Konačno se oglasila profesorica Dijana Zadravec: Teško optužuje državnog tajnika Tomislava Dulibića

Konačno se oglasila profesorica Dijana Zadravec: Teško optužuje državnog tajnika Tomislava Dulibića

Profesorica Dijana Zadravec komentirala je izbor novog ravnatelja Vinogradske bolnice i izjavu državnog tajnika Tomislava Dulibića koji je izjavio da ona nije imala potrebnu dokumentaciju. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

“Preporučeno poštom, u zakonskom roku, poslala sam kompletnu dokumentaciju za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja KBC Sestre milosrdnice. U natječaju su objavljeni uvjeti, a među njima, tek kao jedan od uvjeta, tražila se : -“ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa iz točke ad. 5,6 i 7.”

Podnoseći prijavu na natječaj u ostavljenom roku dostavila sam traženu dokumentaciju, time i navedenu ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa. Tražena izjava ovjerava se vlastoručnim potpisom, što sam učinila, a i u prijavi sam također navela dostavljanje te izjave.

Identično sam postupila javljanjem na prošli natječaj za ravnatelja bolnice, no tada nitko nije prigovarao i nisam bila isključena iz natjecanja. Što se ovoga puta promijenilo da je državni tajnik, na dužnosti predsjednika Upravnog vijeća, sada neistinito iznio da traženu izjavu nisam dostavila i time me na najgrublji način diskriminirao u jednakoj dostupnosti ravnateljskoj dužnosti?

U čije ime iznosi tu neistinu i u čije ime me isključuje iz natjecanja- svoje ili po nečijem nalogu? Svejedno je jer ja sam nezakonito isključena zbog svojeg javnog protesta na evidentne nezakonitosti u poslovanju naše bolnice, i zbog toga ću štititi svoja građanska prava”, ističe Dijana Zadravec. .