Pacijenti upozoravali na probleme s dr. Jusupom, a Hrvatska liječnička komora sve ignorirala

Pacijenti upozoravali na probleme s dr. Jusupom, a Hrvatska liječnička komora sve ignorirala

Hrvatska liječnička komora još je u studenom 2018. dobila pritužbu pacijenata koji su se žalili da kod dr. Gorana Jusupa iz Obrovca ne mogu dobiti liječničku skrb, da im ne izdaje recepte, uputnice za preglede, a postoje dokumentirane pritužbe, kao i dopisa Komore HZZO-u te povratnog odgovora HZZO-a Komori.

Iz tih se dopisa vidi kako Komora nije ozbiljno shvatila pritužbu te su pustili da prođu 4 mjeseca od zaprimanja iste i tek tad su javili HZZO-u za pritužbu. HZZO je u međuvremenu bio u inspekciji kod dr. Jusupa.

Iako se u pritužbi protiv dr. Jusupa, koja je 13. studenog poslana Komori i HZZO-u, navodi da pacijenti kod dr. Jusupa ne mogu dobiti adekvatnu liječničku pomoć posljednje dvije, tri godine te da jedva dolaze do potrebnih terapija, pregleda i uputnica za specijaliste, Komora je u dopisu HZZO-u napisala da ih moli da im pošalju rezultate inspekcije provedene kod dr. Jusupa kako bi podatke i rezultate obavljenog nadzora koristili samo za potrebe donošenja “odluke o eventualnoj povredi Kodeksa medicinske etike i deontologije od strane prijavljenog liječnika”.

U pritužbi pacijenti spominju Veroniku Pecolaj te navode kako je jednom izbrisala cjelokupnu dokumentaciju dr. Jusupa te da su stvari postale grozne nakon što je medicinska sestra dr. Jusupa otišla u mirovinu, a nakon čega je došla medicinska sestra, koja, kako se navodi u pritužbi, nije dugo ostala zbog neprimjerenog ponašanja dr. Jusupa prema njoj, piše Index.

Komora je tek 19. ožujka HZZO-u napisala da su zaprimili pritužbu pacijenata te je proslijedili Povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju na daljnje postupanje.

“Povjerenstvo je od prijavljenog liječnika zatražilo očitovanje, po zaprimljenoj prijavi te je isto očitovanje liječnik dostavio tek 15. ožujka nakon opetovanih požurnica od strane ovog Povjerenstva. S obzirom na navode iz očitovanja kao i saznanje HLK o nadzoru HZZO-a nad radom ordinacije dr. Jusupa molimo vas da nam kao tijelo koje je provodilo predmetni nadzor i u čijem je djelokrugu obavljanje predmetnog nadzora, dostavite rezultate tih nadzora nad ordinacijom ordinacije dr. Gorana Jusupa. Ovo Povjerenstvo će predmetne podatke i rezultate obavljenog nadzora koristiti samo za potrebe donošenje odluke o eventualnoj povredi Kodeksa medicinske etike i deontologije od strane prijavljenog liječnika, te iste rezultate dostaviti trećim osobama”, stoji u dopisu koji je Komora poslala HZZO-u.

Foto: Daniel Kasap/Hina

Facebook Comments