Tko njih mjeri?

Tko njih mjeri?

Pitanje za milijun eura: koliko ljudi (stručnjaka i nestručnjaka) u RH upoće zna nešto o sljedećim pitanjima: tko je, gdje i kada službeno istražio i provodio neko normiranje u Hrvatskoj?

Ne znam da itko, osim rijetkih osoba, u RH zna za sljedeće aktivnosti i odluke starih Dubrovčana.

a) Kad mjerim robu, mene mjeri sam Bog

Već su stari Dubrovčani shvatili da se stvari moraju normirati.

Na palači Sponza su u 16. stoljeću u kamenu napisali (do danas vidljivo na Sponzi) –

Naši utezi ne daju da se vara i bude prevaren. Kad mjerim robu, mene mjeri sam Bog.

FALLERE NOSTRA VETANT· ET FALLI PONDERA· MEQVE PONDERO CVM MERCES· PONDERAT IPSE DEVS

I bili su nesmiljeni prema prekršiteljima normi!

Stari su Dubrovčani bili svjesni svih problema u trgovini s nestandardiziranim mjerama (duljinom predmeta s različitim palcima, pedljima, laktovima, stopama, masom robe itd.). Odlukom o standardizaciji su riješili problem varanja s mjerenjem.

Standardizacija je tek globalno i u moderno doba zaživjela i ozakonjena 400 godina kasnije elaboriranjem SI sustava mjera godine 1981., a u RH i Europi danas s hrvatskom (i europskom) normom.

Razina zapuštenosti i zastarjelosti školstva (koje nije niti u nekim segmentima na razini rješenja starih Dubrovčana) je i svođenje odgoja i obrazovanja na predmetne ocjene i njihovu lošu društvenu uporabu, na veliko neznanje nastavnika o sadržaju poučavanje, nedostak kvalitetnih kadrova, ponašanje javnosti, primjerice stranih trgovačkih lanaca u RH itd.

Ocjenjivanje učenika od strane samih nastavnika kao niti u ocjenjivanju maturalnih ispita od strane ncvvo-a nikada nije standardizirano. Primjenjuju se „palci, pedlji, laktovi“ svakog pojedinog nastavnika ocjenjivača i njegove ocjene bez standardizacije. Može li se to normirati ili ne može nije u ovom trenutku u fokusu ovog teksta, nego je činjenica da tih normi nema, a testovi, znanje itd. se ocjenjuje bez tih standarda. Nakon toga se te ocjene prikazuju kao da Bog stoji iza njih i s nastavnicima mjeri znanje.

Je li itko u školstvu i naslonjenim institucijama i znanosti istražio uzroke toga? I ponudio suvremena rješenja problema? Nikada nitko! Jer to im nije u fokusu djelovanja.

* * * * *

U ovom ćemo tekstu primjerima elaborirati stanje u hrvatskom školstu i nepoštivanju te neznanju tih normi kao i stručnih pojmova od strane nastavnika matematike kao i trgovačkih lanaca u RH.

Na ovaj mali način ukazujemo na zapuštenost i zastarjelost hrvatskog školstva kao i neznanja, neshvaćanja i ponašanja dijela nastavnika koje službeno nitko ne sankcionira nego dopušta pogrješno odgajanje i obrazovanje naše djece. Bez ikakve odgovornosti za svoje činjenje ili nečinjenje.

Skupina uglednih hrvatskih matematičara napisala je dokument Hrvatsko matematičko nazivlje koje je objavio 2015. godine Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje kako bi pružili stručnu informaciju o matematičkim pojmovima učenicima, autorima udžbenika, recenzentima, autorima kurikula, nastavnicima i ostaloj javnosti.

b) Problemi

U ovom ćemo i u smislu uporabe oznaka i nazivlja ilustrirati “stanje” svijesti i neznanja među nastavnicima i autorima udžbenika. Kao i o stanju u javnoj uporabi decimalnog znaka koji treba sukladno hrvatskoj normi i hrvatskom pravopisu biti decimalni zarez, a ne decimalna točka.

Hrvatska udruga nastavnika istraživača (HUNI) analizirala je poštivanje uporabe decimalnog zareza u današnjim dopuštenim udžbenicima matematike od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje kao i o uporabi u trgovačkim lancima u pisanju cijena.

