Sada pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević tvrdi da nije htjela slati u zatvor roditelje koji ne žele cijepiti svoju djecula

Sada pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević tvrdi da nije htjela slati u zatvor roditelje koji ne žele cijepiti svoju djecula

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević  ustvrdila je da u javnoj raspravi o izmjenama Kaznenog zakona nije tražila da se odbijanje cijepljenja djeteta kažnjava zatvorom, već je predložila da zakon pojasni da i grubo zanemarivanje djetetova zdravlja predstavlja ozbiljnu povredu prava djeteta.

Nakon što je Jutarnji list objavio tekst o sadržaju njihovih prijedloga na toj javnoj raspravi zbog čega se u javnosti počelo govoriti o zatvorskoj kazni za roditelje koji ne cijepe svoje dijete, iz Ureda pravobraniteljice pojašnjavaju da se njihov prijedlog odnosi na promjenu tog članka na način da se uz grubo zanemarivanje dužnosti podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta inkriminira i grubo zanemarivanje brige o zdravlju djeteta.

“Nikada nismo tražili da se odbijanje cijepljenja kažnjava zatvorom, već smo predložili da se zakonom pojasni da i grubo zanemarivanje djetetovog zdravlja, što uključuje i uskraćivanje cijepljenja djetetu, predstavlja ozbiljnu povredu prava djeteta”, navode u odgovoru.

To se, pojašnjavaju, odnosi se na sve oblike grubog zanemarivanja skrbi o zdravlju djeteta uključujući i odbijanje cijepljenja. Zanimljivo je da se  ministar Pravosuđa Dražen Bošnjaković vrlo pozitivno izjasnio o ideji da se roditelje koji odbijaju cijepiti djecu šalje u zatvor, dok je ministar zdravstva Milan Kujundžić bio protiv toga.

Foto: N1

Facebook Comments