DALIJA OREŠKOVIĆ SASTAVILA VELIKI DOSJE O PLJAČKI I INA-i: Je li Škugor imao potporu Uprave Ine, HDZ-a i vodećih ljudi u državi?

DALIJA OREŠKOVIĆ SASTAVILA VELIKI DOSJE O PLJAČKI I INA-i: Je li Škugor imao potporu Uprave Ine, HDZ-a  i vodećih ljudi u državi?

Zastupnica Dalija Orešković sastavila je promemoriju u kojoj se nalaze gotovo sve bitne informacije o pljački Ine koje su do sada objavljene u medijima. Teleskop ekskluzivno objavljuje promemoriju koju je zastupnica poslala i Antikorupcijskom vijeću koje vodi Nikola Grmoja.

PROMEMORIJA ZASTUPNICE DALIJE OREŠKOVIĆ

1.U sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, upisano je trgovačko društvo OMS Upravljanje d.o.o., čiji su osnivači / članovi Goran Husić i Josip Šurjak. U povijesnom izvatku upisano je da je Goran Husić do 2. rujna 2022.g., bio upisan i kao direktor predmetnog trgovačkog društva. Upis osnivanja proveden je temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-19/40007-4 od 19. prosinca 2019.g. Upis iz kojeg proizlazi da je Josip Šurjak postao osnivač / član trgovačkog društva OMS Upravljanje d.o.o., proveden je temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-21/45461-2 od 12. listopada 2021.g.

Uvidom u Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti Hrvatske energetske regulatorne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HERA) pod brojem 17. koji se odnosi na Trgovinu plinom, navodi se da je trgovačkom društvu OMS Upravljanje d.o.o., izdana dozvola s danom 12. lipnja 2020.g., na razdoblje od tri godine. Na web stranicama HERA-e, navedeno je da su članovi Upravnog vijeća HERA-e: Danijel Žamboki, Željko Vrban, Dalibor Pudić, Nikola Vištica i Alenka Kinderman Lončarević.

U medijima (faktograf.hr od 31. kolovoza 2022.g.) objavljeno je da je rješenje o dozvoli potpisao Tomislav Jureković, tadašnji predsjednik Upravnog vijeća HERA-e, i to deset dana nakon izlaska iz pritvora u kojem je bio zbog afere Vjetroelektrane, u kojoj je krajem svibnja 2020.g, uhićena Josipa Rimac, tadašnja državna tajnica u Ministarstvu uprave i još 12 osoba kojima se stavlja na teret počinjenje više kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, zloupotrebe u gospodarskom poslovanju te trgovanja utjecajem i primanja mita. U aferi Vjetroelektrane, Tomislav Jureković se tereti da je kod njega Josipa Rimac urgirala kako bi HERA Milenku Bašiću i tvrtki u njegovom vlasništvu C.E.M.P. koja je bila investitor u vjetroelektranu Krš – Pađane izdala status povlaštenog proizvođača električne energije. USKOK smatra kako nisu bili ispunjeni uvjeti za odobravanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Nakon privođenja, pritvora, saslušanja i puštanja da se brani sa slobode, Tomislav Jureković je nastavio obavljati svoju funkciju u Upravnom vijeću HERA-e sve do isteka mandata, a potom je u listopadu 2021.g., na njegovo mjesto izabran Danijel Žamboki.

Odvjetnik Josip Šurjak u društvu Andreja Plenkovića/Foto: Hina

Na tematskoj sjednici Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora na kojoj se raspravljalo o Izvješću HERA-e i HROTE-a na okolnosti plinskog poslovanja INA-e, Danijel Žamboki nije obrazložio opravdanost izdavanja dozvole tvrtki OMS Upravljanje d.o.o. Člankom 17. Zakona o energiji propisano je da se dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti može dati fizičkoj ili pravnoj osobi koja između ostalog ima u radnom odnosu potreban broj stručno osposobljenih djelatnika za obavljanje djelatnosti i koja raspolaže financijskim sredstvima potrebnim za obavljanje djelatnosti ili dokaže da ih može pribaviti.

Ističe se kako je tvrtka OMS Upravljanje d.o.o., osnovana krajem 2019.g., s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn. Upis dodatnih predmeta poslovanja navedenog trgovačkog društva, među kojima se navodi i proizvodnja prirodnog plina, transport plina, upravljanje terminalom za UPP, distribucija plina, organiziranje tržišta plina, opskrba plinom, proveden je naknadno, nakon osnivanja, temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-20/2152-2 od 24. siječnja 2020.g. Prema informacijama objavljenim u medijima, tvrtka OMS Ulaganje imala je u vrijeme ishođenja dozvole jednu zaposlenu osobu.

