Jesu li Romi odgovorni za 70% kriminala u Međimurju: Situacija je gora no što su mnogi mislili

Jesu li Romi odgovorni za 70% kriminala u Međimurju: Situacija je gora no što su mnogi mislili

Na prosvjedu “Želim normalan život” u Čakovcu spomenut je podatak da Romi, 7% populacije Međimurja čine 70% kriminala u županiji. Prenosimo samo službene podatke bez interpretacija, koje je pronašao faktograf.

“Službena policijska statistika navodi da je lani na području Međimurske županije počinjeno ukupno 389 teških krađa, od kojih je razriješeno njih 96, odnosno tek četvrtina. A u toj razriješenoj četvrtini slučajeva,  od 96 otkrivenih počinitelja njih 76 su Romi.”

“Slično je i kod nekih drugih kaznenih djela općeg kriminaliteta. Tako je lani evidentirano 260 krađa, razriješeno njih 89, među kojima je 62 počinitelja romske nacionalnosti. Kod razbojstava je nešto veći udio otkrivenih počinitelja, pa je od ukupno 21 počinjenog razbojstva policija razriješila njih 12 i u svim otkrivenim počinitelji su bili Romi. Visok je udio Roma i u kaznenim djelima prisile i napada na službenu osobu – lani je bilo 12 takvih kaznenih djela, sva su razriješena, a među njima je bilo 10 počinitelja Roma.”

Prema dostupnim podatcima situacija je još gora nego što se govori. Polazeći od podataka o kaznenim djelima koja su razriješena, možemo izračunati da Romi čine 79% počinitelja težih krađa, 70% počinitelja u kateforiji općeg kriminaliteta, 100% počinitelja razbojstava i 83% počinitelja u djelima prisile i napada na službenu osobu.

Sam podatak o 7% stanovništva koje čini 70% kriminala proizlazi iz istraživanja policije provedenog u travnju i svibnju ove godine.  Policija je učinila dostupnim sažetak istraživanja u kojem stoji da “70 posto kriminaliteta čine pripadnici romske nacionalne manjine, djeca od 14, 16 i 17 godina“. U istom istraživanju govorilo se i o potrebi središnjeg županijskog tijela koje bi koordiniralo mjere za poboljšanje položaja romske manjine te o konačnom donošenju županijskog Akcijskog plana za uključivanje Roma.