Tvrdi da nije sam sebi pogodovao: Kuščević detaljno opisao kako je njegova obitelj imala korist od prenamjene zemljišta

Tvrdi da nije sam sebi pogodovao: Kuščević detaljno opisao kako je njegova obitelj imala korist od prenamjene zemljišta

Ministar uprave Lovro Kuščević na službenoj je stranici na Facebooku iznio je svoju stranu afere u kojoj se našao, prozvavši dio medija da objavljuje neistinu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Budući da dio medija nastavlja objavljivati neistine vezano za moj rad u vrijeme dok sam obnašao dužnost općinskog načelnika Općine Nerežišća uporno odbijajući prenijeti činjenice i moje odgovore, na ovaj način ću barem mojim FB prijateljima, reći istinu o izmjenama Prostornog plana Općine Nerežišća.

1. Prema Zakonu o prostornom uređenju, odluku o pokretanju izmjena prostornog plana donosi Općinsko vijeće čiji ja nisam član niti imam pravo glasa u tom tijelu.

2. Prema tom istom Zakonu općinski načelnik je zadužen za utvrđivanje prijedloga i ja sam se iz te radnje IZUZEO, tj. prenio ovlast na općinskog pročelnika kako se ne bih doveo u potencijalni sukob interesa.

3. Postupak donošenja plana je dugotrajan i javan proces, javni uvid traje 30 dana, organizira se javna rasprava i obrazlaganje plana svim građanima i institucijama, sve to se objavljuje na službenim web stranicama i u dnevnim glasilima, te svatko ima pravo dati svoj prijedlog u tom postupku.

4. Svoje prijedloge je dalo nekoliko desetaka građana i institucija i SVI PRIJEDLOZI GRAĐANA ZA UVRŠTAVANJE U GRAĐEVINSKO PODRUČJE SU PRIHVAĆENI, u skladu sa zakonom. Ovo iz razloga jer je općina ta koja potiče i kojoj je u interesu nova gradnja bilo za potrebe turizma bilo za potrebe rješavanja stambenog pitanja naših sugrađana te u cilju iz ostvarivanja novih prihoda.

5. Tim izmjenama je ukupno stvoreno novih cca: 55000 m2 novog građevinskog područja, pa tako i cca 3000 m2 zemljišta u vlasništvu moje supruge, u logičnom proširenju postojećeg građevinskog područja, udaljeno od mora cca: 10 kilometara.

6. Za predmetne izmjene plana ishođene su sve potrebne pozitivne suglasnosti (gotovo sva ministarstva, županijski zavod, javnopravna tijela……. I konačna suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u kojoj se jasno navodi kako je plan izrađen u skladu sa zakonom.

7. Svi građani (pa tako i moja supruga) su kod javnog bilježnika ovjerili ugovor kojim su se obvezali da će između ostalog: ishoditi akt za gradnju na tom zemljištu, platiti komunalni doprinos i BEZ NAKNADE ustupiti općini zemljište za potrebe izgradnje infrastrukture prometnice, vodospreme, trafostanice… ukoliko to bude potrebno).

8. Moja supruga je svoju obvezu izvršila, ishodila je tri građevinske dozvole, platila obveze temeljem istih i ustupila zemljište za proširenje prometnice.

9. Budući da moja obitelj nema dovoljno sredstava za izgradnju tri kuće niti smo kreditno sposobni za toliki projekt, navedeno je zemljište moja supruga prodala tvrtki koja je krenula u izgradnju. Rok isplate kupoprodajne cijene je ugovoren na rok od pet godina.

10. Predmetne kuće se grade, i nadam se kako će kupac iste skoro staviti u funkciju, iznajmljivati ih i na taj način doprinijeti novim prihodima za općinski i državni proračun te otvoriti koje novo radno mjesto.

Dakle, radi se o javnom, transparentnom, zakonskom i moralnom postupanju, u skladu s razvojnim strategijama razvoja općine, turizma, gospodarstva i graditeljstva. Ponosan sam što smo tim izmjenama plana stvorili preduvjete za nove turističke kapacitete i rješavanje stambenog pitanja mladim hrvatskim obiteljima.

Sa današnje perspektive, sve bih napravio isto”, napisao je Kuščević u objavi na Facebooku.

 

Foto: Tomislav Pavlek/Hina

Facebook Comments