Od HERA-e je potrebno zatražiti očitovanje na temelju čega je izdano odobrenje za obavljanje djelatnosti tvrtki OMS Upravljanje, kao i dostavu samog rješenja, zajedno s dokumentacijom na temelju koje se rješenje ishodilo, te jesu li se povodom pokretanja istrage zbog afere INA stekli uvjeti za njezino oduzimanje.

  1. Damir Škugor kao zaposlenik INA-e, predložen je, ili u najmanju ruku odobren od strane Uprave INA-e kao osoba koja će u trgovačkom društvu čiji je INA jedini vlasnik obavljati funkciju direktora, a u drugim tvrtkama u kojima INA izravno ili neizravno ima udjele u vlasništvu, funkciju člana nadzornog. S obzirom da je predmet poslovanja tih tvrtki proizvodnja, opskrba i distribucija plina, Uprava INA-e je morala biti upoznata sa transakcijama koje Damir Škugor provodi, kako sa razine radnog mjesta na koje je u INA-i bio raspoređen, tako i kroz praćenje poslovanja trgovačkih društava u kojima INA ima vlasničke udjele, a bave se plinom. Iz činjenice da je Damir Škugor bio postavljen od strane Uprave INA-e za direktora i člana nadzornih odbora u povezanim trgovačkim društvima, proizlazi zaključak da Damir Škugor nije bio tek zaposlenik INA-e, raspoređen na nekoj od razina upravljanja nižoj od Uprave, već je izravno s Upravom INA-e bio povezan, i Upravi je morao biti dobro poznat.

U sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, upisano je trgovačko društvo CROPLIN d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, čiji je jedini osnivač / član trovačko društvo INA – Industrija nafte d.d. (u daljnjem tekstu INA) koje je registrirano na istoj adresi. Kao osoba ovlaštena za zastupanje upisan je Andrej Dmitrović. U povijesnom izvatku za trgovačko društvo CROPLIN d.o.o., upisano je da je u razdoblju od 31. siječnja 2017.g. do 30. kolovoza 2022.g., Damir Škugor bio direktor trgovačkog društva CROPLIN d.o.o., ovlašten za zastupanje pojedinačno i samostalno. Damir Škugor, uhićen je 27. kolovoza 2002.g.

U sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, upisano je trgovačko društvo Plinara istočne Slavonije d.o.o., čiji su osnivači / članovi Vukovarko – srijemska županija i trgovačko društvo CROPLIN d.o.o. Kao jedan od članova nadzornog odbora upisan je Andrej Dmitrović. U povijesnom izvatku za trgovačko društvo Plinara istočne Slavonije d.o.o., upisano je da je Damir Škugor bio zamjenik predsjednika nadzornog odbora, a Marija Ratkić članica uprave, ovlaštena za zastupanje samostalno i pojedinačno, s tim da je dana 28. kolovoza 2022.g., podnijela ostavku na navedenu dužnost. Upis promjene člana uprave i člana nadzornog odbora proveden je rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj Tt-22/7041-2 od 5 rujna 2022.g. S obzirom da je u razdoblju od 31. siječnja 2017.g. do 30. kolovoza 2022.g., Damir Škugor bio direktor trgovačkog društva CROPLIN d.o.o., ovlašten za zastupanje pojedinačno i samostalno, te je kao takav bio ovlašten da u ime trgovačkog društva CROPLIN d.o.o., predlaže i utječe na izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Plinara istočne Slavonije d.o.o., potrebno je utvrditi je li kao direktor trgovačkog društva CROPLIN d.o.o. predložio vlastito imenovanje za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Plinara istočne Slavonije d.o.o., te je li o ovoj okolnosti obavijestio trgovačko društvo INA – Industrija nafte d.d.

