BOLNICA GORI, A MINISTAR BEROŠ SE ČEŠLJA: Ja ću sa strane promatrati priču…

BOLNICA GORI, A MINISTAR BEROŠ SE ČEŠLJA: Ja ću sa strane promatrati priču…

Ministar Vili Beroš komentirao je ostavku ostavka v.d. ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Marija Zovaka koja ga, kaže, nije iznenadila.

“Budno pratim situaciju u Vinogradskoj bolnici i u okviru svojih ingerencija napravit ću sve da se tamo situacija završi, ali postoji redoslijed postupanja: prvo mora ravnatelj, a potom Upravno vijeće… u njihovoj ingerenciji je većina stvari koje se moraju odraditi, a na kraju tog lanca sam ja. Neću dopustiti da pacijenti trpe nikakve interne probleme. Moramo dopustiti zakonit proces. Ostavka me nije iznenadila, ne znam motive, ali znam što slijedi – sjednica Upravnog vijeća i u ingerenciji Vijeća je biranje novog vršitelja dužnosti sve dok ne završi natječaj za novog ravnatelja. Sve mora biti u okviru zakonitih procesa, ali ova priča mora dobiti epilog što prije. Upravno vijeće je na zadnjoj sjednici bilo vrlo konstruktivno i dalo jasne elemente kako riješiti problem nedostatka radiologa koji je za mene ključan. Očekujem i izvješće unutarnjeg nadzora, povjerenstva koje postupa po prijavama. Kad se sve to kompilira postupit će Vijeće, a ja ću naravno pratiti situaciji i intervenirati u trenutku kada procijenimo da je naruđeno davanje adekvatne zdravstvene zaštite. Još uvijek nije tako, a optimizam mi daje Upravno vijeće”, rekao je Beroš.

Rekao je da ne zna tko će se prijaviti na natječaj za novog ravnatelja i koga će se izabrati, ali o tome ne odlučuje ministar, već Upravno vijeće. Doktorica Dijana Zadravec tvrdi da se na nju radi orkestrirani napad. “Ne znam točno procedure, ali ako se netko žali na članove Povjerenstva, oni se mogu mijenjati, a sve usvrhu zakonitog rješenja. Mislim da uopće nije relevantan moj odnos s njom, bili smo u dobrim kolegijalnim odnosima, bilo je određenih nesporazuma glede ranijeg izbora ravnatelja Vinogradske kad sam zastupao isto što i sada – da se mora postupati sukladno procedurama i zakonima”, rekao je Beroš.

“Ja ću sa strane promatrati priču koja se događa i u trenutku kad procijenim da su ugrožena prava pacijenata, onda ću intervenirati”, još jednom je ponovio Beroš.

Kazao je da ne može rješavati interne probleme, ali ako ih oni neće moći sami riješiti morat će “intervenirati raspuštanjem Upravnog vijeća i sazivanjem novog. No želim ovom Upravnom vijeću dati šansu”.

Beroš smatra da bi problem trebao biti riješen u mjesec dana.

Za 16 prijava za mobing protiv Zadravec Beroš kaže da nisu dobre. “Povjerenstvo će provjeriti navode iz prijava. Svatko od tih djelatnika odgovara za svoju prijavu”, kazao je.

Foto: Hina