Načelnik općine Nerežišća brani Kuščevića koji mu je pomogao da kupi POS-ov stan

Načelnik općine Nerežišća brani Kuščevića koji mu je pomogao da kupi POS-ov stan

O slučaju afere u koju je upleten ministar Lovro Kuščević oglasila se i općina Nerežišća, čiji je Kuščević bio načelnik, odnosno sadašnji načelnik općine Svemir Obilinović.

Istaknuo je da su “sve promjene namjene zemljišta napravljene isključivo u cilju razvoja naše općine i usmjerenju k turizmu”, te da se radi o izuzetno transparentnoj proceduri.

Dodao je da su svi građani mogli prenamjeniti objekte po istim uvjetima. “U predmetnim izmjenama i dopunama plana koje se ovih dana spominju u medijima, svim građanima i pravnim subjektima je pod jednakim uvjetima udovoljeno zahtjevu za prenamjenu zemljišta, ukoliko nije bilo zakonskih prepreka, a radi se o nekoliko desetaka podnositelja zahtjeva i ukupno formiranih 55300 m2 novog građevinskog zemljišta.”

“Napominjemo kako općinski načelnik ne odlučuje u proceduri donošenja prostornog plana osim kao administrativna podrška općinskom vijeću” stoji u priopćenju.

Zanimljivo je da je i sadašnji načelnik općine Nerežišća bio predmet medijskih napisa nakon što je otkriveno da svoj stan koji je kupio uz pomoć mjere poticajne stanogradnje (POS-ov stan) iznajmljuje turistima.

Naravno, iznajmljivanje turistima nije svrha POS-ovih stanova. Svrha je pomoć mladim obiteljima da dođu do stana u kojem će živjeti. Međutim, zakonom nisu predviđene sankcije za iznajmljivanje stanova.

Sadašnji načelnik općine Nerežišće, koji sada brani ministra Kuščevića, ni u svojem iznajmljivanju POS-ova stana nije vidio ništa sporno. Sve je, kako kaže, po zakonu.

Priopćenje načelnika općine Nerežišće prenosimo u cijelosti.

S namjerom ispravljanja negativnog medijskog izvještavanja o Općini Nerežišća, a u kontekstu tekstova i priloga vezanih uz ministra uprave Lovru Kuščevića, želimo uputiti jasnu poruku kako su izmjene plana i sve promjene namjene zemljišta napravljene isključivo u cilju razvoja naše općine i usmjerenju k turizmu kao strateškoj grani za razvoj naše općine, ne zaboravljajući pritom na stvaranje pretpostavki za razvoj gospodarstva i poljoprivrede (prvenstveno OPG-ova).

U predmetnim izmjenama i dopunama plana koje se ovih dana spominju u medijima, svim građanima i pravnim subjektima je pod jednakim uvjetima udovoljeno zahtjevu za prenamjenu zemljišta, ukoliko nije bilo zakonskih prepreka, a radi se o nekoliko desetaka podnositelja zahtjeva i ukupno formiranih 55300 m2 novog građevinskog zemljišta.

S obzirom na okolnosti želimo podsjetiti na proceduru postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana, koja je dugotrajna i transparentna te nikako ne ovisi o samovolji pojedinca.

Izrada prostornog plana lokalne razine započinje formalno Odlukom o izradi, koju donosi predstavničko tijelo – Općinsko vijeće, a završava Odlukom o donošenju prostornog plana, koju opet usvaja Općinsko vijeće. Tijekom izrade tijesno surađuju stručni izrađivač, koji je prethodno imenovao odgovornog voditelja izrade (ovlašteni arhitekt – urbanist) prostornog plana i nositelj izrade tj. stručno upravno tijelo (Jedinstveni upravni odjel na čelu s pročelnikom).

Prije donošenja prostornog plana mora se pribaviti mišljenje Zavoda za prostorno uređenje nadležne županije u pogledu usklađenosti tog plana s prostornim planom županije, gotovo svih ministarstava i javno-pravnih tijela, ukupno preko 20, a u slučaju priobalnih JLS (kakva je i Općina Nerežišća) prije usvajanja plana na općinskom vijeću mora se pribaviti konačna suglasnostMinistarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koja potvrđuje da je plan izrađen u skladu za Zakonom o prostornom uređenju, što je naravno slučaj i kod ovih izmjena.

Napominjemo kako općinski načelnik ne odlučuje u proceduri donošenja prostornog plana osim kao administrativna podrška općinskom vijeću, kad se formalno utvrđuje prijedlog plana za javnu raspravu te kasnije kodprihvaćanja izvješća s javne rasprave i utvrđivanja konačnog prijedloga prostornog plana.

Radi se o izuzetno dugotrajnoj i transparentnoj proceduri, tijekom koje je praktički cijelo vrijeme javnosti na zahtjev dostupan uvid u kompletanmaterijal prostornog plana, a posebice tijekom trajanja javne rasprave s javnim uvidom i javnim izlaganjem, kada se dodatno najširoj javnosti obrazlažu planska rješenje od strane stručnog izrađivača (odgovornog voditelja i drugih stručnjaka) i nositelja izrade (stručnog upravnog tijela JLS).

Pozivamo medije za razumijevanje, radi se o maloj općini koja u turističkoj sezoni ne treba ovako negativno izvještavanje, koje ide u smjeru politizacije dobrih odluka općinskog vijeća. Ne upuštamo se u političke borbe, ali ne želimo biti proglašeni bez temelja i ikakvih činjenica općinom u kojoj se rade malverzacije. Jer to nije istina. Ponosni smo razvojem općine i racionalnim razvojem. Pozivamo Vas da posjetite Nerežišća i uvjerite se i sami kako općinu vodimo razvojno i transparentno, piše u priopćenju Općine Nerežišća.

Foto: Daniel Kasap/Hina

Facebook Comments