Bivši Inin direktor Damir Škugor/Foto: HINA

U sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, upisano je trgovačko društvo ENERGO d.o.o., čiji su osnivači / članovi Grad Rijeka, trgovačko društvo CROPLIN d.o.o., Općina Čavle, Općina Kostrena, Grad Kraljevica Gradsko poglavarstvo i HERA S.p.A., Italija. Na dan 26. rujna 2022.g. Kao jedan od članova Nadzornog odbora upisan je i Damir Škugor. U predmetu poslovanja navedenog trgovačkog društva, među upisanim djelatnostima navodi se između ostalog i proizvodnja, distribucija i opskrba električne energije, dobava plina, skladištenje prirodnog plina i opskrba plinom te trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije. S obzirom da je u razdoblju od 31. siječnja 2017.g. do 30. kolovoza 2022.g., Damir Škugor bio direktor trgovačkog društva CROPLIN d.o.o., ovlašten za zastupanje pojedinačno i samostalno, te je kao takav bio ovlašten da u ime trgovačkog društva CROPLIN d.o.o., predlaže i utječe na izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva ENERGO d.o.o., potrebno je utvrditi je li kao direktor trgovačkog društva CROPLIN d.o.o. predložio vlastito imenovanje za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva ENERGO d.o.o., te je li o ovoj okolnosti obavijestio trgovačko društvo INA – Industrija nafte d.d.

U sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu, upisano je trgovačko društvo PLINARA d.o.o., čiji su osnivači / članovi Grad Pula, trgovačko društvo INA – industrija nafte d.d. i Istarska županija. Kao jedan od članova Nadzornog odbora, upisan je Damir Škugor, koji obavlja funkciju zamjenika predsjednika Nadzorno odbora. S obzirom da je trovačko društvo INA – Industrija nafte d.d., jedan od osnivača / članova trgovačkog društva PLINARA d.o.o., stoga ima mogućnost utjecaja na imenovanje članova Nadzornog odbora, potrebno je utvrditi tko je u ime trgovačkog društva INA – Industrija nafte d.d., predložio imenovanje upravo Damira Škugora za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva PLINARA d.o.o.

Iz navedenih javno dostupnih podataka objavljenih u sudskom registru proizlazi da je Damir Škugor morao biti osoba od osobitog povjerenja odgovornih osoba u trgovačkom društvu INA, s obzirom da ga je to trgovačko društvo predložilo i postavilo za direktora trgovačkog društva CROPLIN d.o.o., putem kojeg je postao i član Nadzornog odbora trgovačkog društva Plinara istočne Slavonije d.o.o., kao i član Nadzornog odbora trgovačkog društva ENERGO d.o.o., a izravno od strane INA-e, postavljen je i za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva PLINARA d.o.o. S obzirom da se Damir Škugor tereti za kaznena djela koja je počinio kao zaposlenik INA-e, raspoređen na radno mjesto koje se prema navodima iz medija smatra 4. razinom upravljanja, podaci koji dokazuju da je Damir Škugor izravno od strane INA-e, bio postavljen za direktora trgovačkog društva CROPLIN d.o.o., čiji je INA jedini osnivač i član, ujedno pokazuju da je Damir Škugor s Upravom INA-e izravno povezan, odnosno Uprava INA-e nije mogla ne pratiti, i ne provjeravati što Damir Škugor radi i jesu li transakcije za koje je zadužen u skladu s poslovnim politikama i poslovnim interesima INA-e. Duže razdoblje u kojem se odvijale radnje za koje se Damir Škugor tereti, a osobito imajući na umu da su poremećaji na tržištu koji su nastali kao posljedica agresije Rusije na Ukrajinu trebali potaknuti dodatan oprez i dodatnu pažnju pri praćenu kretanja cijena plina u svim transakcijama, navodi na zaključak kako je Uprava INA-e, svjesno propustila uočiti da Damir Škugor sklapa štetne ugovore i rukovodi transakcijama kojima se omogućuje da se prodajom INA-nog plina po cijenama nižim od tržišnih tvrtki OMS Upravljanje koja je potom INA-nin plin prodala po tržišnim cijenama, zarađuju milijuni, koji su dosegnuli iznos od jedne milijarde.

