Doktorska analiza: Plenković je rekao istinu, a liječnička Komora se uvrijedila. Zašto su šutjeli šest godina?

Doktorska analiza: Plenković je rekao istinu, a liječnička Komora se uvrijedila. Zašto su šutjeli šest godina?

Doktor Trpimir Goluža, bivši predsjednik Hrvatske liječničke komore, komentirao je prijepore između Plenkovića i aktualnog vodstva HLK-a. Njegov komentar prenosimo u cijelosti.

“Hrvatska liječnička komora izrazila je duboku zabrinutost zbog izjave premijera Andreja Plenkovića: „Od liječnika možda veću plaću imaju jedino ovi iz kontrole leta koji se bune s 50.000 kuna. Stresan posao. Ma hajde….“.Komora piše da je to izjava o liječnicima koja ih je jako uvrijedila jer je navodno njome: “Plenković liječnicima uputio poruku kako ne poštuje njihov posao i odgovornost za ljudski život i zdravlje, a građanima poruku da ne namjerava ništa konkretno učiniti za veću dostupnost zdravstvene skrbi i smanjenje listi čekanja.”

Posve je nejasno zašto bi spominjane visokih liječničkih plaća u kontekstu nezadovoljstva kontrolira leta bio izraz nepoštivanja liječnika i čime bi isto bilo dokaz da se ništa konkretno ne namjerava učiniti za zdravstveni sustav i pacijente. Vjerojatno tako rezoniraju samo u Hrvatskoj liječničkoj komori.

Zanimljivo, nakon punih šest godina Plenkovićevog nečinjenja u zdravstvenom sustavu, Komora ga se dohvatila tek nakon što je izrekao za njih “omalovažavajući komentar” o dobrim liječničkim prihodima. Umjesto da Komoru duboko zabrine činjenica, koju navodi u svom priopćenju da “pojedini liječnici mjesečno odrade po 15 dvadesetčetverosatnih dežurstava”, Komoru je silno zabrinula činjenično istinita premijerova tvrdnja.

Nenormalno je da kako tvrdi Komora: “pojedini liječnici odrade više od 150 ili čak 200 prekovremenih sati u mjesecu i praktično žive u bolnici”. Bolnice nisu mjesta za život zdravstvenih radnika već su isključivo mjesta za njihov rad. Uz takvu ekstremnu satnicu prekovremenog rada nemoguće je zadržati potrebnu svježinu i koncentraciju za visoko odgovoran posao, što ugrožava kvalitetu pružanja zdravstvene skrbi i sigurnost pacijenata. Istovremeno takva radna satnica izrazito negativno utječe na kvalitetu života, kao i zdravlje tako opterećenih liječnika.

Dakle, štetna je za sve i svakoga.Posve je normalno da su liječnici, zbog složenosti i odgovornosti svog posla među najbolje plaćenim u društvu. Tako je u svakoj naprednoj državi.

Znanje i rad se cijene.Umjesto da štiti interese i brine o pravima svojih članova, koja obuhvaćaju i primjerenu radnu satnicu, te da inzistira na boljoj i učinkovitijoj organizaciji zdravstva, a poglavito bolničkog sustava, koje podrazumijeva i racionalizaciju i prenamjenu dobrog dijela bolnica, vodstvo Komore odlučilo se za jalovu kritiku premijerovog usputnog spominjanja liječničkih plaća.

Pri tome Komorina konstatacija: “Očekivano je da političar koji nije nikada čekao na pregled ili pretragu ne razumije povezanost nedostatka liječnika i dugačkih listi čekanja.” upućuje na izravnu liječničku odgovornost u manipuliranju listama čekanja.Upravo takav pristup pokazuje nespremnost za povlačenje konkretnih poteza koji će unaprijediti postojeći zdravstveni sustav i učiniti ga dostupnijim i kvalitetnijim za sve pacijente, kao i za sve zdravstvene i nezdravstvene radnike koji u njemu rade.

Reforma, bilo kojeg sustava, bez jasnih i odlučnih reformskih poteza samo je obmanjivanje javnosti i zadržavanje postojećeg stanja.U situaciji kad nenormalno postane normalno, a normalno nenormalno jasno je da reformski potencijal ravan nuli”, ističe Goluža.

Na slici: Trpimir Goluža i sadašnji predsjednik Hrvatska liječničke komore Krešimir Luetić

Foto: Hina