Gospodarski savjet Metalurškoga fakulteta za povezivanje znanosti i potreba tržišta

Gospodarski savjet Metalurškoga fakulteta za povezivanje znanosti i potreba tržišta

Na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sa sjedištem u Sisku,  ovih dana osniva se Gospodarski savjeta Metalurškog fakulteta, čiji je cilj okupiti stručnjake iz sfere znanosti i gospodarstva kako bi razmatrali važna pitanja iz područja djelatnosti Fakulteta – visoko obrazovanje, znanost i suradnja s gospodarstvom.

Kako navode s Metalurškog fakulteta zadaće Savjeta uključuje stvaranje poticajnoga okruženja na Fakultetu u suradnji s gospodarstvom te predlaganja aktivnosti u svrhu rješavanja njihovih potreba i njihovog dinamičnijeg razvoja. Također se predviđa  praćenje i predlaganje prilagodbi nastavnog programa trendovima tržišta rada i razvoja tehnologije, poticanje razvijanja studijskih programa kroz provedbu i reviziju postojećih studijskih programa i izradu novih studijskih programa. Pažnja će biti posvećena naročito financijskoj potpori odabranih istraživanja i projekata te ocjenskih radova putem zaklade. – Predlagat će se gostujući predavači iz struke, a predviđeno je organiziranja stručnih praksi i stručnih posjeta te prijenos znanja i iskustva iz realnoga sektora prema Fakultetu i obrnuto. Poticanje organiziranja radionica, skupova i drugih oblika cjeloživotnog obrazovanja kao i poticanje izvrsnosti kroz stipendiranje studenata, zapošljavanje završenih studenata, navodi se te dodaje kako je značajno stvaranje ozračja u društvu u kojem je znanost neizostavni čimbenik razvoja gospodarstva, ali i suradnja s gospodarstvenim subjektima i lokalnom samoupravom u svrhu poticanja domaće i strane investicije, međunarodne suradnje i regionalnog razvoja.

Gospodarski savjet kao savjetodavno tijelo bilo bi fokusirano na popularizaciju struke i privlačenje ljudskih resursa, zajedničke znanstveno-istraživačke i stručne projekte te reviziju i poboljšanja nastavnog procesa.

Dekanica Metalurškog fakulteta Zdenka Zovko Brodarac ističe kako su prepoznatljiviji kao mjesto stalnog unapređenja i poboljšanja studiranja i stjecanja znanja i kompetencija iz područja metalurgije, metalnih materijala i zaštite okoliša. – Institucija potiče inovativnost, posebnost i izvrsnost svakog pojedinca prema svjetskim mjerilima vrednovanja, te djeluje u okruženju sukladno svim pozitivnim propisima, potrebama lokalne i šire zajednice. Nastavni proces se zasniva na najboljim svjetskim iskustvima povezanosti učenja, istraživanja i gospodarstva. Sukladno tome, Metalurški fakultet kontinuirano renovira i inovira postojeće studijske programe za kvalitetno i učinkovito obrazovanje na svim razinama sveučilišnog studija uz uvođenje specijalističkog stručnog izvanrednog studija iz područja metalurgije (ljevarstvo), navodi dekanica te dodaje kako su završeni studenti Fakulteta  traženi kao široko obrazovani stručnjaci kompetentni za učinkovito rješavanje problema iz svoga djelokruga.

-Fakultet će nastaviti institucijsku brigu za razvitak znanstvenoistraživačkog i stručnog rada na domaćim i međunarodnim projektima razvoja inovativnih i unapređenja postojećih tehnologijskih procesa, proizvoda odnosno materijala. Fakultet će biti javno prepoznat kao odgovorna institucija koja doprinosi društvu podizanjem razine obrazovanosti, stručnosti inženjera unutar tehničkog područja, razvoju gospodarskih grana povezanih s metalurgijom, materijalima i zaštitom okoliša, te radom u skladu s akademskim etičkim standardima najuspješnijih svjetskih fakulteta, zaključuje dekanica Zovko Brodarac.  

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu.

Foto: Metalurški fakultet