Radikalni zahtjevi ekstremne ljevice: Radnička fronta traži ukidanje kapitalizma i priziva savjesti

Radikalni zahtjevi ekstremne ljevice: Radnička fronta traži ukidanje kapitalizma i priziva savjesti

Uoči Međunarodnog dana žena odnosno 8. marta članice i član Radničke fronte snimili su prigodan video kojime naglašavaju današnji neravnopravni položaj žena u društvu. Naglašeno je da usprkos mnogim izborenim pravima žene i danas trpe različite oblike sistemske opresije, od partnerskog nasilja, silovanja, femicida, oduzimanja reproduktivnih prava pa do raznih oblika ekonomske kontrole. Žene u Hrvatskoj čine 51 posto ukupnog stanovništva, a svojim radom, uključujući i neplaćeni reproduktivni rad kao što su kućanski poslovi i skrb o članovima obitelji, sudjeluju u cjelokupnom ekonomskom i političkom životu premda su u tim procesima u neravnopravnom i često podređenom položaju, stoji u priopćenju Radničke fronte.

Članice/ovi Fronte iz Pule, Rijeke, Splita, Zagreba, Zadra itd. među kojima se nalazi i bivša kandidatkinja za predsjednicu RH dr.sc. Katarina Peović potom su istaknule svoje zahtjeve za:

– Izjednačavanje plaća te ukidanje fleksibilnih, povremenih, sezonskih i sličnih atipičnih radnih ugovora koji pogađaju najviše žene. Puna prava radnica znače i jednake plaće za poslove jednake složenosti i zahtjevnosti, te puno vrednovanje zanimanja u kojima većinski rade žene,

– Snažnu zaštitu prava radnica, trudnica i rodilja preko zakonskih regulativa, prije svega Zakona o radu te kolektivnih ugovora, ali i sindikalnim i radničkim organiziranim pritiscima na donošenje i poštivanje istih,

– Socijalizaciju reproduktivnog rada. Očuvanje postojećih javnih vrtića i izgradnju novih, za mogućnost dvokratnog i vikend radnog vremena, te za poboljšanje kvalitete svih javnih odgojno-obrazovnih institucija (jaslice, vrtići, škole i izvanškolske aktivnosti). To uključuje dostupnu i besplatnu zdravu prehranu na radnim mjestima, u školama, vrtićima, domovima i kućanstvima,

– pravo na besplatan i javno dostupan abortus i kontracepciju i za zabranu tzv. “priziva savjesti” što je zapravo odbijanje pružanja zdravstvene skrbi,

– vraćanje prava na pobačaj u Ustav Republike Hrvatske jer pravo o slobodnom odlučivanju o rađanju djece mora biti pravo svake žene,

– sustavnu edukaciju i mijenjanje strukturnih uvjeta koji uvelike uvjetuju muško nasilje nad ženama (u prvom redu ekonomsku ovisnost i dominantne patrijarhalne norme i vrijednosti), te strože kazne za počinitelje i sustavne mjere zaštite sigurnosti i dobrobiti žrtava nasilja, kroz donošenje, poboljšanje i primjenu relevantnih zakona i procedura, uključujući i Istanbulsku konvenciju

– implementaciju politika koje bi dokidale pritisak na žene kojemu su izložene u obitelji i u društvu, a što bi organski dovelo do povećanja njihovog broja u politici. Jedan od mogućih načina da se to osigura su tzv. „ženske kvote“

– političko jačanje feminizma koje se može provesti jačanjem i formiranjem feminističkih i LGBTIQ organizacija, kako na državnoj, tako i međunarodnoj razini, samoobrazovanjem žena, muškaraca, rodno varijantnih osoba i svih koji/e na neki način odudaraju od heteronormativnih pretpostavki

-borbu protiv seksualne eksploatacije žena u svrhu stjecanja profita. Borbu protiv globalne i lokalne trgovine ženama, protiv marginalizacije i kažnjavanja žena, zaštitu istih te programe podrške izlaska prostituiranih žena iz prostitucije,

– Borba za prava žena borba je svih nas. Zato na 8.mart izađite na prosvjedni marš. Dolje kapitalizam, dolje patrijarhat. Živjela ravnopravnost, ističe se u priopćenju Radničke fronte.

Foto: Edvard Šušak/Hina