Štediše navalile na šaltere Sberbank. Čelnica Hrvatske agencije za osiguranje depozita kaže da banka neće propasti

Štediše navalile na šaltere Sberbank. Čelnica Hrvatske agencije za osiguranje depozita kaže da banka neće propasti

Hrvatska narodna banka (HNB) priopćila je da je za Sberbank d.d. proglašen dvodnevni moratorij nakon kojega će se odlučiti o sljedećem koraku, a do tada će hrvatski građani i poduzeća moći raspolagati s iznosom do 7280 kuna dnevno. Direktorica Hrvatske agencije za osiguranje depozita Marija Hrebac u Novom danu govorila je o tome što bi se dalje moglo događati s ruskom bankom u Hrvatskoj.

“Ovakvu situaciju do danas u Hrvatskoj nismo imali. Hrvatska agencija za depozite postoji već više od 20 godina i štiti građane, odnosno njihove depozite, njihova sredstva na računima u kreditnim institucijama. To se mijenjalo kroz vrijeme, danas je to protuvrijednost 100.000 eura u slučaju da banka proapdne, odnosno ode u stečaj. Taj iznos osiguranja usklađen je sa svim zemaljama EU-a, u skladu je s europskom direktivom. Jamči zaštitu klijentima kao da su njihova sredstva u bilo kojoj drugoj kreditnoj instituciji EU-a”, rekla je Hrebac.

U Hrvatskoj smo dosad imali propas, odnosno stečaj 31 kreditne institucije i u tom periodu Agencija je isplatila preko 217.000 deponenata s gotovo 5,5 milijardi kuna osigurane štete. “Nismo pretjerano poznati što i nije loše, no svi koji su imali sredstva u bankama koje su propale jako dobro znaju da mi svoju ulogu dobro i brzo ispunjavamo. Ako dođe do stečaja kreditne isntiucije, oni će do sredstava moći doći jako brzo”, kazala je Hrebac.

Ističe da je bitno znati razliku između sanacije i stečaja.

“Podsjetit ću na osnovnu razliku sanacije u odnosu na stečaj. Imali smo i jedne i druge primjere u Hrvatskoj. Prvih šest velikih banaka je bilo sanirano. I nedavno smo imali primjer sanacije kreditne institucije, Jadranske banke Šibenik. Sanacija podrazumijeva preuzimanje kontrole nad institucijom i nastavak poslovanja uz određena restrukturiranja. Banka je pravna osoba i sanacija je sustav koji omogućava da banka ne propadne, nego da se zaštiti što veći dio imovine i zdravog dijela te pravne osobe, da nastavi dalje poslovati, a istovremeno da dođe do određenih promjena. Sanacija je na određeni način preustroj i nastavak života, a pri čemu dolazi do značajnih promjena, jedna od prvih je ona koja se odnosi na vlasničku strukturu. A stečaj je totalno drugi postupak u kojem banka prestaje poslovati i radi se o likvidaciji, unovčenju imovine da bi se namirili vjerovnici”, objasnila je Hrebac.

Sberbank je u stalnom kontaktu sa svim regulatornim tijelima u Hrvatskoj, a moratorij HNB-a je zapravo, kaže Hrebac, dobar znak.

“Moratorij je dobar indikator jer to je sanacijski instrument. Nadzorno tijelo uspostavlja kontrolu kojom štiti, zustavlja paniku da bi se moglo pripremiti za korake koji dolaze i vrlo izgledno sanaciju. Moratorij je dobar indikator da će zapravo nad Sberbankom biti pokrenuta sanacija. To znači da vjerojatno neće doći do najcrnjeg scenarija, do propasti banke u smislu stečaja. Da slučajno i dođe, hrvatski sustav osiguranja depozita je više od 20 godina dobro kapitaliziran, ima ptorebna, stručna znanja i mi smo spremni zaštititi građane i njihove depozite. Nema razloga za zabrinutost”, rekla je te dodala da za sada, kada je u pitanju Sberbank, sve funkcionira.

Ako i dođe do propasti banke, Hrebac je objasnila kada bi građani mogli dobiti svoj novac.

“Ukoliko se ne bi uspjela provesti sanacija, ukoliko bi regulatorna, nadležna tijela donijela odluku da banka treba u stečaj, u tenutku otvaranja stečajnog postupka, u roku od pet do sedam dana Agencija će pripremiti sva sredstva i staviti ih na raspolaganje svim klijentima. Isto tako, ako banka ne bi mogla izvršavati obaveze opet se aktivira isti sustav osiguranja depozita”, rekla je Hrebac.

Foto: N1