Stručnjakinja o cjepivu protiv korone: Nove nuspojave su uvijek moguće

Stručnjakinja o cjepivu protiv korone: Nove nuspojave su uvijek moguće

Agencija za lijekove i medicinske proizvode u Hrvatskoj daje dozvole i odobrava stavljanje lijekova u promet. Za dolazak cjepiva u Hrvatsku čeka se još zeleno svjetlo regulatornih tijela. Jelena Krajačić Bucić iz Agencije objasnila je na koji način će se pratiti nuspojave cjepiva, javlja Dnevnik.

“Nuspojave će se pratiti na uobičajen način kao i za sva druga cjepiva. No, s obzirom da je to prvo cjepivo protiv takve bolesti, ono će se pojačano pratiti, ne samo u Hrvatskoj, već po cijeloj EU. Zbog toga se još uvijek razrađuje plan praćenja nuspojava kod svih cjepljenika”.

Objasnila je kome će cjepljenici javljati nuspojave.

“Ljudi će se javljati za nuspojave kao i do sada, svojim liječnicima, oni će pak prijavljivati HZJZ-u i Agenciji koji zajednički objavljuju rezultate. No, svaki cjepljenik će se moći prijaviti Agenciji, putem aplikacije. Prijavit će bilo koju nuspojavu koju primijete”, napomenula je.

Na pitanje je li moguće da se pojave neke nove nuspojave uz ove za koje smo čuli poput glavobolje i umora, odgovara: “Uvijek je moguće, jer ljudi su individue. Isto tako će se provoditi ispitivanja i dugoročno, tako da će se prikupljati nuspojave kroz duži period i onda će se moći donijeti neko izvješće o tome”, objasnila je.

Istraživanja na cjepivu trajala su godinu dana i mnogi postavljau pitanje je li taj period bio dovoljan da se može reći da je cjepivo sigurno?

“U tom periodu od godine dana, mogu se provesti i ispitivanja i ocjena, na način da se sažmu ti postupci. Oni se nikako nisu skratili i oni nisu utjecali na kakvoću ili na sigurnost cjepiva. Samo su na neki način paralelno proveli te postupke, pa se onda uspjelo dobiti malo na vremenu. Ocjenitelji su primali sve rezultate kako su dolazili i oni su ocjenjivali sva ispitivanja kako su dolazila”, objasnila je.

Foto: Jelena  Krajačić Bucić