Slučajno: Plenkovićev bratić osuđen zbog mita jedini kandidat koji je zadovoljavao uvjete na natječaju

Slučajno: Plenkovićev bratić osuđen zbog mita jedini kandidat koji je zadovoljavao uvjete na natječaju

Hrvatske ceste odgovorile su na upit N1 oko zapošljavanja Josipa Makjanića na mjesto referenta-operatera. On je, naime, pravomoćno osuđen za primanje mita dok je bio građevinski inspektor, a i bratić je aktualnog premijera Andreja Plenkovića.

Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da je Josip Makjanić zaposlen kod njih na radnom mjestu referent – operater u Poslovnoj jedinici Split. Tvrde da je bio jedini kandidat koji se javio na natiječaj i ispunio minimalne uvjete te da ne provjeravaju jesu li kandidati osuđivani i jesu li u rodbinskim vezama s poznatim osobama.

“Potvrdili bismo kako je gospodin Josip Makjanić zaposlen u Hrvatskim cestama d.o.o. na radnom mjestu referent – operater u Poslovnoj jedinici Split. Napomenuli bismo kako se Hrvatske ceste d.o.o. ne bave srodstvom kandidata te nemaju saznanja o rodbinskim odnosima kandidata kao i zaposlenika, budući da se iste informacije smatraju osobnim podatkom zaštićenim sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Detaljnije, naveli bismo kako je bio raspisan i proveden javni natječaj za zapošljavanje u Poslovnoj jedinici Split, Tehnička ispostava Split, radno mjesto: referent – operater s mjestom rada na otoku Hvaru, zbog odlaska ranije zaposlenog djelatnika u mirovinu.

Javni natječaj je bio raspisan dana 10.04.2019. godine, a nakon provedenog selekcijskog postupka, u konačnici je primljen kandidat Josip Makjanić, a što je transparentno i javno objavljeno.

U natječaj su se naime, javila dva kandidata i oba su sudjelovala u selekcijskom postupku. Jedan kandidat sa izrazito niskim postignutim rezultatom na pismenom ispitu, nije mogao nastaviti daljnji selekcijski postupak, a drugi je, nakon što je početno zadovoljio formalne uvjete predselekcije, prošao cjelokupni selekcijski postupak (pismeni ispit, strukturirani intervju te ispitivanje motivacije upitnikom) te postigao traženu ukupnu završnu ocjenu.

Društvu je u interesu da se na natječaje za zapošljavanje javi veći broj kandidata, kako bi izbor bio veći, no očito kretanja ponude i potražnje na tržištu rada za određena zanimanja/radna mjesta čine svoje. U cilju transparentnosti, raspisanim javnim natječajem bili su pobrojani uvjeti natječaja, pa je tako bio zatražen dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za pobrojana kaznena djela, što su kandidati dokazali dostavom potrebnih Uvjerenja izdanih od strane nadležnog tijela.

Ponavljamo kako Hrvatske ceste d.o.o. nemaju saznanja da li je gospodin Josip Makjanić bratić Predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, kako Upitom navodite, te ovim putem tvrdimo kako nitko nije imao utjecaja za njegovo zapošljavanje niti je bilo urgencija.

Društvo ne ispituje rodbinske veze kandidata, niti one mogu biti od ikakvog značaja pri zapošljavanju. Također, u Društvu nije nitko znao da li su kandidati prethodno bili osuđivani niti su to sami iskazali u svojoj zamolbi za zaposlenje. Gospodin Josip Makjanić dostavio je Uvjerenje Općinskog suda u Splitu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti”, navode iz Hrvatskih cesta u odgovoru za N1.

Foto: Edvard Šušak/Hina