SAMO KUPUJE VRIJEME: Beroš priča bajke o skraćivanju lista čekanja

SAMO KUPUJE VRIJEME: Beroš priča bajke o skraćivanju lista čekanja

“Pozitivna iskustva u skraćivanju listi čekanja na zdravstvene usluge provedena kroz nedavne pilot analize u KBC-u Zagreb i KBC-u Sestre milosrdnice nastavljamo primjenjivati i u drugim bolnicama o čemu ćemo razgovarati s ravnateljima tih ustanova”, istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš uoči sastanka s ravnateljima bolnica i kliničkih bolničkih centara iz drugih dijelova Hrvatske u ponedjeljak, 21. veljače u Ministarstvu zdravstva.

Nedavno provedena analiza listi čekanja na zdravstvene usluge u zagrebačkim kliničkim bolničkim centrima Zagreb i Sestre milosrdnice pokazuju da se mogu učiniti značajniji pomaci na skraćivanju vremena do pregleda i pružanja određenih medicinskih zahvata pacijentima, javlkja N1.

Objedinjavanjem postojećih upravljačkih sustava e-Liste, e-Naručivanje, e-Ponude i Jedinstvenog kalendara naručivanja, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, omogućen je stalni i cjeloviti uvid u svakodnevne aktivnosti u bolničkom sustavu. Jednostavnije rečeno, omogućen je pregled planova i njihova realizacija na svakom tzv. bolničkom radilištu, iskorištenost opreme i uređaja i učinkovitost svakog pojedinog zdravstvenog djelatnika.

“Naš cilj nije provoditi nadzor nad zdravstvenim djelatnicima, već omogućiti transparentnost i veću učinkovitost u planiranju korištenja svih ljudskih i tehničkih kapaciteta kako bismo smanjili vrijeme čekanja pacijenata na zdravstvene usluge. Prije svega mislimo na dijagnostičke preglede kod indikacija onkoloških i drugih oboljenja, te pružanja terapijskih usluga i zahvata kod kojih je vrijeme čekanja bitan čimbenik”, kaže ministar zdravstva Vili Beroš ohrabren rezultatima u pilot projektu u dvama zagrebačkim kliničkim bolničkim centrima.

Provedena pilot analiza u KBC-u Zagreb i KBC-u Sestre milosrdnice pokazala je neujednačenost u primjeni propisanih kriterija kod određivanja indikatora za pojedine bolesti i uvrštavanja na liste čekanja, pa postojeće liste čekanja nisu odražavale stvarno stanje. Usklađivanje indikatora za svaku pojedinu bolest ili grupe bolesti, kao i potrebu upućivanja na pregled sa zadatostima u informatičkim platformama omogućuje stalno ažuriranje listi čekanja i pregled stvarnih potreba, kao i usklađivanje s mogućnostima kapaciteta u svakoj zdravstvenoj ustanovi.

“Iskustva i rezultati dobiveni u pilot analizi pokazuju da možemo znatno skratiti vrijeme čekanja na pojedine preglede i zahvate, ali i dobiti bolji uvid u učinkovitost zdravstvenog sustava i pojedinih njegovih dijelova. Zato te pozitivne korake želimo primijeniti i u drugim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj kako bismo omogućili pacijentima da što prije dobiju potrebne usluge. Vidljivo je da su dosadašnje liste čekanja sadržavale i one preglede koji ne spadaju tu, poput zakazanih kontrolnih pregleda i zahvata za koje je potreban protok određenog vremenskog razdoblja, čime se u javnosti stvarao pogrešan, a za pacijente i uznemirujući dojam o dužini čekanja za pružanje određenih zdravstvenih usluga. Upravo tome želimo stati na kraj, u zdravstvenom sustavu učiniti korake koji će znatno skratiti liste čekanja, na listama točno utvrditi i stalno javno komunicirati koliko se čeka na koje preglede i zahvate prema točno definiranim kriterijima i indikacijama”, kaže ministar zdravstva i naglašava da je to jedan od prioritetnih reformskih koraka u javnom zdravstvenom sustavu, posebno u vremenima kada se više pozornosti treba posvetiti onkološkim i drugim bolesnicima s težim dijagnozama kojima je epidemija u pojedinim razdobljima ograničavala dostupnost zdravstvenih usluga.

U cilju skraćivanja lista čekanja i njihovog sustavnog praćenja u bolnicama i zdravstvenim ustanovama nastavit će se edukacija liječnika i medicinskih sestara oko usklađivanja unosa svih potrebnih podataka u zajednički informatički sustav čime će se doprinijeti utvrđivanju stvarnih lista čekanja i potreba za liječničkim uslugama i njihovom učinkovitijem pružanju pacijentima, a građanima uvid u mogućnosti naručivanja i slobodnim terminima u pojedinim zdravstvenim ustanovama.

O tome će u ponedjeljak biti riječi na radnom sastanku ministra zdravstva Vilija Beroša s ravnateljima bolnica i bolničkih centara te ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nakon čega će u 13 sati biti održana i konferencija za medije.

Foto: Hina