Psihijatar o ženi u “haljini od kondoma” i djeci: Eksplicitno se vidi hiperseksualizacija. Možda je riječ o “namamljivanju”

Psihijatar o ženi  u “haljini od kondoma” i djeci: Eksplicitno se vidi hiperseksualizacija. Možda je riječ o “namamljivanju”

Psihijatar Herman Vukušić smatra da su djeca na Povorci ponosa u Zagrebu bila izložena hiperseksualizaciji.

“Kažu da slika govori više od tisuću riječi.Onda ova fotografija sa jučerašnje 22. Povorke ponosa u Zagrebu, a o kojoj sam jučer djelomično pisao govori sve.Na njoj se eksplicitno vidi hiperseksualizacija djece, a po nježnim gestama koje osoba obučena u kondome manifestira spram dvoje mališana možda se radi i o namamljivanju, što je kažnjivo djelo.

Osobno sam uvijek govorio i pisao; hiperseksualizacija djece je NEDOPUSTIVA, radilo se o LGBTQ sadržajima ili biblijskim ljubavnim pričama!Ovo što vidite možemo zahvaliti isključivo dokumentu kojeg je kobajagi demokršćanska stranka uvela u Hrvatsku, a zove se Istanbulska konvencija.Ako želimo zaštiti našu djecu, vrijeme je za odgovor”, ističe Vukušić u svojoj objavi.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević

Zatim je upozorio na odgovornost pravobraniteljice za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

“Na stranicama Ureda pravobraniteljice za djecu, Helence Pirat Dragičević, puno se toga može pročitati o dječjim pravima.Između ostaloga, govoreći o 30 godina Konvencije o pravima djeteta UN-a ona sama kaže sljedeće:”To je do danas najšire prihvaćen međunarodni dokument koji predstavlja i obećanje djeci i pravno jamstvo kojim su se države obvezale štititi prava svakog djeteta. Konvencija štiti pravo djeteta na život, opstanak, zdravlje, socijalnu skrb, obrazovanje, pravo na zaštitu od svih oblika nasilja i iskorištavanja, pravo na slobodu izražavanja, na odmor, igru i slobodno vrijeme. Takva su jamstva ugrađena i u brojne naše zakone”.

Sporna scena zbog koje je reagirao Vukušić

S obzirom na ogroman broj djece koja su bila dovedena na ovogodišnju Povorku ponosa (vjerojatno ne svojom voljom), te s obzirom na neke sudionike koji su svojim izgledom i ponašanjem djelovali možebitno štetno na psihoseksualni razvoj te djece, udruge Hrvatska mati i Hrvatsko bilo u sljedeći će utorak predati pravobraniteljici zahtjev za njezinim očitovanjem na ovu temu.Zahtjev će sadržavati i prijedlog poduzimanja mjera kako pristup budućim javnim manifestacijama koje sadrže eksplicitne seksualne poruke i subjekte bude zabranjen za maloljetnu djecu”, ističe Vukušić.

Psihijatar Herman Vukušić

Zbog žene u kondomima udruge “Hrvatska mati” i “Hrvatsko bilo” organiziraju u utorak u 9:00 prosvjednu konferenciju za novinare ispred Ureda pravobraniteljice za djecu u Zagrebu. Teme konferencije je “Izlaganje djece seksualno neprimjerenim sadržajima na 22. Povorci ponosa u Zagrebu”

“Po završetku konferencije pravobraniteljici za djecu, Helenci Pirnat Dragičević, biti će uručeni primjeri izlaganja maloljetne djece sadržajima neprimjerenim za njihov psihoseksualni razvoj.

Također, pravobraniteljici će biti predan i zahtjev za očitovanjem na ovu temu sa prijedlogom poduzimanja mjera i izdavanja preporuke za buduće javne manifestacije koje sadrže eksplicitne seksualne poruke i subjekte ne budu dozvoljene mlađima od 18. godine života”, stoji u priopćenju udruga “Hrvatska mati” i “Hrvatsko bilo”.