Znanstveni projekt za poboljšanje uvjeta za transfer znanstvenog i stručnog znanja

Znanstveni projekt za poboljšanje uvjeta za transfer znanstvenog i stručnog znanja

Znanstveni projekti koji se rade u tišini i na neki način daleko od očiju javnosti i medija zapravo nam određuju i obogaćuju naš život i rad. Jedan od takvih projekata nedavno je završen na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Riječ je o projekt ORCHID – opremanja Regionalnoga centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici FSB-a, čija je ukupna vrijednost projekta opremanja spomenutog Regionalnoga centra 7. 029.328,12 kuna, a provedba je trajala četiri godine.

Kako navode s FSB-a projekt ORCHID imao je za cilj uspostavljanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici, a taj cilj ostvario se provođenjem dviju ključnih aktivnosti projekta:  opremanjem postojećega bazena za modelska ispitivanja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i adaptacijom i opremanjem ostaloga istraživačkog prostora na kojem će se provoditi aktivnosti Centra.

Opremljeni bazen za modelska ispitivanja prvi je sveučilišni bazen za takva ispitivanja u Republici Hrvatskoj i regiji. Regionalni centar bit će poligon za ispitivanje i usavršavanje znanstvenih i stručnih rješenja različitih problema iz hidromehanike čime će se omogućiti projektiranje učinkovitijih i inovativnih plovnih objekata, ispitivanje ponašanja oštećenih plovila pri naplavljivanju, odnosno tegljenju, rješavanje problema pučinskih i marikulturnih objekata i drugo.

-Uspostavljanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici omogućit će značajno unapređenje znanstvenoistraživačkog rada i nastavnog programa Fakulteta strojarstva i brodogradnje, ali i drugih sastavnica svih naših sveučilišta. Ujedno, bitno će se poboljšati uvjeti za transfer znanstvenog i stručnog znanja iz područja hidromehanike broda i plovnih objekata prema gospodarstvu, što je preduvjet za komercijalizaciju rezultata istraživačkog rada, a time i povećanje konkurentnosti hrvatske brodograđevne industrije, navode s FSB-a.

Treba spomenuti da se radi i o jedinstvenoj sveučilišnoj infrastrukturi u regiji, a također se očekuje  suradnja sa sličnim institucijama u Europi i svijetu te povećana mobilnost, kako mladih tako i iskusnih istraživača.

Velika važnost Regionalnog centra jest povećanje dostupnosti znanstveno-istraživačke infrastrukture za eksperimentalni rad studentima preddiplomskih, diplomskih te poslijediplomskih studija čime bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u eksperimentalnom i znanstvenom radu te povećanje atraktivnosti studija brodogradnje.

Ciljane skupine na koje će Regionalni centar pozitivno djelovati su između ostalgo gospodarski subjekti,  djelatnici poduzeća kao sudionici u novim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima, odnosno obrazovnim seminarima. Također akademska zajednica i znanstvenici iz različitih područja znanosti u ulogama istraživača, projektanata i nastavnika te studenti kao sudionici istraživačkih projekata i nastavnog rada, posebice na razini eksperimenta.

Regionalni centar svoje će aktivnosti prvenstveno usmjeriti prema znanstveno-istraživačkom radu te suradnji na razvojnim projektima s partnerima iz industrije će biti poligon za ispitivanje i usavršavanje znanstvenih i stručnih rješenja različitih problema iz hidromehanike, odnosno za eksperimentalno utvrđivanje njihovih hidrodinamičkih i pomorstvenih karakteristika te validaciju istih numeričkim metodama. Time će se omogućiti projektiranje učinkovitijih i inovativnih plovnih objekata, ispitivanje ponašanja oštećenih plovila pri naplavljivanju, odnosno tegljenju, rješavanje problema pučinskih i marikulturnih objekata i drugo.

Sama vizija Regionalnog centra odnosi se na to da se omogući studentima i nastavnicima vrhunske uvjete za istraživački, nastavni i stručni rad na razini najnaprednijih europskih sveučilišta s područja brodogradnje te omogućiti evaluaciju karakteristika inovativnih koncepata plovila i pučinskih objekata regionalnim istraživačkim i gospodarskim subjektima. Kao vrijednosti Regionalnog centra treba istaknuti daljnje jačanje međunarodne istraživačke prepoznatljivost FSB-a u području brodogradnje, te posljedično, povećanje mobilnosti znanstvenika i studenata. Isto tako jača tako i jedinstvena  vrhunska znanstveno-istraživačka infrastruktura na području RH, posebice za područje eksperimentalnog istraživanja i numeričkih simulacija u hidrodinamici plovnih objekata. Važno je i značajno unaprjeđenje kapaciteta za provođenje eksperimenata u okviru nastave na svim razinama studija brodogradnje i pružanje podrške za istraživanje i inovacije gospodarskim subjektima, s naglaskom na malu brodogradnju kao značajnom i propulzivnom sektoru brodogradnje.

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu.

Foto: Hina