddiplomski sveučilišni studijski program Komunikacija i mediji.

Radi se o preddiplomskom sveučilišnom studijskom programu Komunikacija i mediji koji traje šest semestara. Izvodi se kao redoviti studij na Sveučilištu u Splitu i upisat će 20-ak novih studenata. Minimalan broj ECTS bodova potreban za završetak studija je 180, a uvjet je upisa na studij i razredbeni postupak državna matura.

-Studentima će biti omogućen odabir i upis izbornih predmeta s većeg broja sastavnica Sveučilišta u Splitu gdje zajedno s drugim studentima pojedine sastavnice sudjeluju u nastavnom procesu. Na ovaj je način studijski program obogaćen jer studentima omogućava stručno i znanstveno profiliranje. Jedan dio studenata moći će izabrati kolegije s Filozofskog fakulteta gdje će obogatiti svoja znanja odabirom npr. filoloških kolegija ili onih iz humanističkih područja ili drugih znanstvenih područja. Oni studenti koji će željeti više znanja iz područja pravnih znanosti ili religijsko-teoloških područja moći će odabrati kolegije s tih sastavnica, navode sa Sveučilišta u Splitu.

Također dodaju kako će se na tragu spomenutog studij baviti cijelim spektrom tema poput vještina akademskog pisanja, retorike, povijesti i teorije medija, informacijskom i digitalnom pismenosti, medijima u funkciji turizma, politike, kulture, religije, poduzetništva, industrije zabave, popularne kulture itd.

-Studenti će imati priliku razvijati kritičko mišljenje te pristup temama poput društvenih različitosti ili kroskulturalne komunikacije, a velika pažnja bit će posvećena učenju stranih jezika. Drugim riječima, studenti će imati obavezna tri strana jezika; engleski, talijanski i njemački. Nakon završenog preddiplomskog studija Komunikacija i mediji moguće je nastaviti studij na velikom broju diplomskih studija koji se nude u Hrvatskoj i u inozemstvu u području društvenih, ali i humanističkih znanosti kojima je predznanje o komunikaciji i medijima komplementarno. Ako studenti odluče studij nastaviti na Sveučilištu u Splitu nudi im se diplomski sveučilišni studij “Novinarstvo u suvremenim medijima” koji je u pripremi-.

U usporedbi s preddiplomskim sveučilišnim studijima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, ovaj studij Komunikacija i mediji jedinstven je jer se ne odnosi samo na novinarstvo, niti isključivo na komunikacijsku znanost, već je usmjeren na temeljna znanja o komunikaciji i medijima i kritičkom vrednovanju medijskih objava i komunikacije kao vještine prenošenja informacija. U tom smislu, ovaj je studij sličniji preddiplomskim studijskim programima u Europskoj uniji koji nude obrazovanje s fokusom na medije i komunikaciju. Upravo je taj argument bio je motivacija za pokretanje ovog studija koji bi nadomjestio prazninu kada je riječ o preddiplomskim sveučilišnim studijima u Hrvatskoj.

-Završetkom preddiplomskog studija Komunikacija i mediji studenti stječu kompetencije za rad u svim službama koje zahtijevaju stručnjake na području komunikacije u javnom i privatnom sektoru te kreativnoj industriji. Zanimanje za predmetni studijski program i potporu njegovu pokretanju iskazale su brojne partnerske institucije i tvrtke izvan akademskog sektora. Među njima su jedinice lokalne samouprave, ali i brojne medijske kuće, nakladnici i informativni servisi velikih tvrtki. U tijeku je postupak dobivanja dopusnice za rad, a budući studenti u klupe će sjesti od iduće akademske godine, navode sa Sveučilišta, koje tako otvara vrata “novinarstvu 21. stoljeća”.

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu.

Foto: Wikipedia