Hrvatski znanstvenici za Svemirski program Europske unije, kao globalnog aktera u svemirskom sektoru

Hrvatski znanstvenici za Svemirski program Europske unije, kao globalnog aktera u svemirskom sektoru

I hrvatska znanost i znanstvenici priključili su se zajedničkom programu Europske unije pa su tako u Referentnu skupinu za Svemirski program Unije imenovani i hrvatski članovi istraživačkog tima. To je pokazatelj kako su naši znanstvenici, odnosno profesori, ali i studenti s naših fakulteta i instituta traženi i imaju svoje mjesto i u međunarodnim znanstvenim institucijama.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao tijelo državne uprave nadležno za Svemirski program Unije u  Referentnu skupinu imenovalo je petoricu profesora Fakulteta elektronike i računarstva (FER): Davor Škrlec, Dubravko Babić, Dario Bojanjac, Josip Lončar i Stefan Cikota.

Referentna skupina broji 15 članova, redom eminentnih hrvatskih stručnjaka iz različitih institucija i poduzeća, a pored članova s FER-a, svoje predstavnike dali su i National Aeronautic and Space Agency (NASA), Geodetski fakultet, Institut Ruđer Bošković, Državni hidrometeorološki zavod, Tehnička škola Sisak, HiperSfera d.o.o., Amphinicy d.o.o. i BISorb consulting d.o.o.

Referentna skupina osnovana je u svrhu oblikovanja strateških i operativnih dokumenata Ministarstva znanosti i obrazovanja koji se odnose na područje svemira te koordiniranje svih aktivnosti relevantnih za područje svemira. Kako se navodi u zadacima skupine cilj je savjetovanje članova odbora i pod-odbora povezanih s područjem svemira, a u odnosu na pitanja koja su relevantna za Svemirski program i druge aktivnosti povezane s područjem svemira. Isto tako predviđa se davanje očitovanja na dokumente distribuirane na Radnoj skupini za svemir pri Vijeću Europske unije te davanje očitovanja na temelju kojih će se formirati stajalište RH oko svih pitanja Europske komisije i drugih nadnacionalnih tijela povezanih s područjem svemira (UNOOSA, ESA, EUSPA).

Predviđeno je sudjelovanje u oblikovanju i izradi strateških i operativnih dokumenata koji se odnose na područje svemirskog sektora i politike u području svemira i razmjenu informacija i poticanje prilika za suradnju, poglavito u kontekstu suradnje javnog i privatnog sektora. Realizirat će se suradnja sa svim relevantnim dionicima u okviru Svemirskog programa, uključujući suradnju s predstavnicima Međuresorne skupine za svemir.

Ciljevi Svemirskog programa Unije podrazumijevaju pružanje ili doprinos pružanju visokokvalitetnih i aktualiziranih te sigurnih podataka, informacija i usluga povezanih sa svemirom na globalnoj razini, maksimalno povećanje socioekonomskih koristi. To se posebno odnosi na poticanje razvoja inovativnih i konkurentnih europskih uspostavnih i primijenjenih sektora, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, jačanje sigurnosti i zaštite Unije i njezinih država članica te jačanje autonomije Unije. To je bitno osobito u pogledu tehnologije, promicanje uloge Unije kao globalnog aktera u svemirskom sektoru, poticanje međunarodne suradnje, jačanje europske svemirske diplomacije te poboljšanje sigurnosti, zaštite i održivosti svih aktivnosti u svemiru koje se odnose na svemirske objekte i širenje svemirskog otpada, kao i na svemirsko okruženje.

U pogledu svemirske tehnologije, nije riječ o putovanju na Mars, nego o industrijama koje primjenjuju svemirske tehnologije, a više od 10 posto gospodarstva ovisno je o tim tehnologijama. Sudjelovati u tako nečemu je i znanstveni izazov, ali daje i priliku da se Hrvatska pozicionira kao država koja svojim znanstvenim i intelektualnim resursima nametne kao nezaobilazni faktor u stvaranju svemirske tehnologije, bar u okvirima Europske unije.

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu.

Foto: Hina