U priopćenju za medije kojeg je na svojim internetskim stranicama objavila INA 31. kolovoza 2022.g., o preliminarnim rezultatima interne istrage navodi se da je na izvanrednoj sjednici Nadzorni odbor INA-e primio na znanje zaključke s izvanredne sjednice Uprave INA-e iz kojih proizlazi da je Damir Škugor prekršio internu proceduru i zlorabio ovlasti, ali i da su njegovi podređeni jasno prekršili interna pravila i procedure, što je dovelo do financijske štete za INA-u. U priopćenju se navodi da su ugovori o prodaji plina s fiksnom i varijabilnom cijenom uobičajena poslovna praksa u svijetu. Fiksne cijene temelje se na tržišnim kotacijama za buduće ugovoreno razdoblje, koja je krajem 2020.g., bila 19,48 EUR/MWh, međutim Damir Škugor nije imao pravo ponuditi i potpisati ugovor s fiksnom cijenom s veleprodajnim kupcima koji nisu objavili javni natječaj s takvim uvjetima, niti je imao pravo potpisivati ugovore s fiksnom ili varijabilnom cijenom na razdoblje dulje od jedne godine, a utvrđeno je da je ponudio ugovor s fiksnom cijenom izravno, bez prijave na javni natječaj i to na period duži od jedne godine. Ujedno bio je dužan navedene ugovore dostaviti na znanje Upravi INA-e i svojim nadređenim na odobrenje, što nije učinio. Slijedom preliminarnih internih nalaza, Uprava INA-e donijela je odluku o suspenziji Damira Škugora s pozicije direktora Plina i energije te se navodi da će biti opozvan iz nadzornih odbora u kojima predstavlja INA-u kao dioničara. U navedenom priopćenju INA-e, izostavljen je podatak o tome da je Damir Škugor bio direktor trgovačkog društva CROPLIN d.o.o., čiji je INA jedini vlasnik.

Od uprave INA-e potrebno je dobiti očitovanje o konkretnim osobama koje su Damira Škugora predložile ili potvrdile da se od strane INA-e imenuje kao direktor trgovačkog društva CROPLIN d.o.o., na temelju kojih okolnosti i referenci te potom na koji način i u kojoj proceduri je Damir Škugor postao član nadzornih odbora u ostalim trgovačkim društvima u kojima je predstavljao INA-u kao dioničara, također je u očitovanju potrebno zatražiti obrazloženje je li, kada i na koji način Damir Škugor s pozicije direktora i člana nadzornih odbora u povezanim trgovačkim društvima izvještavao INA-u o transakcijama i poslovanju povezanih trgovačkih društava, te je li Uprava INA-e od Damira Škugora to zatražila.

U istom priopćenju navodi se i da je u cilju izbjegavanja daljnje štete za INA-u, Uprava INA-e zaustavila sva daljnja plaćanja i preuzimanje obaveza prema spornim ugovorima koji su predmet USKOK-ove istrage te je zatražila raskid tih ugovora. Ujedno je privremeno suspendirano donošenje svih odluka i prava potpisa koji se odnosi na bilo koju prodaju plina s fiksnom cijenom plina, s time da će do daljnjeg Uprava INA-e biti donositelj odluke za podnošenje obvezujućih ponuda ili sklapanje bilo kojeg ugovora o prodaji plina s fiksnom cijenom plina. Nadzorni odbor je utvrdio da kontrolni mehanizmi u INA-i u poslovnim procesima nisu adekvatno funkcionirali te je stoga zatražio vanjsku reviziju internih procesa, principa donošenja odluka te ugovora o prodaji i kupnji plina, a sve u svrhu poboljšanja i transparentnosti poslovnih procesa.

Od Uprave INA-e potrebno je dobiti očitovanje iz kojih razloga, na temelju kojih obaveza ili odluka je do sada bilo dopušteno ili moguće istovremeno prodavati vlastiti plin po cijeni nižoj od tržišne i kojim točno poslovnim subjektima i korisnicima se plin po takvoj cijeni mogao prodavati, te koji je bio diskrecijski raspon ovlasti za sklapanje takvih ugovora, odnosno tko ih je u ime INA-e mogao sklopiti i pod kojim uvjetima. S obzirom da INA uvozi strani plin po cijeni koja je formirana na međunarodnim tržištima, a koja je skuplja od cijene po kojoj se prodaje vlastiti plin, na koji način se provodila kontrola poštovanja zadanih obaveza i pravila, posebice u odnosu na formiranu prodajnu cijenu plina po povoljnijim uvjetima i u odnosu na konkretne subjekte kojima s kojima su se mogli sklopiti takvi ugovori o prodaji plina, te tko sve, koje službe i koja tijela unutar INA-e prate i kontroliraju cijene po kojima se plin prodaje, odnosno kupuje na međunarodnom, te na domaćem tržištu.

