Što je Vlada odlučila na zatvorenoj sjednici: Plenković potpuno razvlastio bivše ministre Tolušića, Marića, Kuščevića, Žalac…

Što je Vlada odlučila na zatvorenoj sjednici: Plenković potpuno razvlastio bivše ministre Tolušića, Marića, Kuščevića, Žalac…

Na  zatvorenome dijelu današnje, 170. sjednice, Vlada je donijela niz odluka o razrješenjima  smijenjenih i imenovanjima  novih ministara.

U Savjetu za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC, vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb, razriješeni su članovi mr. sc. Marija Pejčinović Burić, Tomislav Tolušić, dr. sc. Goran Marić i mr. sc. Marko Pavić.

Novim članovima Savjeta za pregovore, imenovani su dr. sc. Gordan Grlić Radman, dr. sc. Mario Banožić i Josip Aladrović.

Vlada je izmijenila Odluku o imenovanju predsjednika i članova Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, kojom je razriješila dio dosadašnjih te imenovala dio novih članova Komisije. Razriješeni su mr. sc. Marija Pejčinović Burić, Lovro Kuščević i mr. sc. Marko Pavić. Novim su članovima Komisije imenovani dr. sc. Gordan Grlić Radman, Ivan Malenica i Josip Aladrović.

Tomislav Tolušić, dosadašnji predsjednik Upravnoga vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju razriješen je, a novom je predsjednicom Upravnoga vijeća Agencije, koji je po položaju ministar nadležan za poljoprivredu, imenovana mr. sc. Marija Vučković.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik dr. sc. Goran Marić te član Upravnoga vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju Tomislav Tolušić. Novim predsjednikom Upravnoga vijeća Centra, koji je po položaju ministar nadležan za poslove državne imovine, imenovan je dr. sc. Mario Banožić, a novim članovima, koji su po položaju ministri nadležni za poslove državne imovine i poljoprivrede, imenovani su dr. sc. Mario Banožić i mr. sc. Marija Vučković.

Dosadašnja predsjednica Upravnog odbora Zaklade “Hrvatska za djecu” Nada Murganić razriješena je, a novom je predsjednicom tog Upravnog odbora, kao predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, imenovana izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković.

Razriješena je dosadašnja članica Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe Nada Murganić. Novom je članicom imenovana izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković.

Izvan snage stavljen je Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 25. svibnja 2017. godine kojim se članom Glavne skupštine Jadranskoga naftovoda d.d., koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, imenuje dr. sc. Goran Marić. Vlada je donijela novi Zaključak kojim je članom Glavne skupštine toga Društva imenovala dr. sc. Tomislava Ćorića.

Dr. sc. Gorana Marića, Vlada je razriješila dužnosti člana Skupštine Državne nekretnine d.d., čime je izvan snage stavljen Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 17. studenoga 2016. Novim je Zaključkom, članom Skupštine Državne nekretnine d.d., koji predstavlja Republiku Hrvatsku, imenovan dr. sc. Mario Banožić.

Izvan snage stavljen je i Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 22. prosinca 2016. kojim je članom Skupštine društva Plinacro d.d., imenovan dr. sc. Goran Marić. Novim je Zaključkom članom Skupštine toga Društva, koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, imenovan dr. sc. Tomislav Ćorić.

Odluka Vlade Republike Hrvatske od 3. studenoga 2016. godine kojom se Tomislav Tolušić određuje osobom za zastupanje Vlade Republike Hrvatske u Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o., stavljena je izvan snage. Novom je Odlukom članicom Skupštine Hrvatskih šuma d.o.o., imenovana mr. sc. Marija Vučković.

Vlada je razriješila dio dosadašnjih članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Gabrijelu Žalac i Tomislava Tolušića. Dijelom novih članova Nadzornog odbora HBOR-a, koji su po položaju ministri u Vladi Republike Hrvatske, imenovani su mr. sc. Marko Pavić i mr. sc. Marija Vučković.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnoga vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Gabrijela Žalac i Tomislav Tolušić. Dijelom novih članova Upravnoga vijeća Agencije imenovani su mr. sc. Marko Pavić i mr. sc. Marija Vučković, koji su po položaju ministri nadležni za regionalni razvoj i poljoprivredu.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnoga vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Gabrijela Žalac. Novim predsjednikom Upravnoga vijeća ove Središnje agencije, koji je po položaju ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, imenovan je mr. sc. Marko Pavić.

Vlada je razriješila dosadašnju predsjednicu Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara Gabrijelu Žalac. Novim predsjednikom Upravnog odbora Fonda, koji je po položaju ministar regionalnoga razvoja, imenovan je mr. sc. Marko Pavić.

Izmjenom Odluke o osnivanju Savjeta za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom i drugim međunarodnim sudovima, Vlada je razriješila dosadašnju članicu Savjeta mr. sc. Mariju Pejčinović Burić, a novim je članom Savjeta imenovala dr. sc. Gordana Grlića Radmana.

Vlada je razriješila dosadašnju predsjednicu Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovine ljudima mr. sc. Mariju Pejčinović Burić. Novim je predsjednikom Nacionalnog odbora, koji je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za društvene djelatnosti i ljudska prava, imenovan dr. sc. Davor Božinović.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine mr. sc. Marija Pejčinović Burić. Novim predsjednikom toga Povjerenstva, koji je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske kojeg odredi Vlada, imenovan je dr. sc. Davor Božinović.

Državnu službenicu Silvanu Mijatović, Vlada je ovlastila za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje predstojnika Ureda državne uprave u toj županiji, a najduže do šest mjeseci.

Na kraju, Vlada je Ivana Serdara imenovala vršiteljem dužnosti ravnatelja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, do imenovanja ravnatelja toga zavoda na temelju postupka po raspisanom javnom natječaju”, priopćili su iz Vlade.