PA ŠTO SE TO DOGAĐA: Mate Rimac ponovno zabrljao s prijavom financijskog izvješća. Negdje se “zagubilo” 16 stranica

PA ŠTO SE TO DOGAĐA: Mate Rimac ponovno zabrljao s prijavom financijskog izvješća. Negdje se “zagubilo” 16 stranica

Kompanija Rimac Group d.o.o. objavila je nepotpunu dokumentaciju o financijskom poslovanju za 2021. godinu. Naime, u financijskim izvještajima, što su ustvari tek Bilješke uz financijska izvješća, dostavljenima FINI i to za 2021. godinu, koji su javno dostupni putem Sudskog registra, nedostaje prvih 16 stranica dokumentacije u kojima bi trebalo biti navedeno mišljenje stručnih revizora o poslovanju društva. Zainteresirana javnost tako ne može saznati misle li revizori da su svi objavljeni financijski podaci pozitivni, negativni ili imaju rezerve oko pojedinih stavki.

Naime, svako financijsko izvješće koje se dostavlja FINI mora, prema Zakonu o računovodstvu, imati i pripadajuće revizorsko mišljenje. Kompanija Rimac Group jest obveznik slanja financijskih izvješća za svaku godinu. kao uostalom brojni poduzetnici u Hrvatskoj, javlja Lider.

No, iz izvješća se ipak može iščitati kako je Rimac Group d.o.o. poslovala 2021. godine. Ukupan prihod kompanije je iznosio 1,46 milijarde kuna, dobit 644 milijuna kuna, a u pretprošloj je godini od investitora prikupljeno 1,13 milijardi kuna kapitala. EU i državne potpore su iznosile 17 milijuna kuna. Je li to sve pozitivno, negativno, postoje li rezerve oko toga, zasad se ne zna.

Na Liderov je upit odgovorio Mate Rimac osobno ističući da je njegova kompanija sve predala FINI kako treba, uključujući i prvih 17 stranica i mišljenje revizora.

– Pošto je portal za 2021. bio zatvoren, mi smo FINI predali fizičku kopiju izvještaja. Možda su napravili grešku u skeniranju. A možda je sve i zavjera tako da Lider ne vidi grozno mišljenje revizora, koje bi nas sigurno ocrnilo i pokopalo. Ali slažem se, treba nas odmah prijaviti i, po mogućnosti, spaliti na lomači – odgovorio nam je Mate Rimac.

Od Marte Longin, Rimčeve glasnogovornice, dobili smo ubrzo nakon objave teksta na portalu spornih 16 stranica s revizorskim mišljenjem. Dokument potpisuje Berislav Horvat, predsjednik Uprave i ovlašteni revizor u EY-u.

– U prilogu ćete pronaći revidirana financijska izvješća za 2021. Također i potvrdu da smo FINA-i sve predali. Mi smo fizički predali dokumentaciju (hard copy) jer nije bilo moguće učitati na portal, pošto je bio zatvoren za učitavanja vezana za 2021. godinu. Na samoj potvrdi piše da FINA neće ni smatrati da je dokumentacija podnesena dok se ne utvrdi da je dostavljena potpuna dokumentacija. U suprotnom slučaju nas moraju obavijestiti da napravimo nadopunu. Ako je FINA kontrolom utvrdila da je dokumentacija potpuna, ona je upisuje u Registar. Samim time što nas FINA nije kontaktirala da nadopunimo dokumentaciju i što je objavila naše izvještaje, mi možemo biti sigurni da smo sve uredno predali – odgovorila nam je Longin.

U posjedu smo pak odgovora iz FINE koji je dobio jedan računovođa u kojem stoji da  je “uvidom u Registar godišnjih financijskih izvještaja utvrđeno da predana dokumentacija nije potpuna te je Fina temeljem toga kontaktirala Rimac Group d.o.o. s obavijesti da isprave dokumentaciju za 2021. godinu tj. da dostave potpunu dokumentaciju na propisani način”.

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI: Trpimir Goluža: Tomašević vodi ekstremno lijevu politiku. Očito ništa nije povukao na oca desničara i strica svećenika

Foto: Hina