Potrebno je utvrditi koja je bila tržišna cijena plina u vrijeme sklapanja ugovora između INA-e i OMS Upravljanja d.o.o., je li INA provodila interne kontrole kojima prati opravdanost vlastite prodajne cijene plina i tko su kupci kojima prodaje svoj plin, kome je tvrtka OMS Upravljanje d.o.o., dalje prodavala plin, je li ga skladištila i gdje.

  1. Upravljanje ljudskim resursima u INA-i

U medijima (net.hr od 27. kolovoza 2022.) je objavljeno da je Damir Škugor kao diplomirani inženjer naftnog rudarstva zaposlen u INA-i od 2001.g., uglavnom na radnim mjestima vezanim za trgovinu prirodnim plinom te da je 2007.g., INA potpisala ugovor s talijanskom tvrtkom GM&P o prodaji plina sa polja u sjevernom Jadranu, u kojem je ugovorena cijena bila znatno niža od tržišne cijene plina u tom trenutku, kao i cijene plina koju je plaćala INA kada je kupovala plin na međunarodnom tržištu, odnosno pri uvozu plina. Kao jedan od potpisnika navedenog ugovora u ime INA-e, bio je i Damir Škugor koji je tada obnašao dužnost direktora komercijalnih poslova u INA-i. Prema procjenama, zbog navedenog Ugovora INA je pretrpjela štetu od 20-tak milijuna eura.

Od uprave INA-e potrebno je dobiti očitovanje o radnim mjestima na kojima je Damir Škugor radio u INA-i, te o svim podacima o kojima je odjel ljudskih resursa obavijestio nadležne osobe kada je Damir Škugor bio upućen ili raspoređen na druga radna mjesta, te očitovanje na čiji zahtjev su se eventualno uobičajeno dostavljali podatci o zaposlenicima i kome su sve ti podaci bili upućivani. Ujedno, jesu li nakon sklapanja štetnog ugovora o prodaji plina iz 2007.g., promijenila interna pravila i sustav unutarnje kontrole vezane uz prodaju plina te je li podatak da je predmetni štetni ugovor iz 2007.g., potpisao Damir Škugor bila okolnost koja se razmatrala prilikom njegovih daljnjih napredovanja na radnim mjestima unutar INA-e kao i prilikom imenovanja u uprave i nadzorne odbore trgovačkih društava u kojima INA ima vlasničke udjele.

  1. Zakup LNG terminala na Krku

U medijima (nacional.hr od 6. rujna 2022.g.) je objavljeno da je Damir Škugor, kao direktor Sektora trgovine plinom u INA-i osobno pismeno predložio da INA svoj dio zakupa LNG terminala na Krku da u podzakup tvrtki u vlasništvu MOL-a, MOL Energy trade (MET) što je od strane Uprave INA-e i prihvaćeno.

Od Uprave INA-e potrebno je dobiti očitovanje je li Damir Škugor pismeno preložio davanje zakupa LNG terminala na Krku u podzakup i kada, te da uz očitovanje dostavi i sam pisani prijedlog ukoliko ga je bilo, ujedno, potrebno je zatražiti ugovor o zakupu LNG terminala na Krku kao i eventualni ugovor o davanju u podzakup, te očitovanje je li isti i nadalje na snazi odnosno koliko INA ima ukupno zakupljenih kapaciteta na LNG terminalu na Krku, a koliko je od zakupljenog dano u podzakup trećim subjektima i kojima.

  1. Stranačka povezanost i utjecaj u strukturama HDZ-a

Financijski razmjer afere čija je središnja figura Damir Škugor, a u kojoj je za sada osim njega terećeno svega još nekoliko osoba, nameće pitanje je li uistinu djelovao kao pojedinac, ili je imao zaleđe u višim razinama upravljanja i kontrole unutar same INA-e, kao i podršku stranačkih, ali i državnih struktura koje su pod političkim utjecajem i kontrolom HDZ-a.

U medijima (nacional.hr od 1. rujna 2022.g.) je objavljeno da je predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković pojasnio kako je studenom 2017.g. snimljena fotografija na kojoj se Damir Škugor nalazi zajedno sa Gordanom Jandrokovićem, predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem i bivšim ministrom gospodarstva Tomislavom Ćorićem, i to na događaju kojeg je organizirao Područni odbor HDZ-a Maksimir Grada Zagreba. U navedenom razdoblju Gordan Jandroković obavljao je funkciju glavnog tajnika HDZ-a.

