Rijeka se zadužuje zbog Titovog Galeba: Obersnelov megalomanski projekt spasila “Lista za Rijeku”

Rijeka se zadužuje zbog Titovog Galeba: Obersnelov megalomanski projekt spasila “Lista za Rijeku”

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Rijeke prihvatili su odluku o zaduživanju za obnovu Titovog broda Galeb. Za projekt gradonačelnika Vojka Obersnela ključne je glasove donijela je “Lista za Rijeku”, prenosi Novi list.

Omjer snaga je bio neriješen u vezi s prihvaćanjem kredita, sve dok deklarativno oporbena Lista za Rijeku nije najavila da bi ipak mogla podržati zaduženje. Odbijanje kredita bi, prema njihovim navodima, prouzročilo još veću štetu za gradski proračun budući da su obnova Galeba i Palače šećerane vezani istim ugovorom za europska sredstva.

Zbog promjene stajališta Liste za Rijeku,  za zaduživanje bio je 21 vijećnik, dok je protiv bilo 16. vijećnika.

Vijećnica HDZ-a Ivona Milinović je objavila snimku glasovanja, nazvavši stranku koju vodi Danko Švorinić “Listom za Prodaju”.

 

Lista za Prodaju upravo glasala za kreditno zaduzenje za Galeb.

Posted by Ivona Milinović on Monday, September 30, 2019

Riječka oporba je predsjedniku Gradskoga vijeća Andreju Poropatu predala zahtjev za raspisivanje referenduma u vezi s projektom obnove Galeba koji je potpisalo 15 vijećnika. Međutim, nisu uspjeli odgoditi odlučivanje o kreditu.

Prema prijedlogu vijećnika, referendumsko pitanje bi trebalo glasiti: “Jeste li za to da se raskinu i/ili otkažu svi ugovori koji obvezuju Grad Rijeku na financiranje troškova rekonstrukcije i opremanja motornog broda Galeb iz vlastitih sredstava?”

Odlukom većine vijećnika Grad Rijeka će se zadužiti za 44 milijuna kuna za obnovu Galeba i Palače šećerane.

Na ponovljeni natječaj javila su se dva izvođača radova čije su ponude veće od cijene koje su odredili projektanti, stoga je danas na dnevnom redu i preraspodjela viška sredstava upravo za obnovu Galeba, a koja su se namakla iz dijela sredstava namijenjena obnovi nove zgrade Gradske knjižnice.

Foto: Miljenko Klepac/Hina