Hrvatske šume odgovorile na optužbe Zelenog odreda: Zašto su prešućena neka važna pitanja?

Hrvatske šume odgovorile na optužbe Zelenog odreda: Zašto su prešućena neka važna pitanja?

Nakon naših tekstova o masovnoj sječi šuma diljem Hrvatske na koje upozorava forum Zeleni odred i nakon prosvjeda koji je forum organizirao ispred sjedišta Hrvatskih šuma u Zagrebu, redakcija Teleskopa dobila je poruku Hrvatskih šuma sa željom da se čuje i njihova strana priče o optužbama koje dokumentirano iznosi Zeleni odred, forum braniteljske udruge Vidra.

Sa zadovoljstvom smo prihvatili ovu ponudu i zamolili odgovor na 17 pitanja koja je Zeleni odred urudžbirao na dan prosvjeda Hrvatskim šumama uz jedno dodatno pitanje koje se odnosi na devastaciju Medvednice. Zanimljivo je da su Hrvatske šume prilično opširno odgovorile na neka pitanja, dok su neka pitanja potpuno ignorirale. Odgovori su pisani suhoparnim birokratskim jezikom pa je i dobrim  poznavateljima stanja u Hrvatskim šumama vrlo teško shvatiti što su zapravo htjele reći. Zanimljivo je i da nitko od odgovornih nije stavio svoj potpis na odgovore, što je prilično neuobičajeno. Požalili su se da je Zeleni odred postavio velik broj pitanja, ali da se ona u najmanjem dijelu odnose na brigu o šumi.

-Uglavnom su to proizvoljni zaključci temeljeni na krivo protumačenim polu-informacijama te se u jednom dijelu odnose na teme o kojima su Hrvatske šume već govorile u javnosti, tvrde Hrvatske šume dodajući da niz pitanja pokazuje da Zeleni odred ne poznaje interne procese kompanije.

Hrvatske šume su na neka pitanja odgovarale vrlo šturo pa se može reći da smo dobili samo nominalne odgovore. Tako smo na pitanje zašto uz novu sistematizaciju nije donesen i novi pravilnik o plaćama, dobili odgovor da je novi pravilnik o plaćama u postupku donošenja.

Na pitanje tko je odgovoran za sječu drva na Medvednici na kojoj ima sve više ogoljenih područja dobili smo nešto opširniji odgovor. Navode da na području PP Medvednica gospodare Hrvatske šume.

-Iskorištavanje šuma na tom području, kao i na svim drugim područjima pod Šumskogospodarskom osnovom, provodi se isključivo sukladno Gospodarskim osnovama i programima odobrenim od strane resornog ministarstva i pod stalnom su kontrolom šumarske inspekcije. Hrvatske šume gospodare šumama u vlasništvu Republike Hrvatske po principu potrajnosti i održivosti, što znači da je prirast uvijek veći od sječe te uzgajajući mješovite i ekološki stabilne sastojine. Šumskogospodarske osnove donose se na razini od 10 godina, tijekom kojih se redovno provodi kontrola izvršenja propisanih planova i programa gospodarenja. Dakle, za svaku je Gospodarsku jedinicu zabilježena kompletna drvna masa, sastav i struktura šumske sastojine te način gospodarenja u istoj u sljedećih 10 godina,tvrde Hrvatske šume.

-Parkom prirode Medvednica upravlja Javna ustanova u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike s kojima imamo suradnju oko zajedničkih pitanja. Kako je gore navedeno državnim gospodarskim šumama se gospodari po pravilima struke te na tim površinama nema „uništavanja šuma ili ogoljavanja parcela“, osim ako iste nisu nastale zbog prirodnih nepogoda, kakva je bila ciklona Teodor u studenom 2013. i niz oluja tijekom 2014, a koje su uzrokovale izvaljivanje velikog broja stabala bukve. Te su površine u međuvremenu sanirane i obnovljene, stoji u odgovoru Hrvatskih šuma. Dodaju da je na Medvednici i značajna količina privatnih šuma koje nisu u nadležnosti Hrvatskih šuma d.o.o. Privatnim šumama sukladno Zakonu o šumama gospodare privatni šumoposjednici uz pomoć Savjetodavne službe, te su se također dužni pridržavati odredbi ZOŠ-a. Za pitanja o eventualnoj gradnji i turističkim sadržajima HŠ nisu nadležne niti imaju bilo kakvih saznanja o istome.

Od odgovora su, ipak, puno zanimljivija pitanja na koja nismo dobili odgovore. Tako su se Hrvatske šume oglušile na pitanje tko je inicirao osnivanje Podružnice Slatina, zašto ste išli u podjelu Uprave šuma podružnice Našice i je li napravljena analiza toga projekta i je li to sve sukladno zakonu? Nismo dobili ni odgovor na pitanje je li zakonit status direktora u Sektoru za financije i računovodstvo Maria Novogradeca s obzirom na to da, preko svojega oca, ima u vlasništvu pilanu. Prešućeno je i pitanje je li ministar Tolušić osobno potpisao Ugovor o radu s Marijom Vekić za radno mjesto revizora unatoč brojnim kaznenim prijavama podignutim protiv nje? Nismo bili bolje sreće ni s pitanjem  koliko se kaznenih, radnih i drugih sudskih sporova vodi protiv trenutne Uprave HŠ zbog nezakonitih radnji i zloporabe položaja i ovlasti te koliko je postotak izgubljenih sporova? Hrvatske šume također nisu željele navesti odgovorne radnike zbog kojih Hrvatske šume nisu naplatile svoja potraživanja.