Niti u jednom jedinom školskom matematičkom udžbeniku nije uporabljen zakoniti decimalni zarez. Svugdje je anglosaksonska norma u hrvatskoj nezakonita – decimalna točka. U hrvatskim trgovačkim lancima uporabljuje se decimalni zarez, ali u onima stranog podrijetla (Lidl, Kaufland, Spar …) decimalna točka. To čine u svojim reklamnim materijalima (realnim i virtualnim katalozima) kao i u svojim trgovinama. Zanimljivo je da informaciju o cijeni pojedine robe u trgovini iskazuju dvojno s decimalnom točkom što je također nezakonito.

Čak izdaju i račun s decimalnom točkom.

Kako je moguće da ministarstvo financija u fiskalizaciji računa prihvaća ovaj nezakonito napisani račun? I da nitko ne snosi odgovornost!

Kad smo trgovačke lance, nakladnike, autore udžbenika, ministarstvo upozorili na te nezakonitosti predlažući da usklade svoje djelovanje sa zakonom, hrvatskom normom i pravopisom odgovor koji smo dobili bio je – zavjeru šutnje, tj. nitko se nije očitovao.

Poseban je problem i u odgojnom i u obrazovnom smislu uporaba u hrvatskom školstvu u kojem se u svim predmetima uporabljuje decimalni zarez osim u predmetu matematike.

Na ovaj način matematičari i dio stranih trgovačkih lanaca ukazuju našim učenicima i javnosti da se ne treba držati normi, zakona i prvopisa “kao pijani plota”, a institucije zadužene za nadzor da ih nije briga!

c) Anketa

Hrvatska udruga nastavnika (HUNI) analizirala je 12.000 matematičkih udžbeničkih stranica i oznaka te pojmova u njima.

Analiza je ukazala na to da nitko nije službeno ukupno pregledao/sagledao što se sve i na koji način elaborira u udžbenicima. Jedni autori pišu jedno, drugi drugo! I sve to dobiva službeno odobrenje za uporabu u školama. Za isti pojam različito, a i, ponavljamo, ne poštujući niti hrvatsku normu i Hrvatsko matematičko nazivlje.

Čak se izmišljaju (nepotrebno i “kreativno”) nova imena i novi veliki brojevi.

Kako bismo saznali što o nekim pojmovima koji se nalaze u tim udžbenicima poslali smo anketu samo s nekoliko pitanja svim školama, nastavnicima matematike i matematičkim udrugama. Ispunjavanje ankete bilo je anonimno.

Evo nekih pitanja i rezultata odgovora! Podatci koje smo dobili ukazuju na mnogo toga!

 • Anketu je ispunilo 70,4nastavnika srednje škole iosnovne.
 • Više od 10 godina u školi radi 69,4% nastavnika, do deset godina 16,3% i do 5 godina 14,3%.
 • Na pitanje jesu li zadovoljni sadašnjim matematičkim kurikulom 67,3% nastavnika nije zadovoljno.

Naš komentar: 2/3 nastavnika je nezadovoljno postojećim kurikulom iz niza razloga.

O decimalnom znaku:

 • Na pitanje o zakonskom decimalnom znaku u RH 48% nastavnika kaže da je zakonski decimalni zarez, a 52% da je to decimalna točka.

Naš komentar: Više od pola nastavnika ne zna koji je zakoniti decimalni znak. I učenike “hrabro” poučavaju svojim neznanjem! A ostali nastavnici koji znaju koji je zakoniti decimalni znak također pogrješno poučavaju djecu.

 • Na pitanje o pravopisnom decimalnom znaku u RH 72% nastavnika kaže da je to decimalni zarez.

Naš komentar: Usprkos tom znanju o pravopisu svi predaju suprotno tome. A što tek reći da 28% niti ne poznaje pravopis koje je čak i ministarstvo propisalo kao službeni pravopis. Ovdje smo očekivali da 100% nastavnika zna barem hrvatski pravopis.

 • Na pitanje je li službeni decimalni znak u nastavi matematike u skladu sa zakonom, hrvatskom normom i pravopisom 67,3% nastavnika kaže da nije u skladu sa zakonom, hrvatskom normom i pravopisom.

Naš komentar: A ipak poučavaju i odgajaju učenike nezakonitoj uporabi znaka.

 • 68,4% nastavnika smatra, pored svega, da u nastavi matematike u RH treba uporabljivati decimalnu točku.

Naš komentar: Nemaju svijest o tome da treba poštivati norme te ako se ne slažu s normom da pokrenu argumentiranu proceduru izmjene norme. Do tada trebaju poštivati zakon. Na ovaj način pokazuju da ne znaju što piše i u Hrvatskom matematičkom nazivlju.

d) O nekim temeljnim pojmovima u nastavi matematike

 • Na pitanje što je vector 54,1% nastavnika pogrješno odgovara da je to usmjerena dužina (tj. element), a ne skup usmjerenih dužina što kaže matematika.

