Sessa fiškalski spašava kolegu: Pravno gledano, Turudić nije naštetio ugledu suda i sudačkoj dužnosti

Sessa fiškalski spašava kolegu: Pravno gledano, Turudić nije naštetio ugledu suda i sudačkoj dužnosti

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa je priopćio kako smatra da u slučaju predsjednika zagrebačkog Županijskog suda Ivana Turudića, “ne postoje činjenice koje predstavljaju osnovanu sumnju da je počinio stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda i sudačke dužnosti”, prenosi HRT.

Sessa je to ustvrdio “kao jedan od tri ovlaštena podnositelja zahtjeva za provođenje stegovnog postupka protiv suca”. Podsjeća i da prema odredbama Zakona o državnom sudbenom vijeću, koje odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca, stegovni postupak protiv suca mogu pokrenuti i ministar pravosuđa, ali i sudačko vijeće.

Detaljno obrazlažući svoj stav Sessa je ustvrdio kako je nedvojbeno da je Turudić 20. siječnja 2019. u 16,46 sati napravio prekršaj jer je vozio “brzinom 39,25 km/h višom od dopuštene”.

Ističe da je Turudiću izrečena novčana kazna od tisuću kuna “koja je u vrijeme počinjenja djela upravo propisana za navedeni prekršaj u fiksnom iznosu. Tu je novčanu kaznu on platio, zajedno s troškovima prekršajnog postupka 225,00 kuna. To je vidljivo iz uplatnica koje je dostavio kao prilog očitovanju. Iz toga slijedi da je Ivan Turudić snosio zakonske posljedice za počinjeni prometni prekšraj bez ikakvih povlastica, kao i svaki drugi građanin”.

Dodaje i da u spisu predmeta nema podataka da bi sprječavao policiju da obavi svoju dužnost kao ni podataka da bi policija Turudića teretila i za taj prekršaj.

“Pregledom fotografija i snimke u spisu ne može se zaključiti da je Ivan Turudić bježao od policijskog vozila, odnosno da je postupio suprotno zahtjevu izraženom pomoću znaka ili po naredbi policijskog službenika. Jedino što je iz snimke razvidno je to da ga policijsko vozilo prati bez davanja svjetlosnih znakova te mjeri brzinu vozila kojim je upravljao”.

U spisu, ističe Sessa, ne postoji ni jedan podatak da je Turudić ometao postupak i onemogućavao sud u obavljanju njegove uloge, ističući da je u konkretnom predmetu sud mogao donijeti odluku i bez da je Turudić pristupio na glavnu raspravu.

“U spisu nema niti jednog podatka da se Ivan Turudić kao okrivljenik koristio nedopuštenim sredstvima. Nepristupanje sudu u konkretnoj situaciji imalo je za njega samo štetne posljedice jer je proglašen krivim za prometni prekršaj i izrečena mu je odgovarajuća sankcija te je obvezan snositi troškove prekršajnog postupka”, naveo je Sessa.

Foto: Admir Buljubašić/Hina