Dioničarima će biti isplaćeno 8 kuna po dionici za prošlu, a Uprava obećala isplatu i za ovu godinu

Dioničarima će biti isplaćeno 8 kuna po dionici za prošlu, a Uprava obećala isplatu i za ovu godinu

Na jučer održanoj sjednici, Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma d.d., dao je suglasnost na revidirane godišnje financijske izvještaje Društva i konsolidirane financijske izvještaje HT Grupe za poslovnu godinu 2021. i obavijestio je Upravu o danoj suglasnosti. Sukladno članku 300.d. Zakona o trgovačkim društvima i članku 31. Statuta Hrvatskog Telekoma d.d., navedeni financijski izvještaji smatraju se usvojenima od strane Uprave i Nadzornog odbora te će se predočiti Glavnoj skupštini, donosi tportal.

Uprava i Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma d.d. predlažu Glavnoj skupštini Društva raspodjelu neto dobiti iz 2021. godine na način da se dio neto dobiti u iznosu od 637.768.168,00 kuna upotrijebi za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 8,00 kuna po dionici, a preostali dio neto dobiti u iznosu od 28.362.006,38 kuna raspodijeli u zadržanu dobit.

Iznos od 8,00 kuna predstavlja omjer isplate dividende u odnosu na ostvarenu dobit Društva od 95,8%. Na jučerašnju zadnju cijenu dionice u iznosu od 186,00 kuna to predstavlja dividendni prinos od 4,3%.

Glavna skupština planira se sazvati za 25. travnja 2022. U skladu s prijedlogom, gore navedena dividenda bit će 16. svibnja 2022. isplaćena svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 5. svibnja 2022. (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva bez prava na isplatu dividende je 4. svibnja 2022. (ex date).

Za 2022. godinu Uprava trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalno 6 kuna po dionici. Uprava će pratiti učinke različitih parametara koji mogu imati utjecaj na kretanje dividende te predložiti konačni iznos.

Foto: Wikipedia