U dvije godine zaposleno sedmero ovisnika kroz EU projekt Zajednice Susret

U dvije godine zaposleno sedmero  ovisnika kroz EU projekt Zajednice Susret

Na završnoj konferenciji europskog projekta „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“ održanoj u srijedu u Hotelu Pax u Splitu, Zajednica Susret predstavila je rezultate dvogodišnjeg projekta koji završava 01. srpnja ove godine. Kako se moglo čuti u uvodnom izlaganju, 160 ih je koristilo usluge savjetovanja i pomaganja, 157 usluge psihosocijalne podrške, a 12 korisnika je prošlo kroz stambenu zajednicu/ organizirano stanovanje. Organizatori su istaknuli upravo stambenu zajednicu kao posebno vrijedan rezultat projekta jer je od 12 korisnika njih sedmero dobilo posao u građevinskoj, ugostiteljskoj i komunalnoj djelatnosti, dok su dvojica u procesu prekvalifikacije za kuhare i montere klima uređaja, stoji u priopćenju Zajednice Susret.

Nadalje, tijekom dvogodišnjeg projekta nabavljena je oprema za potrebe rada zaposlenika na projektu i potrebe korisnika, zaposlena su 2 koordinatora projektnih aktivnosti – Sjever i Jug, 2 stručna suradnika za obavljanje usluge savjetovanja i pomaganja, koordinatorica za provedbu javne kampanje u Zagrebu, 2 psihologa za provedbu usluge psihosocijalne podrške i socijalna mentorica za potrebe obilaska korisnika koji su smješteni u organiziranom stanovanju u Kaštel Novom.

Održano je šest edukacija kroz koje je prošlo 58 stručnjaka koji rade s ovisnicima te stručna konferencija o potrebi uključivanja ovisnika u društvo kroz pružanje socijalnih usluga u zajednici u svrhu jačanja procesa deinstitucionalizacije na kojoj je sudjelovalo 19 stručnjak.

Provedena je javna kampanja koja je, kroz prezentiranje europskog projekta Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET, kontinuirano tijekom dvije godine trajanja projekta, doprinijela podizanju svijesti o potrebi deinstitucionalizacije i pružanja socijalnih usluga izvan institucija. Time je kampanja doprinijela prevenciji daljnje institucionalizacije ovisnika, te sprječavanje njihovog povratka u institucije i ostanak u zajednici čime im je otvorena mogućnosti zapošljavanja i dodatnog obrazovanja, što se ne bi moglo ostvariti ako se nalaze u institucijama.

Svi navedeni rezultati, poručeno je s konferencije, rezultati su koji dokazuju uspješnost i svrhu procesa prevencije institucionalizacije koji je protekle dvije godine provodio Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u partnerstvu s Humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“ kroz projekt „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“ (UP. 02.2.2.12.0006.)

Projekt je vrijedan 3.020.098,48 kuna, a financira ga u stopostotnom iznosu Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%).