Naš komentar: Ovdje smo očekivali 100% točan odgovor, a ne ovo neznanje.

 • Nastavnici ne razumiju (pa tako i smušeno predaju) razliku između pojmova kompozicije i komponiranja (tj. razliku između rezulatata i operacije koja taj rezultat generira).

Naš komentar: Primjerice, razlikuju ove pojmove kod zbroja i zbrajanja, umnoška i množenja, a ovdje ne razlikuju. Takvo neznanje pokazuju i kod pojmova derivacija i deriviranje, integral i integriranje. Poistovjećivanje različitih pojmova ukazuje na nastavničko manjkavo educiranje, ali i na nedostatak promišljanja analogijom na koju moraju naučiti/poučiti djecu.

 • Na pitanje o oznaci litre 35,7% nastavnika pogrješno odgovara da je to pisano slovo “l”, a ne veliko ili malo slovo “l” kako je to etablirano u hrvatskoj normi i kako se vidi na svim predmetima (bocama) s tekućinom.

Naš komentar: Dakle, iz neznanja i autorskih udžbeničkih “kreacija” koje uporabljuju u nastavi (valjda!) poučavaju djecu uporabi pogrješne oznake.

 • Poučavaju djecu da je 1 L = 1 , a ne da su to različiti pojmovi kojima je samo 1 brojčana mjera obujmova međusobno jednaka, tj. da nije moguće ovako izjednačiti različite pojmove.
 • Za novokomponirane nazive velikih brojeva bilijarda, trilijarda, kvadrilijarda… od 57% – 65% nastavnika smatra da su to ispravni nazivi.

Naš komentar: Te su nazive “kreativno” i sasvim nepotrebno u svoj udžbenik uveli neki autori. Dakle, po srijedi je neznanje tih autora kao i nastavnika koji ih “propovjedaju” u svojoj nastavi i u ovoj anketi prihvaćaju kao relevantne.

 • Na pitanje je li ispravan naziv kvadratni metar ili metar kvadratni 60% nastavnika smatra (i uporabljuje) pogrješan naziv kvadratni metar.

Naš komentar: Dakle, opet se pokazuje njihovo nepoznavanje hrvatskog jezika.

 • Na pitanje što je simetrala kuta 47% nastavnika odgovara pogrješno da je to pravac, a ne polupravac.

Naš komentar: Što reći o znanju takvih poučavatelja kao i o znanju autora udžbenika koji su to uveli u nastavu matematike te o znanju recenzenata koji su to propustili ispraviti?

 • 87,8% nastavnika pogrješno uči djecu da je .

Naš komentar: I objašnjenje! Ova tvrdnja je zastarjela, matematički netočna i zato u suvremenoj literature odbačena. Trebalo bi pisati da je . Odavde se dobije da postoje 2 različita broja s tim svojstvom: i te –i.

e) Završni komentar

Ima toga još podosta, ali i ovo je dosta.

Mnogi su nastavnici nezadovoljni, ali i bez elementarnih znanja o kojima poučavaju djecu. Podsjećaju na slijepca koji objašnjava onima koji imaju dobar vid kako izgleda dnevna svjetlost.

“Hrabro” poučavaju djecu s pogrešnim pojmovima. Čak i s izmišljenim nazivljem bez imalo poštivanja službene i relevantne dokumentacije.

Na primjedbe koje su upućene i nastavnicima i trgovačkim lancima nema protuargumenata, rasprave ili reakcije.

Ponašaju se u stilu narodne mudrosti “Psi laju, a karavana prolazi!”

I očito nemaju znanja niti svijesti o našoj prošlosti kad su i na koji način stari Dubrovčani uveli reda među trgovcima. I održavali ga uspješno 400 godina prije svijeta.

Ovo su samo neki mali primjeri (“u detalju se vidi cjelina” rekao je davno jedan veliki antički mudrac) kojima se argumentira početna teza o zastarjelosti i zapuštenosti našeg školstva.

Kako dalje? Pitanje je retoričko. Zna se kako bi trebalo dalje, ali se zna kako se to skoro ne će dogoditi. I zašto se ne će dogoditi.

Tko njih mjeri?

Odgovorite sami na ovo pitanje! Sigurno ih ne mjeri prava struka, a još manje Bog!

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu.

Autor je bio dugi niz godina ravnatelj Pete gimnazije