Petar Pripuz demantira Karolinu Vidović Krišto: Moja oslobađajuća presuda ne pokazuje da je hrvatsko pravosuđe korumpirano

Petar Pripuz demantira Karolinu Vidović Krišto: Moja oslobađajuća presuda ne pokazuje da je hrvatsko pravosuđe korumpirano

Odvjetničkog društvo Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & Partneri u ime svog klijenta Petra Pripuza traži da se objavi “ispravak teksta” koji je objavljen na portalu Teleskop.

Dana 13. lipnja 2022. godine na internet portalu www.teleskop.hr u naslovu kao i u tekstu pod naslovom „Karolina Vidović Krišto dramatično piše Dobroniću: Presuda Pripuzu pokazuje da je pravosuđe korumpirano. Učinite nešto, autora Teleskop, iznijete su netočne i neosnovane informacije pa je tako iznijeto:

– da presuda Pripuzu pokazuje da je pravosuđe korumpirano

– da se ovom presudom pogoduje korumpiranim, vladajućim moćnicima

– da činjenice u ovoj pravosudnoj trakavici dokazuju da sud djeluje protuzakonito i da nedvojbene kriminalne radnje nije uzeo u obzir

Naime, netočno je i neosnovano da je presuda g. Petru Pripuzu pokazatelj da je pravosuđe korumpirano te je netočno i neosnovano dovođenje u vezu g. Petra Pripuza sa pojmovima kao što su „korumpiranost“, „vladajući moćnici“, kao što je i netočno i neosnovano da bi postojale bilo kakve kriminalne radnje od strane g. Petra Pripuza. Naime, predmetna presuda donesena je nakon provedenog dokaznog postupka u kojem je sud utvrdio da g. Petar Pripuz nije kriv za počinjenje bilo kakvih kaznenih djela. Na opisani način narušava se presumpcija nevinosti, stvara se pritisak na sud te se insinuira te sugerira da bi u konkretnom slučaju trebala biti donesena osuđujuća presuda, a da je oslobađajuća presuda rezultat nezakonitog djelovanja suda, ali i g. Petra Pripuza, a što je u potpunosti netočno“, stoji u demantiju.

Foto: Hina