U medijima (telegram.hr) je objavljeno da je Ana Škugor, supruga Damira Škugora, zaposlena u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Na saslušanju Odbora za gospodarstvo, predsjednik upravnog vijeća HERA-e Danijel Žamboki upitan je iz kojeg je razloga u svom životopisu kojeg je priložio uz prijavi na natječaj za funkciju člana uprave HERA-e izostavio podatak da je bio predsjednik Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d., u razdoblju na koje se odnosi USKOK-ova optužnica kojom se nekadašnja prokuristica i savjetnica Uprave Karlovačke banke d.d. Marija Šola tereti da je zajedno sa ostalim okrivljenicima nezakonitim kreditiranjem izvukla i podijelila najmanje 99 milijuna kuna, čime je Karlovačku banku d.d., brojne tvrtke i državu oštetila za dodatnih 73 milijuna kuna. Na navedeno pitanje Danijel Žamboki nije dao suvisao odgovor. U povijesnom izvatku za trgovačko društvo Karlovačka banka d.d., upisano je da je Danijel Žamboki prestao biti predsjednik i član Nadzornog odbora na temelju ostavke Glavne skupštine od 23. svibnja 2013.g. Uvidom u povijesni izvadak za HERA-u, utvrđeno je da je Danijel Žamboki i u ranijem razdoblju obnašao funkciju predsjednika Upravnog vijeća HERA-e te da je prestao obnašati tu dužnost 13. srpnja 2012.g., iz čega proizlazi da je u određenom razdoblju koje se djelomično preklapa s razdobljem tijekom kojeg se Mariju Šolu tereti za nezakonite radnje, Danijel Žamboki istovremeno obnašao i dužnost predsjednika Upravnog vijeća HERA-e i dužnost predsjednika i člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d.

Na sjednici Odbora za gospodarstvo, Danijel Žamboki je upitan i je li član HDZ-a, na što je odgovorio da je ranije bio, s obzirom da kao predsjednik Upravnog vijeća HERA-e to više ne može biti. Prilikom rasprave o Godišnjem Izvješću HERA-e za 2021.g., isto pitanje, je li član HDZ-a postavljeno je i zamjeniku Upravnog vijeća Željku Vrbanu, na što je on također odgovorio da je ranije bio, s obzirom da kao zamjenik odnosno član Upravnog vijeća HERA-e ne može biti član političke stranke.

Na internetskim stranicama Vukovarsko – srijemske županije, objavljeno je da je župan Damir Dekanić potpredsjednik HDZ-a Vukovarsko – srijemske županije. U trgovačkom društvu Plinara istočne Slavonije d.o.o., Vukovarko srijemska županija ima pola udjela u vlasništvu. Bivša direktorica Plinare istočne Slavonije, Marija Ratkić direktorica tvrtke Plinara istočne Slavonije također je bila članica HDZ-a, sve do Odluke o isključenju od 2. rujna 2022.g., koju je potpisao predsjednik Županijskog ogranka HDZ-a Vukovarsko – srijemske županije Mario Banožić, koji trenutno obnaša funkciju ministra obrane Republike Hrvatske.

Među osobama koje su trebale slijedom svojih funkcija provoditi nadzor je i predsjednik Nadzornog odbora INA-e, Damir Mikuljan koji je ujedno i predsjednik Visokog suda časti HDZ-a.

  1. Od tijela kaznenog progona i Ureda za sprječavanje pranja novca potrebno je zatražiti očitovanje o tome kada je prvi put uopćena sporna transakcija te kada su o tome obavijestili tijela kaznenog progona. Od tijela kaznenog progona potrebno je zatražiti očitovanje u kojem razdoblju su se odvijale inkriminirane transakcije. Potrebno je utvrditi jesu li o pokretanju istrage ili o nekim drugim radnjama iz kojih proizlazi saznanje o ovom slučaju, obaviještena tijela unutar ministarstva financija ili sam ministar financija, bilo bivši Zdravko Marić ili aktualni Davor Filipović.
  1. Od Hrvatske narodne banke potrebno je zatražiti očitovanje o eventualnim radnjama koje bi Tomislav Ćorić kao viceguverner HNB-a mogao poduzimati u odnosu na banke, primjerice nadzirati neke aspekte njihova poslovanja, te bi li s pozicije viceguvernera mogao uočiti nepravilnosti u transakcijama banaka ili neprijavljivanje transakcija koje su trebale proći kroz sustavan nadzor nadležnih tijela unutar Ureda za sprječavanje pranja novca i Porezne uprave