Bahati Obersnel izgubio živce pa izvrijeđao bivšu HDZ-ovu vijećnicu: Je li ga istina izbacila iz takta?

Bahati Obersnel izgubio živce pa izvrijeđao bivšu HDZ-ovu vijećnicu: Je li ga istina izbacila iz takta?

Rebalans riječkoga gradskog proračuna kojim se prihodi i primitci smanjuju za 193,2 milijuna kuna, ili 14,6 posto, prihvaćen je u utorak na sjednici Gradskog vijeća, a među rashodima najviše se ističe smanjeni iznos namijenjen projektu EPK – Rijeka 2020 za više od 33 posto.

Za rebalans je glasovalo 20 vijećnika, protiv su bili nezavisna vijećnica Ivona Milinović i Tihomir Čordašev (Akcija mladih), a suzdržana tri vijećnika HDZ-a i Veljko Balaban (Živi zid).

Osnovni razlog za rebalans proračuna je opći pad ekonomije uzrokovan pandemijom koronavirusa. Na smanjenje gradskih prihoda utjecale su Vladine mjere za pomoć gospodarstvu, među kojima je odluka o odgodi ili potpunom oslobađanju od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe, važnih prihoda Grada Rijeke, rekao je Obersnel, javlja Novi list.

S druge strane, prihodi su se smanjili i zbog mjera koje je donosio Grad, to jest gradonačelnik, za pomoć u krizi uzrokovanoj pandemijom. To su smanjenje ili oslobađanje od plaćanja zakupnina, komunalne naknade, odvoza otpada i druge mjere, objasnio je riječki gradonačelnik.

Neke od grupacija prihoda koje su rebalansom najviše smanjene su porez na dohodak, smanjen za 40,6 milijuna kuna ili 12,2 posto, porez na promet nekretnina, smanjen za 10,2 milijuna  ili 31,7 posto, te komunalni doprinos, smanjen za 14,9 milijuna ili 56 posto, rekao je Obersnel.

Među rashodima se najviše ističe smanjenje iznosa namijenjenih projektu Europske prijestolnice kulture od 22,7 milijuna kuna, ili 33,2 posto, u odnosu prema početnome planu te oni sada ukupno iznose 45,6 milijuna kuna.

Nezavisna vijećnica Ivona Milinović ustvrdila je kako su gradske financije bile u teškoj situaciji, nelikvidne i u dugovima davno prije pandemije. Po njezinim riječima, gradonačelnik se sada koristi pandemijom kao izgovorom za sve i izbjegava vlastitu odgovornost. Upitala se zbog čega se u ovoj situaciji nastavljaju financirati programi EPK te je ocijenila da od njih za Rijeku više neće biti koristi.

Kad je rekla da je projekt EPK služio kako bi “supružnici zaposlenih u gradskoj upravi dobivali honorare”, gradonačelnik Obersnel burno je reagirao ističući da ne može dopustiti iznošenje takvih tvrdnji. Ustao je i vikao, a predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat mu je izrekao opomenu zbog vrijeđanja Ivone Milinović.