Traže se mornari. Ministarstvo obrane raspisalo natječaj za prijem u vojnu djelatnu službu

Traže se mornari. Ministarstvo obrane raspisalo natječaj za prijem u vojnu djelatnu službu

MINISTARSTVO obrane raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu.

U vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 200 kandidata odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara s početkom službe 14. lipnja ove godine. Nakon dvije godine službe vojnicima/mornarima pruža se mogućnost potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme, donosi Index.

Probni rad traje šest mjeseci, a kandidati odnosno kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Evo koji su uvjeti

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:

– najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje

– najviše navršenih 30 godina života do kraja 2022.

– uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja

Primaju se i bivši mornari koji nisu stariji od 40

U vojničku službu mogu se primiti i bivši ugovorni vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane, telefon 01/3784-812 i 01/3784-813, te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Foto: Hina